Efter en händelserik börsvecka, där BioStocks Läsarportfölj tappade hela sin uppgång under den inledande handelsdagen, slutade veckan på minus 7,44 procent. Den fiktiva aktieportföljen inkluderar 10 bolag knutna till hälsosektorn och är baserad på en läsarenkät från slutet av förra året. Sammantaget har portföljen haft en kumulativ utveckling på 8,11 procent, vilket är klart över branschindex (Hälsovård) som under samma period backat med 1,5 procent. 

Läsarportföljens utveckling 22 dec 2017 – 9 feb 2018. Klicka för större bild.

Veckan inleddes med att A1M Pharma offentliggjorde en företrädesemission om 83 miljoner kronor som ska finansiera bolagets planerade kliniska studier. Emissionen är via tecknings- och garantiåtaganden säkerställd till 75 procent av emissionsbeloppet. Läs mer. Med anledning av detta kallade bolaget även till extra bolagsstämma den 23 februari. Läs mer. Marknaden reagerade kraftigt på beskedet och kursen störtdök med 40 procent på 15 minuters handel. Under torsdagen meddelade bolaget att man erhållit patentgodkännande i Australien för behandling av mitokondrierelaterade sjukdomar. Läs mer. Nyheten hjälpte föga även om en viss återhämtning sågs under fredagens handel och bolaget slutade på -35,17 procent efter veckans omvända börsrally.

Muntrare var det för Isofol Medical som fick positiv återkoppling vid samråd med den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA angående bolagets läkemedelskandidat arfolitixorin (Modufolin), avsedd för behandling av avancerad kolorektalcancer. Därmed har bolaget uppnått en enighet med både EMA och dess amerikanska motsvarighet FDA om de viktigaste parametrarna i utformningen och genomförande av bolagets registreringsgrundande fas III-studie. Läs mer. Isofols veckofacit blev trots framstegen -3,86 procent

AstraZenecas inkom med resultat från en delanalys från Pegasus-studie med blodproppshämmaren Brilinta. Resultaten visar att läkemedlet minskar antalet hjärt- och kärlrelaterade dödsfall hos patienter med multipla kärlsjukdomar. Läs mer. Läkemedelsjätten slutade veckan på -5,13 procent

Cellink lanserade det senaste tillägget till sin produktportfölj som består av ECM-baserade Biobläck. Den nya biobläck-serien, CELLINK X, kommer att göra det möjligt för forskare att kombinera egenskaperna hos ECM-baserade biomaterial med odling av celler i 3D-miljö. Läs mer. Efter nyheten, som släpptes på torsdagseftermiddagen, slutade bolaget på +2,06 procent

Portföljbolag presenterade rapporter 
Under den rapportstinna börsveckan avrapporterade två läsarportföljbolag sina resultat. Först ut var Capio som i onsdags uppvisade något bättre resultat jämfört med fjolåret, vilket var i linje med analytikernas förväntningar. Läs mer. I samband med att rapporten offentliggjordes meddelade också bolagets vd, Thomas Berglund, att han önskar lämna sin post när en efterträdare har hittats. Berglund har varit vd för Capio sedan 2011 och var innan dess arbetande styrelseordförande. Kursen steg med totalt 0,34 procent

Under torsdagen kom bioteknikföretaget Vitrolifes rapport för Q4 2017. Bolaget redovisade en organisk tillväxt om 19 procent. Ändå var nettoomsättningen, försäljningstillväxten och bruttomarginalen lägre än analytikerna förutspått. Positivt var dock affärsområdet Time-Lapse som uppvisade ett starkt kvartal med en försäljningstillväxt om 43 procent i lokala valutor. Läs mer. Rapporten fick ett kyligt mottagande av marknaden som sänkte bolaget med drygt 12 procent under rapportdagen. Veckan slutade på totalt -14,24 procent.   

Vinnare och förlorare
Läsarportföljens nedgång om drygt 7 procent är ungefär i linje med branschindex (Hälsovård) som dalade 5,6 procent. För Läsarportföljen skedde nedgången på bred front då 7 av 10 bolag tappade. Veckans förlorare blev A1M Pharma, med -35,17 procent, medan Cereno Scientific steg 7,04 procent och blev veckans vinnare bland portföljbolagen.

Nedan kan du se hur samtliga bolag i Läsarportföljen har utvecklats sedan starten 22 december 2017.

Tips: Följ gärna utvecklingen under året och se hur Läsarportföljen går jämfört med dina egna investeringar!

Utveckling Läsarportföljen 22/12-17 till 9/2 2018

PortföljutvecklingBranschindex
 8,11 %-1,5 %
Total värdeförändringPortföljvärde
81 083 kr1 081 083 kr
Veckans vinnareVeckans förlorare
Cereno Scientific, +6,48 %A1M Pharma, -35,17 %

 

Utveckling per bolag 

BolagStartinvesteringStartkursAktuell kursVeckans utv.Total utv.Värde
A1M Pharma 100 000 kr10,50 kr7,65 kr-35,17 %-27,14 %72 857 kr
Alteco 100 000 kr1,01 kr0,86 kr-2,27 %-14,85 %85 149 kr
AstraZeneca 100 000 kr561,00 kr539,50 kr-5,13 %-3,83 %96 168 kr
Capio 100 000 kr44,50 kr44,15 kr0,34 %-0,79 %99 213 kr
CELLINK B 100 000 kr113,50 kr148,50 kr2,06 %30,84 %130 837 kr
Cereno Scientific 100 000 kr8,60 kr7,56 kr6,48 %-12,09 %87 907 kr
Invent Medic 100 000 kr24,90 kr28,60 kr-1,38 %14,86 %114 859 kr
Isofol Medical 100 000 kr21,30 kr24,90 kr-3,86 %16,90 %116 901 kr
Panion 100 000 kr0,90 kr1,65 kr-12,70 %83,33 %183 333 kr
Vitrolife 100 000 kr635,00 kr596,00 kr-14,24 %6,14 %93 858 kr

Urvalskriterier & förutsättningar

BioStocks redaktion har inte påverkat sammansättningen av Läsarportföljen. Urvalet av bolag är helt baserat på svaren från BioStocks prenumeranter i en läsarenkät som genomfördes i december. De 10 populäraste bolagen, utan inbördes rangordning, har inkluderats i portföljen med vardera lika stor initial andel (10 procent) av det totala innehavet i den fiktiva portföljen.

Den likaledes fiktiva startinvesteringen om 100 000 kr per bolag speglar den genomsnittliga portföljstorleken (1,2 MSEK) hos de knappt 1000 läsare som besvarade BioStocks läsarenkät.

”Startkurs” i tabellen avser stängningskursen för respektive bolags aktie fredag 22 december 2017. Det är alltså utifrån detta datum och denna kurs bolagens, respektive den totala Läsarportföljens utveckling och fiktiva värdeökning eller -minskning mäts.

Mer om Läsarportföljen och de bolag som ingår i den kan du läsa här.

DISCLAIMER: BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.