Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Analysuppdatering Idogen: Uppvärdering väntas vid klinisk entré
» Långsiktig Life Science-satsning på Näringsdepartementet
» Internationellt genombrott grunden för Enzymaticas resultat
» DexTech avslutar rekrytering till fas IIb-studie efter lovande resultat
» Omtumlande vecka för BioStocks Läsarportfölj

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 6 här

BioStock följer idag upp förra årets djupanalys av bioteknikbolaget Idogen, vars innovativa teknologiplattform för cellterapi har potential att omdefiniera behandling av autoimmuna sjukdomar och förhindra avstötning av organ vid t.ex. njurtransplantation. Sedan höstens analysuppdatering har läkemedelsjätten Roche banat vägen på marknaden för antikroppsbehandlingar mot hemofili A genom FDA-godkännandet av emicizumab, och därigenom skapat förutsättningar för marknadsacceptans och premiumpris även för Idogens cellterapibehandling. Läs mer.

Nyligen offentliggjordes att regeringen inrättar en samordningsfunktion för Life Science på Näringsdepartementet. Syftet är att främja Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och position som exportör inom Life Science-sektorn, en sektor som har stor betydelse för svensk ekonomi. BioStock har varit i kontakt med Jenni Nordborg, chef för det nya Life Science-kontoret, som avslöjar att satsningen drog igång så smått redan i förra veckan. Läs mer.

Hansa Medical meddelar att U.S. Food and Drug Administration (FDA) har beviljat bolagets ansökan om särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) för läkemedelskandidaten IdeS och behandling av Guillain-Barrés syndrom. Läs mer.

Wilson Therapeutics tillkännager att den första patienten har inkluderats i den registreringsgrundande fas 3-studien FOCuS som utvärderar WTX101 (biskolintetrathiomolybdat), en ny typ av koppar-proteinbindande substans med en unik verkningsmekanism, som en ny behandling av Wilsons sjukdom. Läs mer.

Styrelsen i Obducat föreslår en nyemission om cirka 36 mkr. Läs mer. Med anledning av detta kallas aktieägarna i bolaget till extra bolagsstämma den 19 mars. Läs mer. Bolaget bjuder samtidigt in till till aktieägarkväll mån den 19 mars. Läs mer.

NextCell Pharma tillkännager att de lämnat in en patentansökan till det svenska patent- och registreringsverket. Patentansökan relaterar till bolagets proprietära selektionsalgoritm och formuleringen av den stamcellsbaserade läkemedelskandidaten ProTrans. Läs mer.

Senzime föreslår riktad nyemission till bland andra Segulah Venture om totalt 25 mkr. Läs mer. Bolaget kallar med anledning av detta till extra bolagsstämma den 5 mars. Läs mer.

Alzinova har påbörjat projektet ”Novel Immunotherapeutic Vaccine for the treatment of Alzheimer’s disease (IMMOVA)”, för vilket bolaget erhöll finansiering genom EU:s Horizon2020 SME instrument, steg 1. Europeiska kommissionen erbjuder, förutom bidraget, också en coach till projektet, som är Carol Routledge. Läs mer.

Rapporter/kommunikéer:

Alligator Bioscience  Hamlet Pharma  Obducat  SpectraCure  Boule Diagnostics  BrainCool  Senzime  ADDvise  QuickCool  Zenicor  Cyxone  Immunicum

Nyheter inkomna igår e.m:

Oberoende forskning bekräftar CombiGenes forskningsresultat och indikerar bredare användningsområde för neuropeptid Y (NPY) inom genterapin. Forskare vid två universitet i Australien har i en modell av kronisk epilepsi hos råttor visat att NPY på ett betydande och uthålligt sätt både reducerar längden av epileptiska anfall och att anfallen blir färre. Läs mer. Analysguiden har också publicerat en uppdaterad analys av bolaget. Läs mer.

Styrelsen för SpectraCure har beslutat att inleda en process för listbyte från AktieTorget till Nasdaq First North Premier. Bolagets ambition är att genomföra listbytet under 2018. Läs mer.

Styrelsen i Yield Life Science har beslutat att avnotera aktien från AktieTorget. Sista handelsdag i Yield Life Science-aktien blir tisdagen den 27 feb. Läs mer.

Real Heart publicerar nyhetsbrev där bolaget sammanfattar 2017 och berättar hur strategin för framtiden ser ut. Läs mer.

Neurologiska diagnoser som Alzheimers sjukdom är en av vår tids absoluta utmaningar när det kommer till forskning och läkemedelsutveckling. Det återstår mycket arbete för att hitta en eller flera behandlingsformer som är riktigt effektiva. Forskare vid KTH och Karolinska institutet har tagit fram en ny cellmodell som de tror kan komma att spela en stor roll i framtidens sjukvård. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: PharmaLundensis +19,35%, Emotra +18,89%, AcuCort +16,67%, LifeAssays +14,29%, Ortoma +9,94%, Episurf +8,89%

Förlorare i lunchhandeln: WntResearch -12%, RaySearch -9,01%, Ellen -6,76%, Follicum -5,6%, Spago -4,76%, Eurcine Vaccines -4,31%

Index: OMXS30 +0,88%, Hälsovård +0,33%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev