Det har varit en intensiv nyhetsvecka för bolagen i BioStocks Läsarportfölj då fyra av tio presenterade sina bokslutsrapporter under veckan. Bolagens börsutveckling varierade men portföljen slutade återigen på minus, denna gången med 1,35 procent. Den fiktiva aktieportföljen inkluderar 10 bolag knutna till hälsosektorn och är baserad på en stor läsarenkät från december. Efter att året inleddes med en kraftig uppgång, som toppade på +25 procent i slutet av januari, ligger portföljen nu på en total utveckling om 4,46 procent. Aggregerad presterar Läsarportföljen fortfarande bättre än branschindex (Hälsovård) som under samma period stigit 0,59 procent.

Utveckling i BioStocks Läsarportfölj mellan starten 22 december 2017 och 23 februari 2018. Klicka för större bild.

Börsårets åttonde vecka var en bokslutstung vecka för Biostocks Läsarportfölj. Först ut var Isofol Medical som rapporterade sina resultat för Q4 2017 på tisdagen. Bolaget rapporterade ingen omsättning för 2017, och resultatet uppgick till -25,7 mkr (-30,8) för sista kvartalet och -72,0 (-65,0) mkr för helåret 2017. Kassa och bank var 31,8 mkr per den 31 december. Av bokslutet framgår också  att utvecklingen av huvudkandidaten arfolitixorin, som avser behandling av spridd kolorektalcancer samt räddningsbehandling vid högdosbehandling med metotrexat av osteosarkom, fortskrider enligt plan. Läs mer.

På torsdagen var det dags för både Panion Animal Health och Cereno Scientific. För veterinärmedicinbolaget Panion blev rörelseresultatet -0,9 mkr (-0,6) för fjärde kvartalet och -4,2 (-0,7) mkr för helåret 2017. Kassa och bank var 2,1 mkr (0,3) per den 31 december. Läs mer. I början av januari säkrade bolaget sedan 9,5 mkr via finansieringsavtal med Yorkville Advisors och Dividend Sweden. Under veckan publicerade Panion dessutom slutliga data från sin långtidsstudier som indikerar tydligt positiva effekter i form av färre och kortare anfall vid epilepsi hos hundar. Läs mer.

Inte heller Cereno Scientific rapporterade någon omsättning under 2017. Rörelseresultatet slutade på -1,6 mkr (-1,0) för fjärde kvartalet och -4,6 mkr (-6,1) för helåret 2017. Kassa och bank var 9,0 mkr (24,6) per den 31 december. Läs mer.

På fredagen offentliggjorde också A1M Pharma sin rapport som visade ett rörelseresultat på -15,0 mkr för det fjärde kvartalet 2017 (-21,7). Som väntat rapporterade bolaget ingen omsättning under 2017 och vid årsskiftet uppgick koncernens soliditet till 73 procent (71), med en kassa om 7,6 mkr (7,0). Läs mer. A1M har sedan tidigare offentliggjort planer på en företrädesemission om 83 mkr som syftar till att finansiera genomförandet av kliniska studier. Förslaget klubbades igenom under veckan på en extra bolagsstämma. Läs mer. Som bekant har bolaget sedan årsskiftet tagit de första stegen i den kliniska utvecklingen och inväntar nu tillstånd från Läkemedelsverket om att genomföra en fas I-studie i friska frivilliga med läkemedelskandidaten ROSgard.

Rapporterna fick ett blandat mottagande av marknaden och veckan slutade med Panion +0,63 procent, Cereno Scientific -6,67 procent, Isofol Medic -0,78 procent och A1M Pharma +0,81 procent.

Utöver boksluten har Läsarportföljens största bolag, AstraZeneca, under veckan meddelat att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har godkänt preparatet Imfinzi för behandling av framskriden icke småcellig lungcancer. Läs mer. Bolaget meddelade dessutom att utskottet för humanläkemedel (CHMP) på den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA utfärdat en så kallad positive opinion, som rekommenderar marknadsgodkännande, för läkemedlet Lynparza (olaparib) för behandling vid viss form av äggstocks- och äggledarcancer. Läs mer. Efter den positiva nyhetsskörden slutade AstraZeneca på +2,23 procent.

Vinnare och förlorare
Trenden var generellt nedåt för sektorn under den gångna veckan, även om Läsarportföljen backade mer än branschindex (Hälsovård) som sjönk 0,05 procent. Portföljens nedgång drevs framförallt av Invent Medic och Cereno Scientific som tappade 12,14 respektive 6,67 procent. Veckans vinnare blev Cellink som steg med 5,63 procent.

Nedan kan du se hur samtliga bolag i Läsarportföljen har utvecklats sedan starten 22 december 2017.

Tips: Följ gärna utvecklingen under året och se hur Läsarportföljen går jämfört med dina egna investeringar!

Utveckling Läsarportföljen 22/12-17 till 23/2 2018

PortföljutvecklingBranschindex
4,46 %0,59 %
Total värdeförändringPortföljvärde
44 620 kr1 044 620 kr
Veckans vinnareVeckans förlorare
Cellink, +5,63 %Invent Medic, -12,14 %

 

Utveckling per bolag 

Bolag InvesteringStartkursAktuell kursVeckans utvecklingTotal utvecklingAktuellt värde
A1M Pharma100 000 kr10,50 kr6,25 kr0,81%-40,48%59 524 kr
Alteco 100 000 kr1,01 kr0,88 kr-1,12%-12,87%87 129 kr
AstraZeneca100 000 kr561,00 kr549,80 kr2,23%-2,00%98 004 kr
Capio100 000 kr44,50 kr43,15 kr-2,49%-3,03%96 966 kr
Cellink100 000 kr113,50 kr150,00 kr5,63%32,16%132 159 kr
Cereno Scientific100 000 kr8,60 kr7,00 kr-6,67%-18,60%81 395 kr
Invent Medic100 000 kr24,90 kr24,60 kr-12,14%-1,20%98 795 kr
Isofol Medical100 000 kr21,30 kr25,40 kr-0,78%19,25%119 249 kr
Panion100 000 kr0,90 kr1,60 kr0,63%77,78%177 778 kr
Vitrolife100 000 kr635,00 kr594,50 kr-1,25%-6,386%93 622 kr


Urvalskriterier & förutsättningar

BioStocks redaktion har inte påverkat sammansättningen av Läsarportföljen. Urvalet av bolag är helt baserat på svaren från BioStocks prenumeranter i en läsarenkät som genomfördes i december. De 10 populäraste bolagen, utan inbördes rangordning, har inkluderats i portföljen med vardera lika stor initial andel (10 procent) av det totala innehavet i den fiktiva portföljen.

Den likaledes fiktiva startinvesteringen om 100 000 kr per bolag speglar den genomsnittliga portföljstorleken (1,2 MSEK) hos de knappt 1000 läsare som besvarade BioStocks läsarenkät.

”Startkurs” i tabellen avser stängningskursen för respektive bolags aktie fredag 22 december 2017. Det är alltså utifrån detta datum och denna kurs bolagens, respektive den totala Läsarportföljens utveckling och fiktiva värdeökning eller -minskning mäts.

Mer om Läsarportföljen och de bolag som ingår i den kan du läsa här.

DISCLAIMER: BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev