Under den gångna veckan har börserna pekat nedåt vilket även har fått BioStocks Läsarportfölj att backa med knappt 1 procent. Den fiktiva aktieportföljen inkluderar 10 bolag knutna till hälsosektorn och är baserad på en läsarenkät i slutet av förra året. Sedan starten i december har portföljens haft en kumulativ utveckling på 16,8 procent, vilket är nästan fyra gånger bättre än branschindex (Hälsovård) som stigit med 4,3 procent.

Läsarportföljens nedgång denna vecka om 0,89 procent är i linje med den generella börssutvecklingen, då Stockholmsbörsen (OMXS30) backade med 1,73 procent och branschindex (Hälsovård) med 1,88 procent. För Läsarportföljen skedde nedgången på bred front då 6 av 10 bolag tappade. Veckans förlorare blev Cereno Scientific med -8,97 procent medan Panion steg med 8 procent och blev veckans vinnare bland portföljbolagen.

Läsarportföljens utveckling 22 dec 2017 – 2 feb 2018. Klicka för större bild.

Veckans portföljrelaterade nyhetsflöde
I onsdags meddelade A1M Pharma att bolaget lämnat in ansökan till Läkemedelsverket om att genomföra en klinisk fas I-studie med läkemedelskandidaten ROSgard. Studien innebär starten för bolagets kliniska prövningsprogram i egen regi. Läs mer. Även om A1M initialt steg på beskedet så gick effekten till stor del över och veckan slutade på måttliga +0,85 procent.

Dagen därpå rapporterade VitroLife att deras time-lapsesystem Embryoscope fått ett marknadsföringsgodkännande i Kina. Därmed blir bolaget först att kunna marknadsföra en godkänd time-lapseinkubator på världens största IVF-marknad. Läs mer. Marknaden reagerade positivt på beskedet och VitroLife stängde veckan upp 2,58 procent.

Cellink meddelade att man öppnar ett kontor på Kyoto University i Japan som ska fungera som grund för forskning och underlätta relationer med medarbetare i Asien. Cellink har sett en stor efterfrågan och haft en snabb partnerskapstillväxt i Asien och väljer därför att ytterligare stärka sin etablering där. Läs mer. Marknaden tog ingen större notis om nyheten och bolaget stannade på +2,83 procent.

Läsarportföljens läkemedelsjätte, AstraZeneca, levererade under fredagen sin rapport som visade på högre intäkter och större vinst per aktie från kärnverksamheten än väntat för fjolårets sista tre månader. Bolagets prognos för 2018 landade dock lägre än förväntat, sett till konsensus bland analytikerna. Läs mer. Aktien stannade på -1,15 procent för veckan efter att ha legat på minus 4 procent inför fredagshandeln. Veckans nedgång motsvarar ett börsvärdetapp om 863 miljoner kronor. 

Nedan kan du se hur samtliga bolag i Läsarportföljen har utvecklats sedan starten 22 december 2017.

Tips: Följ gärna utvecklingen under året och se hur Läsarportföljen går jämfört med dina egna investeringar!

Utveckling Läsarportföljen 22/12-17 till 2/2 2018

PortföljutvecklingBranschindex
16,80 %4,3 %
Total värdeförändringPortföljvärde
 168 022 kr1 168 022 kr
Veckans vinnareVeckans förlorare
 Panion +8,00%Cereno Scientific -8,97%

 

Utveckling per bolag 

BolagStartinvesteringStartkursAktuell kursVeckans utv.Total utv.Värde
A1M Pharma 100 000 kr 10,50 kr 11,80 kr 0,85 % 12,38 % 112 381 kr
Alteco 100 000 kr 1,01 kr 0,88 kr -5,38 % -12,87% 87 129 kr
AstraZeneca 100 000 kr 561,00 kr 568,70 kr -1,15 % 1,37 % 101 373 kr
Capio 100 000 kr 44,50 kr 44,00 kr -5,58 % -1,12% 98 876 kr
CELLINK B 100 000 kr 113,50 kr 145,50 kr 2,83 % 28,19 % 128 194 kr
Cereno Scientific 100 000 kr8,60 kr 7,10 kr -8,97 % -17,44 % 82 558 kr
Invent Medic 100 000 kr 24,90 kr 29,00 kr -5,23 % 16,47 % 116 466 kr
Isofol Medical 100 000 kr 21,30 kr 25,90 kr -5,13 % 21,60 % 121 596 kr
Panion 100 000 kr 0,90 kr  1,89 kr 8,00 % 110,00 % 210 000 kr
Vitrolife 100 000 kr 635,00 kr 695,00 kr 2,58 % 9,45 % 109 449 kr

Urvalskriterier & förutsättningar

BioStocks redaktion har inte påverkat sammansättningen av Läsarportföljen. Urvalet av bolag är helt baserat på svaren från BioStocks prenumeranter i en läsarenkät som genomfördes i december. De 10 populäraste bolagen, utan inbördes rangordning, har inkluderats i portföljen med vardera lika stor initial andel (10 procent) av det totala innehavet i den fiktiva portföljen.

Den likaledes fiktiva startinvesteringen om 100 000 kr per bolag speglar den genomsnittliga portföljstorleken (1,2 MSEK) hos de knappt 1000 läsare som besvarade BioStocks läsarenkät.

”Startkurs” i tabellen avser stängningskursen för respektive bolags aktie fredag 22 december 2017. Det är alltså utifrån detta datum och denna kurs bolagens, respektive den totala Läsarportföljens utveckling och fiktiva värdeökning eller -minskning mäts.

Mer om Läsarportföljen och de bolag som ingår i den kan du läsa här.

DISCLAIMER: BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.