Efter en skakig inledning tog börsnoteringarna i den amerikanska biotech-sektorn ordentlig fart under förra årets senare del. Sedan 2013 har runt 30 bolag i biotech- och hälsovårdssektorn börsnoterats i USA varje år. Förra året gick betydligt fler bolag in på börsen – 44 IPO:s eller Initial Public Offerings bokfördes och marknadsanalytikerna förväntar sig en fortsatt stark utveckling även under 2018. 

Trots relativt låg aktivitet under de första månaderna av 2017 avslutade sektorn året starkt vad gäller antalet biotech-börsintroduktioner. I mitten av december hade cirka 40 bolag inom biotech- och pharma genomfört IPO:s, vilket resulterade i en signifikant ökning från 29 noteringar under 2016. Även värdemässigt var utfallet betydligt högre då de nya börsbolagen sammanlagt lyckades resa hela 4 miljarder dollar i samband med sina noteringar, jämfört med 2 miljarder dollar föregående år.

I en artikel från amerikanska Pharma Dive citeras Renaissance Capitals analytiker Matt Kennedy som konstaterar att det inledande kvartalet förra året var det sämsta för bioteknikintroduktioner sedan 2012. En viktig orsak var troligen att Nasdaq:s bioteknikindex tappade 22 procent under 2016, men även osäkerhet kring vem som skulle efterträda president Barack Obama lade viss sordin på börsyran. I inledningen av 2017 gav dock utsikterna till möjliga skattereformer under Donald Trumps administration IPO-febern en ny skjuts, även om det tog några månader för marknaden att återhämta sig helt.

Stark prognos för 2018
Ungefär hälften av de amerikanska biotech- och pharmabolag som noterades under året handlas idag högre än det ursprungliga priset per aktie vid respektive IPO, enligt Pharma Dive. Man konstaterar också att många av bolagen tog in en stor andel av sitt resta kapital genom private placements till större institutionella investerare, en trend som analytikerna menar inte ser ut att förändras nämnvärt på kort sikt.

Inför 2018 konstaterar branschanalytikerna att bioteknikmarknaden ser ut att gå emot ett intensivt år. Antalet genomförda bolagsaffärer, uppköp och sammanslagningar var färre än väntat under 2017, vilket man menar talar för att mindre biotech- och läkemedelsbolag som inte lyckats bli förvärvade eller teckna lukrativa licensavtal kommer att söka sig till börsen och offentlig finansiering. Samtidigt förväntas tillgången på riskkapital vara fortsatt god, vilket inte minst är en följd av den starka utvecklingen med nya innovationer inom exempelvis nya cell- och genterapibehandlingar.

Bättre IPO-avkastning för amerikanska investerare än tidigare år
En sammanställning över aktieutvecklingen för samtliga bolag i sektorn som börsnoterades under 2017, som gjorts av Stat News, visar att medelavkastningen ligger på +40 procent sedan IPO. Även rensat för de två extremfallen AnaptysBio och Argenx som rusade 528 respektive 240 procent efter sina introduktioner överträffar årets medianavkastning om +12 procent de senaste fyra årens utfall, som varit negativt.

Så gick nykomlingarna efter IPO under 2017
Mer än hälften av de bolag som börsintroducerades i den amerikanska biotech- och pharmasektorn hade en positiv aktieutveckling under året.

Procentuell utveckling efter IPO 2017. Källa: Stat News.

Stort antal svenska börsnoteringar i sektorn under 2017
Även trenden för svenska biotech-börsnoteringar är ökande. Anmärkningsvärt och intressant inte minst ur ett internationellt perspektiv är det faktum att hela 36 svenska bolag inom Life Science-sektorn börsnoterades under 2017. Den siffran kan jämföras med att 27 bolag i sektorn börsintroducerades året innan, motsvarande en ökning med 33 procent. BioStock kommer att publicera en mer ingående översikt över det gångna årets börsnoteringar, inklusive kursutveckling efter IPO för respektive bolag.

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev