Två bolag som bägge delvis riktar in sig på kvinnohälsa uppvisade en diametralt motsatt kursutveckling under måndagens förmiddagshandel. Rusning var det för Ellen med drygt 40 procents uppgång idag, en fortsatt stark utveckling efter förra veckans nyhet om distributionsavtal i Kina. A1M Pharma å andra sidan rasade drygt 35 procent på dagens besked om planer på att ta in 83 miljoner kronor i en företrädesemission som ska finansiera bolagets kliniska studier.

Flera distributionsavtal ger styrka åt Ellen
Ellen
 som utvecklar och marknadsför intimhälsoprodukter för kvinnor, har glatt sina aktieägare med en stark värdeutveckling i år, bland annat efter att så sent som i förra veckan ha presenterat ett distributionsavtal med Humanwell Healthcare Group i Kina via dotterbolaget Ellen Asia. Samarbetet innebär ett första steg mot lansering av Ellens probiotiska produkter på den kinesiska marknaden efter en tidigare erhållen provorder i december 2017.

Ytterligare vitamininjektioner till bolaget har skett i form av Jenny Fingal som nytillträdd vd och Camilla Waern som ny CFO i bolaget. Dessförinnan hade Ellen även ett tecknat distributörsavtal KJK Medical för den sydafrikanska marknaden gällande bolagets hela produktportfölj, ett exklusivt distributörsavtal som också det gav en skjuts uppåt i aktien. I december förra året kommunicerades att Apoteket AB relanserar Ellens probiotiska tampong både i butik och i sin webbshop, samt att Apoteket Hjärtat saluför hela Ellens produktsortiment i sin webbshop. I slutet på november tecknades därtill ett avtal med det ungerska bolaget Biotech för försäljning av utvalda delar av Ellens sortiment i USA. Inkluderat dagens kursuppgång om cirka 43 procent har Ellens aktie ökat i värde med drygt 150 procent hittills i februari.

Emissionsbesked sänkte A1M Pharma
Direkt motsatt utveckling, med ett kursras om knappt 40 procent sågs i A1M Pharma, Lundabolaget som dels utvecklar läkemedel mot havandeskapsförgiftning, men som också är högaktuella med en nyligen inlämnad ansökan om start av kliniska studier inom njur- och benmärgsskydd vid strålningsbehandlingen PRRT mot neuroendokrina tumörer. Dagens kurstapp kom av en kraftig marknadsreaktion på morgonens besked om att bolagets styrelse beslutat föreslå en finansieringsrunda om 83 MSEK i syfte att finansiera de fortsatta kliniska studierna med läkemedelskandidaten ROSgard, som hittills uppvisat klart lovande skyddande egenskaper inom indikationen.

Under 2017 har A1M Pharma slutfört det prekliniska utvecklingsprogrammet för ROSgard och kunnat presentera både positiva resultat från Good Laboratory Practice-toxicitetsstudier (GLP) och lyckad utveckling av en storskalig produktion i enlighet med Good Manufacturing Practice (GMP). Tidigare i januari skickades planenligt en ansökan in till läkemedelsverket för att inleda en klinisk fas I-studie under Q1 2018. Dessutom har man under årets första månad meddelat att en klinisk studie med ROSgard i friska frivilliga kommer att genomföras i samarbete med Antaros Medical vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, på patienter som genomgår den målsökande strålbehandlingen PRRT.

Kursrabatt och utspädningsrisk bidrog till ras
För att säkerställa finansiering till de kliniska studierna tar A1M Pharma nu alltså in 83 miljoner kronor genom nyemission med förtur för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i emissionen löper från 7 mars till och med den 21 mars, och upp till 62,3 MSEK eller motsvarande 75 procent av företrädesemissionen är säkerställda via tecknings- och garantiåtaganden. Det kraftiga raset från fredagens stängningskurs på 11,80 kr torde delvis kunna förklaras med att teckningskursen för företrädesemissionen satts till 5 kr, innebärande en rejäl rabatt, tillsammans med det faktum att aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen riskerar att få sin ägarandel utspädd med upp till 67 procent.

Starka studieresultat och växande marknad talar för ROSgard på sikt
En kurskorrigering under dessa förutsättningar är knappast särskilt överraskande, även om såväl bolagets övertygande starka prekliniska resultat som ökad relevans för PRRT som behandlingsmetod, tillsammans med en potentiellt kraftigt vidgad patientpopulation inom exempelvis PRRT-behandling mot prostatacancer, onekligen talar till A1M Pharmas och ROSgards fördel på sikt. Förra veckan meddelade läkemedelsjätten Novartis AG att USA:s läkemedelsmyndighet FDA har godkänt produkten Luthathera som första PRRT-produkt för strålbehandling av neuroendokrina cancertumörer (NETs) i USA. Godkännandet kom endast kort efter att Novartis förvärvat Lutathera från franska AAA (Advanced Accelerator Applications) för 3,9 miljarder dollar, och innebär att patientunderlaget med stor sannolikhet kommer att öka för att skydda njurarna och benmärgen vid denna typ av strålbehandling, som enbart inom behandling av neuroendokrina tumörer beräknas vara värd ca. 200–500 miljoner dollar.

A1M Pharma har kallat till extra bolagstämma i Lund den 23 februari för beslut om företrädesemission. Läs mer.

Läs också: A1M Pharma lämnar in ansökan om klinisk fas I-studie. (31 januari 2018)

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev