Årets första börsvecka är avslutad och det innebär att vi kan göra första uppdateringen i vår löpande bevakning av BioStocks Läsarportfölj. Utifrån läsarnas egna val i vår decemberenkät sattes 10 bolag ihop i en fiktiv aktieportfölj, som har fått en stark start med drygt 7 procents snittuppgång. I BioStocks nyhetsbrev kommer vi varje söndag att redovisa Läsarportföljens utveckling, lyfta fram dess vinnare & förlorare, samt redovisa hur portföljen står sig mot branschindex. Nedan kan du se hur BioStockläsarnas utvalda favoritbolag har utvecklats sedan starten 22 december.

Tips: Följ gärna utvecklingen under året och se hur Läsarportföljen går jämfört med dina egna investeringar!

 

Utveckling Läsarportföljen 22/12-17 till 7/1 2018

SnittutvecklingBranschindex
7,15%+3,93%
VärdeförändringPortföljvärde
71 499 kr1 071 499 kr
VinnareFörlorare
Alteco Medical +28,71%Panion Animal H. -7,93%

Utveckling per bolag

BolagStartinvesteringStartkursAktuell kursUtvecklingVärde
A1M Pharma100 000 kr10,50 kr12,60 kr20,00%120 000 kr
Alteco Medical100 000 kr1,01 kr1,30 kr28,71%128 713 kr
AstraZeneca100 000 kr561,00 kr579,70 kr3,33%103 333 kr
Capio100 000 kr44,50 kr44,90 kr0,90%100 899 kr
CELLINK100 000 kr113,50 kr120,50 kr6,17%106 167 kr
Cereno Scientific100 000 kr8,60 kr8,48 kr-1,40%98 605 kr
Invent Medic100 000 kr24,90 kr26,50 kr6,43%106 426 kr
Isofol Medical100 000 kr21,30 kr23,50 kr10,33%110 329 kr
Panion 100 000 kr0,90 kr0,82 kr-7,93%92 067 kr
Vitrolife100 000 kr635,00 kr666,50 kr4,96%104 961 kr

Urvalskriterier & förutsättningar

Urvalet av bolag baseras helt på de val BioStocks läsare gjorde i en läsarenkät som genomfördes i december. De 10 populäraste bolagen, utan inbördes rangordning, har inkluderats i portföljen med vardera lika stor initial andel (10 procent) av det totala innehavet i den fiktiva portföljen.

Den likaledes fiktiva startinvesteringen om 100 000 kr per bolag speglar den genomsnittliga portföljstorleken (1,2 MSEK) hos de läsare som besvarade BioStocks läsarenkät.

”Startkurs” i tabellen avser stängningskursen för respektive bolags aktie fredag 22 december 2017. Det är alltså utifrån detta datum och denna kurs bolagens, respektive den totala Läsarportföljens utveckling och fiktiva värdeökning eller -minskning mäts.

Mer om Läsarportföljen och de bolag som ingår i den kan du läsa här.

 

DISCLAIMER: BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.