För First North-listade Enzymatica har 2017 inneburit ett internationellt genombrott som i kombination med framsteg på hemmaplan resulterat i stark tillväxt. Under gårdagen presenterade bolaget sin bokslutskommuniké för 2017 som för det fjärde kvartalet visade ökad försäljning, positivt kassaflöde och minskade förluster. BioStock kontaktade Enzymaticas vd Fredrik Lindberg som är nöjd med fjolåret, men siktar ännu högre för 2018.

Enzymaticas huvudprodukt ColdZyme är ett munspray mot förkylning som baseras på bolagets patenterade enzymteknologi. (Läs mer om produkten i BioStocks söndagsintervju med bolagets vd, Fredrik Linberg). Av naturliga skäl har Coldzyme säsongsbetingade försäljningsvariationer och det är därför mest relevant att jämföra bolagets resultat för Q4 2017 med de från Q4 2016.

Sedan föregående år har samtliga nyckeltal för fjärde kvartalet förbättrats avsevärt. Nettoresultatet var -5,6 mkr (-17,6), rörelseresultatet låg på -4,7 mkr (-18,5) medan nettoomsättningen steg till 19,1 mkr (11,3). Bolaget rapporterade dessutom ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 1,9 mkr (-4,2).

För helåret 2017 visade bolaget också en stark tillväxt då försäljningen ökade med hela 63 procent jämfört med föregående år.

God försäljningstillväxt både i Sverige och internationellt
Enligt bolaget visar svensk marknadsstatistik att förkylningssegmentet sjönk -4,0 procent i volym under fjärde kvartalet 2017, medan ColdZyme volymmässigt ökade försäljningen med 4,4 procent. Sett till en 12-månadersperiod har ColdZyme ökat sin marknadsandel från 4,5 till 5,1 procent. Bolaget låter också meddela att försäljningen utvecklades enligt plan även på övriga marknader.

BioStock kontaktade Fredrik Lindberg, vd för Enzymatica, för en kommentar.

Fredrik Lindberg, vd Enzymatica. Foto: Enzymatica AB.

Vilka händelser utgjorde viktiga milstolpar för Enzymatica under 2017?
– Vi fick vårt stora internationella genombrott genom avtalet med läkemedelsföretaget STADA, som är marknadsledande inom förkylningssegmentet på en rad stora marknader, bl.a. Tyskland och England. Vi hade en stark försäljningstillväxt under året och landade på 59,4 mkr jämfört med 36,5 mkr för 2016. Dessutom minskade vi förlusten rejält till -30,2 mkr (-46,1). Det fjärde kvartalet var det 16:e kvartalet i rad som vi visade på försäljningsökning jämfört med föregående års försäljning. Försäljningen på den svenska marknaden visar obrutet en tvåsiffrig tillväxt över helåret, med en rullande 12-månaders marknadsandel i värde för ColdZyme på över 5 procent inom förkylningssegmentet. Enzymatica presenterade också ett antal kliniska studier och marknadsstudier med spännande resultat, och vi slutförde flera strategiska rekryteringar.

Vilka parametrar har varit avgörande för den omsättningstillväxt ni uppvisar?
– Det är framförallt den fortsatt starka försäljningen av ColdZyme på den svenska marknaden och lanseringen av ColdZyme under varumärket ViruProtect i Tyskland som bidragit. Under 2017 ökade försäljningen av ColdZyme med 13,5 procent i värde – den största ökningen bland de tio största förkylningsprodukterna på den svenska marknaden. ColdZyme passerade Nezeril i försäljningsvärde som varumärke. Försäljningen i Danmark visade också en ordentlig ökning efter vår satsning på reklamkampanjer och egna säljare.

Hur har avtalet med STADA påverkat ert resultat 2017?
– Den goda försäljningsutvecklingen av ViruProtect i Tyskland har bidragit både till vår starka försäljningsökning och resultatförbättring. Bakom den starka försäljningen av ViruProtect ligger STADAs marknadsinvesteringar under andra halvåret 2017. ViruProtect har efter lanseringen i höstas nått en marknadsandel i nivå med Esberitox – en känd förkylningsprodukt som funnits på den tyska marknaden under många år. Försäljningsutvecklingen var även positiv för Belgien och Österrike, som också täcks av vårt avtal med STADA.

Förväntar ni er att se än större effekter av STADA-avtalet framöver?
– Det är för tidigt att uttala sig om. STADA och vi är väldigt nöjda med att ViruProtect har fått ett sådant positivt mottagande på den tyska marknaden och på kort tid uppnått ansenlig marknadspenetration. Vi får se utvecklingen an och utvärdera efter att förkylningssäsongen är över och vad det kan innebära för nästa säsong.

Hur arbetar ni med frågor som fortsatt försäljningstillväxt och internationell expansion framöver?
– Enzymatica har under de senaste åren arbetat mycket målmedvetet med att uppgradera kvalitets- och regulatoriska system och produktion. Genom förvärvet av Zymetech har vi också fått kontroll på patentet för ColdZyme. Sammantaget har vi blivit en mycket mer intressant aktör som kan erbjuda patentskydd för enzymbaserade produkter, och därmed exklusivitet för våra partners. Vårt avtal med det tyska läkemedelsföretaget STADA är ett resultat av flera års arbete i syfte att bli en attraktiv partner för internationella läkemedelsbolag. Det är mot denna bakgrund man ska se våra kontakter och diskussioner med stora internationella läkemedelsbolag och distributörer. Vårt mål för 2018 är att öka försäljningen och sluta åtminstone ett nytt distributionsavtal för en viktig marknad samt fortsätta vår tillväxt på ”mogna” marknader som Sverige och Danmark.

Marknaden gav rapporten ett positivt mottagande och Enzymaticas aktiekurs steg med 4,63 procent under rapportdagen.

Läs också: Söndagsintervjun: Fredrik Lindberg, vd Enzymatica »Vi levererar istället för att lova« (4 februari 2018)

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev