Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Aptahem stärker upp med industriell och klinisk expertis
» Svenska bolag tacklar skenande opioidkris
» CombiGene rusar efter viktigt steg närmare kliniska studier
» BioStocks läsarportfölj fortsätter uppåt efter stark nyhetsvecka
» Lovande fetmaläkemedel bränner fett utan att minska aptiten

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 2 här

Isofol kommer att publicera en vetenskaplig sammanfattning om Modufolinets (arfolitixorin) positiva effekt vid behandling av patienter med metastaserad kolorektalcancer, vilken beskriver delresultat från den pågående ISO-CC-005-studien där Modufolin utvärderas tillsammans med samtidig ordination av cellgifterna 5-FU, irinotekan och oxaliplatin samt med eller utan bevacizumab. Läs mer.

Styrelsen i Yield Life Science har beslutat föreslå årsstämman den 26 feb 2018 att till aktieägarna i bolaget dela ut en så stor del av innehavet i Isofol Medical som möjligt. Läs mer.

BrainCool erhåller 12 mkr från EU genom ett beslut som stödjer projektet Brain Save, vilket leds av BrainCool för att vidareutveckla produkter för strokebehandling, med konsortiedeltagare från Sverige, Finland, Tyskland, Frankrike och Kanada. Projekten kommer starta i mars 2018 och mer information om deltagarna kommer att offentliggöras vid projektstart i samband med undertecknande av konsortieavtal. Läs mer.

Follicum har identifierat receptorer som FOL-005 binder till i mänskliga hårsäckar. Med den nyvunna kunskapen ökar förståelsen för hur substansen kan användas för behandling av håravfall och receptoridentifieringen är därför en viktig milstolpe för den fortsatta utvecklingen av FOL-005. Läs mer.

Cline Scientific har ingått ett samarbete med stamcellsforskaren Stina Simonsson vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Samarbetet syftar till att visa på styrkan av bolagets unika nanogradient-ytor samt etablera en helt ny metod för kontrollerad styrning av iPS-stamceller till humana broskceller. Läs mer.

Episurf Medical meddelar idag att den israeliska hälsovårdsmyndigheten har godkänt bolagets knäimplantat Episealer för den israeliska marknaden. Episurf meddelar också att man har ingått ett distributörsavtal för den israeliska marknaden med AMI Technologies Ltd., en distributör av medicintekniska produkter i Israel. Läs mer.

IRRAS, som inriktar sig på design, utveckling och kommersialisering av lösningar för behandling av olika typer av hjärnsjukdomar, meddelar idag att bolaget lanserar en förbättrad version av sin flaggskeppsprodukt IRRAflow i EU. IRRAflow version 2.5 har uppgraderats både estetiskt och mekaniskt och har även en uppdaterad batterikonfiguration. Läs mer.

Alligator Bioscience tillkännager att Anu Balendran, PhD, utsetts till Vice President Business Development. Dr Balendran kommer att ansvara för att leda bolagets prekliniska projekt mot utlicensiering. Han har disputerat i biokemi och ansluter till Alligator från Astra Zeneca där han idag är External Innovation Director. Läs mer.

SpectraCure kommer att vara industriell deltagare i ett forskningsprogram inom kvantteknologi vid Wallenberg Centre for Quantum Technology, som finansieras i huvudsak av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Bolaget kommer att få medel för att avlöna en forskare i den forskarskola för doktorander som omfattas av programmet. Det finansiella forskningsbidraget omfattar totalt ca 2,5 mkr. Läs mer.

BioGaia har tecknat ett avtal med Abbott för rätten att sälja BioGaia Protectis (probiotika) tabletter i Kina. Produkten kommer att marknadsföras med en kombination av BioGaias och Abbotts varumärken. Lansering är planerad till 2018. Läs mer.

Som uppföljning till pressmeddelandet 22 nov om att AroCell och Green Cross Cell tecknat en avsiktsförklaring har partnerna ingått distributionsavtal för Sydkorea, Taiwan och Kina. Förutom dessa marknader kan avtal komma att tecknas även för Japan. Läs mer.

Styrelsen i Toleranzia beslutade idag, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande i efterhand, om en företrädesemission. Vid full teckning ger emissionen bolaget ett tillskott på cirka 24 mkr före emissionskostnader. Emissionen är till cirka 80 procent säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Läs mer. Bolaget kallar med anledning av detta till extra bolagsstämma den 5 feb. Läs mer.

Norska PCI Biotech tillkännagav att de utökar det prekliniska forskningssamarbetet med ett icke-avslöjat topp 10 pharma-företag som inleddes i sept 2015. Den förlängda utvärderingsperioden sträcker sig över 6 månader fram till slutet av Juni 2018 och kan förlängas ytterligare. Läs mer.

En ny studie från forskare vid Karolinska Institutet visar att om patienter som lever med schizofreni får tillgång till långtidsverkande läkemedel, minskar dödsfallen och de får färre återfall. Läs mer.

Nyheter inkomna igår e.m:

RaySearch har fått den första ordern på onkologiinformationssystemet RayCare från Anderson Regional Cancer Center (ARCC), Mississippi, USA. Läs mer.

Cellink etablerar ett forsknings- och utvecklingslaboratorie i AstraZenecas BioVentureHub. Läs mer.

Oncology Venture kommer att delta på investerarträffar i Malmö och Stockholm den 18-19 jan 2018. Vd Peter Buhl Jensen kommer att presentera bolaget och dess framtidsplaner. Läs mer.

En studie i Nature av forskare vid Karolinska Institutet och Köpenhamns universitet ger ny, viktig kunskap om hur hjärnan styr gångrörelser. I försök på möss har forskarna upptäckt att särskilda startceller på olika platser i hjärnan får mössen att antingen gå eller springa. Forskningen kan resultera i nya behandlingar för sjukdomar och skador som påverkar rörelseförmågan. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: AroCell +25,42%, IRRAS +10,06%, BrainCool +9,7%, Zenicor +9,52%, Klaria Pharma +8,42%, Initiator Pharma +7,14

Förlorare i lunchhandeln: Toleranzia -20,51%, Alteco -9,4%, CombiGene -8,37%, PharmaLundensis -7,08%, Oncology Venture -6,94%, QuickCool -6,52%

Index: OMXS30 +0,3%, Hälsovård -0,3%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev