Nyligen offentliggjordes att regeringen inrättar en samordningsfunktion för Life Science på Näringsdepartementet. Syftet är att främja Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och position som exportör inom Life Science-sektorn, en sektor som har stor betydelse för svensk ekonomi. BioStock har varit i kontakt med Jenni Nordborg, chef för det nya Life Science-kontoret, som avslöjar att satsningen drog igång så smått redan i förra veckan. 

För att Sverige ska kunna behålla sin position som en framstående nation inom Life Science anser regeringen att innovationstakten i hälso- och sjukvården behöver öka, att antalet kliniska prövningar i Sverige bör bli fler och att vi måste snabba på samordningen av kvalitetsregistren och nationella biobanker för att kunna nyttja den fina infrastruktur vi har tillgång till, men som idag inte nyttjas till full kapacitet. Mot den bakgrunden inrättas en samordningsfunktion på Näringsdepartementet, allt enligt en debattartikel i Dagens Medicin som undertecknats av tre ministrar.

Det nya organet får i uppgift att samordna politiken, tydliggöra prioriteringarna och ta fram en nationell strategi för Life Science. Ett annat mål är att lyfta fram Sverige som ett givet alternativ som internationell testmarknad, attrahera internationella investeringar och etableringar samt vara ett framgångsexempel för möjligheterna med digitaliseringar i vården.

En stark life science-sektor bidrar till ökad kunskap, bättre hälsa och omsorg, stärkt konkurrenskraft samt ökad export och nya investeringar till Sverige, sa närings- och innovationsminister Mikael Damberg enligt regeringens hemsida i samband med offentliggörandet.

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, tillade:

Sveriges styrka inom life science är att vi har ett stort antal unika register och biobanker, samtidigt som vi också har en enorm kompetens hos akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård. Dessa krafter måste samordnas och effektiviseras om vi ska klara de stora hälsoutmaningarna, som exempelvis cancer och antibiotikaresistens.

Utöver Mikael Dammberg och Helene Hellmark Knutsson skrevs debattartikeln även under av socialminister Annika Strandhäll.

Arbetet ska främja kunskapsutveckling, innovation och kvalitet i hälso- och sjukvården samt förbättra förutsättningarna för life science-företag att etableras och verka i Sverige. Tanken med samordningsenheten är att bättre kunna dra nytta av Sveriges höga kunskapsnivå och kompetens gällande utveckling och produktion, skapa högkvalificerade arbetstillfällen och stark export samt säkerställa att Sverige erbjuder en bra vård även i framtiden.

Jenni Nordborg, chef för Life Science-kontoret på Näringsdepartementet

Life Science-kontoret kommer att ledas av Jenni Nordborg, som även är avdelningschef för Hälsa på Vinnova. Nordborg, liksom andra medarbetare på samordningsenheten, kommer att behålla sin nuvarande position på Vinnova och arbeta deltid med att leda regeringens kontor. Poängen är att medarbetarna ska ha kvar sin förankring på sitt hemmadepartement, samtidigt som de jobbar med Life Science-frågorna som spänner över olika politiska områden. Berörda områden inkluderar näringsliv, skatter, forskning, teknik, hälso- och sjukvård och regionalpolitiska frågor vilket innebär att kontoret behöver kompetenser från olika departement.

De forskande läkemedelsföretagens intresseorganisation, LIF, som länge argumenterat för långsiktig satsning på nationell nivå ser mycket positivt på beskedet och vd Anders Blanck menar att det är en tydlig signal till omvärlden om att Sverige vill satsa långsiktigt på Life Science.

BioStock kontaktade Jenni Nordborg som avslöjar att satsningen redan dragit igång.

Du berättade att ni redan smugit igång verksamheten. Vilka är de första frågorna ni tar tag i?
– Vi tar vid från arbetet som expertrådet för life science och samverkansprogrammet gjort under ledning av Anders Lönnberg. Vårt uppdrag är att samordna politiken och tydliggöra prioriteringarna för life science-området och en nationell strategi blir en av kontorets första huvuduppgifter.

Hur många medarbetare kommer ni att ha och när kör ni på full kapacitet?
– Kontoret har personer med från Social, Utbildnings- och Näringsdepartementet. Vi körde igång redan förra veckan.

Har den nya satsningen på ett samordningskontor någon tidsbegränsning?
– Nej, det är en långsiktig satsning.

Har ni identifierat några speciella områden med särskilt behov av era samordningsinsatser?
– Vi tar ett helhetsgrepp kring life science-frågorna till en början och jobbar med prioriteringar och fokus efter hand.
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev