Mot bakgrund av opioidkrisen i USA höll BioStock nyligen ett investerarevent med temat opioidberoende. Klaria Pharma siktar på att bemöta den pågående krisen med sin läkemedelskandidat KL-00514 (naloxon) för behandling av opioidöverdoser, baserad på bolagets patenterade drug delivery-plattform. Vid det välbesökta eventet presenterade Scott Boyer, vd för Klaria, bolagets verksamhet. BioStock har sammanställt Klarias bolagspresentation och gjort en Nulägesanalys som kan läsas nedan eller laddas ner som PDF.