Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Omtumlande vecka för BioStocks Läsarportfölj
» Ny tobakslag kan ge Enorama Pharma fördelar
» M&A-boom & lovande studieresultat i DexTechs favör
» Companion diagnostics får allt viktigare roll i värdekedjan
» Ellen rusade vidare, A1M rasade på emissionsbesked

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 6 här

InDex Pharmaceuticals meddelar att den nyligen rapporterade datan om cobitolimods verkningsmekanism har blivit utvald för en muntlig presentation vid europeiska Crohns- och kolit-organisationens (ECCO) 13:e kongress i Wien, Österrike den 14 till 17 feb 2018. Den vetenskapliga sammanfattningen (abstraktet), som utarbetats i samarbete med universitetet i Erlangen-Nürnberg i Tyskland, har blivit utvald bland de 10 bästa av 1 366 inlämnade abstrakt.  Läs mer.

Forskningsbolaget Wntresearch meddelar att studiestarten för den kliniska fas II-studien med läkemedelskandidaten Foxy-5 försenats. Läs mer.

Styrelsen i Toleranzia har upprättat ett memorandum avseende den förestående företrädesemissionen av aktier, som offentliggjordes den 18 jan. Vid full teckning tillförs bolaget ca 24 mkr före emissionskostnader och emissionen är via teckningsförbindelser och garantiåtaganden garanterad till 80 procent. Läs mer.

Akut lymfatisk leukemi (ALL) är den vanligaste cancerformen hos barn. Idag överlever nio av tio, men över hälften av drabbas av svåra biverkningar av cytostatikabehandlingen. Detta påverkar i hög grad vardagen och livskvaliteten både för barnen och deras familjer. Flera studier på Akademiska sjukhuset syftar till att utveckla effektivare terapier och rätt stöd, vilket lyfts fram med anledning av internationella barncancerdagen 14 feb. Läs mer.

Rapporter/kommunikéer:

AddLife  Moberg Pharma  RhoVac  SynAct  Toleranzia  Redwood Pharma

Nyheter inkomna igår e.m:

DexTechs fas2b-projekt OsteoDex, för behandling av avancerad prostatacancer, s.k. kastrations-resistent prostatacancer (CRPC), är nu inne i slutfas. Bolaget väljer att avsluta rekryteringen vid 55 inkluderade patienter vilket nu har uppnåtts. ”Beslutet sparar tid och pengar och gör att vi kommer i fas med EY´s arbete med presumtiva licenstagare”, säger vd Anders R Holmberg i en kommentar. Läs mer.

SensoDetect har beslutat att nu helt upphöra med marknadsföring av gamla BERA 2 då nya BERA 3.0 snart lanseras. Läs mer.

ProstaLund meddelar att Mikkeli Centralsjukhus presenterar sina första patientresultat med CoreTherm behandlingar vid det Finska urologimötet i Oulu. CoreTherm är en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). Läs mer.

Styrelsen för LifeAssays har tagit fram en kontrollbalansräkning som utvisar att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 7 mars 2018 för prövning av om bolaget ska gå i likvidation. Läs mer.

CombiGene offentliggör memorandum med anledning av den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 22 jan. Emission kommer vid full teckning tillföra bolaget 10,2 mkr före emissionskostnader. Läs mer.

Inbjudan till presentationer av bokslutskommunikéer: 

Alligator Bioscience (16 feb)  Immunovia (15 feb)  Episurf Medical (23 feb)  Nanologica (23 feb)  Sobi (22 feb)

Vinnare i lunchhandeln: Scibase +8,53%, Redwood Pharma +7,49%, Initiator Pharma +7,27%, Episurf 4,74%, HemCheck +3,17%, Nuevolution +2,91%

Förlorare i lunchhandeln: LifeAssays -12,5%, WntResearch -9,52%, ProstaLund -9,09%, Glycorex Transplantation -6,44%, Aptahem -4,01%, Respiratorius -3,65%

Index: OMXS30 -0,36%, Hälsovård -0,47%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev