Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Companion diagnostics får allt viktigare roll i värdekedjan
» Ellen rusade vidare, A1M rasade på emissionsbesked
» Söndagsintervjun: Fredrik Lindberg, vd Enzymatica »Vi levererar istället för att lova«
» Isigt underlag för BioStocks Läsarportfölj
» A1M Pharma lämnar in ansökan om klinisk fas I-studie

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 5 här

FDA godkände nyligen AstraZenecas preparat Lynparza för behandling av metastaserande bröstcancer, med hjälp av en annan, också den FDA-godkänd, s.k. companion diagnostics från Myriad Genetics. Intresset inom läkemedelsindustrin har ökat för tidig cancerdiagnostik och marknaden är under stark tillväxt, vilket sätter sökarljuset på andra bolag verksamma inom samma segment, däribland de svenska bolagen Liv Diagnostics och Cline Scientific. Läs mer.

Det europeiska patentverket EPO har godkänt ett av Inhalations Sciences viktigaste patent. Patentet omfattar centrala aspekter av bolagets kärnteknik, PreciseInhale, och utgör en kombination av produkt- och metodpatent. PreciseInhale erbjuder forskare möjligheten att karakterisera hur aerosoler och små partiklar vid inandning påverkar våra lungor och därmed vår hälsa. Läs mer.

Arcoma meddelar att bolagets röntgensystem Arcoma Precision är godkänd i Indonesien och att första leveransen förväntas i februari. Läs mer.

Gabather kallar till extra bolagsstämma med anledning av styrelsens förslag om en omvänd split. Läs mer.

Xbrane Biopharma och China Resource Pharmaceutical Group Limited har ingått ett utlicenseringsavtal som ger CR Pharma exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja Spherotide (Triptorelin, en GnRH analog i injicerbar depå-formulering) i Kina. Läs mer.

Ortoma har haft möte med FDA angående den pågående 510(k)-ansökan, som lämnades in under 2017. Mötets syfte var att diskutera den kompletterande informationen, som FDA tidigare begärt. Under mötet nådde Ortoma och FDA en principöverenskommelse om innehåll i den kompletterande informationen, särskilt vad gäller data för systemets noggrannhet. Läs mer.

Initiator Pharma kallar till extra bolagsstämma den 1 mars. Läs mer. Anledningen till kallelsen är styrelsens beslut om företrädesemission och vederlagsfria teckningsoptioner, som totalt omfattar cirka 31,8 mkr före emissionskostnader. Läs mer.

Moberg Pharma bjuder in till telefonkonferens med anledning av bolagets bokslutskommuniké som publiceras den 13 feb. Läs mer.

MedicPen kommunicerar prissättningsmodell och potential för bolagets medicineringshjälp, MedimiSmart, i Danmark. Läs mer. Bolaget aviserar också om utbetalningar från NOPII-projektet. Läs mer.

Bonesupport publicerar bokslutskommuniké för jan-dec 2017 och bjuder in till konferenssamtal och webbsändning den 20 feb. Läs mer.

Rapporter/kommunikéer:

Bactiguard  EQL Pharma  Respiratorius

För första gången i Sverige kommer inom kort barn med leukemi behandlas med Car-T-celler på Akademiska sjukhuset. Det är en ny form av genterapi som utgår från celler i kroppens immunförsvar. Målgruppen är patienter som inte svarat tillräckligt bra på gängse botande behandling med cytostatika och behandlingen ges inom ramen för en klinisk studie. Läs mer.

Nyheter inkomna fredag e.m:

Cline Scientific har publicerat ett månadsbrev för januari där bolaget bl.a. berättar om säkrade patent på flera strategiska marknader samt om samarbetet med Liv Diagnostics. Läs mer.

Corline Biomedical meddelar att Regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala godkänner en klinisk fas 1-studie där Renaparin-behandlade njurar skall transplanteras till patienter. Studien skall genomföras på Akademiska sjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och omfattar totalt 18 patienter, varav 9 stycken erhåller Renaparin och övriga ges placebo. Läs mer.

BioArctic bjuder in till presentation av bolagets bokslutskommuniké för 2017 den 20 feb. Läs mer.

Toleranzia höll den 5 feb en extra bolagsstämma där stämman godkände styrelsens tidigare kommunicerade beslut om företrädesemission som avses tillföra bolaget cirka 24 mkr före emissionskostnader. Läs mer.

Nuevolution informerar om offentliggörande av rapport för perioden okt-dec 2017 samt bjuder in till telefonkonferens tors den 8 feb. Läs mer.

Forskare vid Uppsala universitet och SLU har hittat ett nytt sätt att läka sår snabbare. Teknologin som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS, bygger på mjölksyrabakterier som producerar det terapeutiska proteinet direkt i såren. Forskarna är först i världen med att utveckla detta för behandling av sår och teknologin har förutsättningar att förändra det stora fältet biologiska läkemedel. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: Ellen +15,52%, AcuCort +10%, MedicPen +8,24%, Oncology Venture +2,79%, Xbrane Biopharma +2,72%, Spago +2,11%

Förlorare i lunchhandeln: PharmaLundensis -22,09%, Initiator Pharma -19,25%, CombiGene -14,77%, Prebona -11,89%, Toleranzia -11,51%, Follicum -10,53%

Index: OMXS30 -1,73%, Hälsovård -2,62%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev