Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» CombiGene rusar efter viktigt steg närmare kliniska studier
» BioStocks läsarportfölj fortsätter uppåt efter stark nyhetsvecka
» Lovande fetmaläkemedel bränner fett utan att minska aptiten
» Ökat antal biotech- och pharmauppköp att vänta 2018
» A1M Pharmas kliniska program igång enligt plan

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 2 här

CombiGene tog ett viktigt steg vidare mot kliniska studier under den gångna veckan, när man tecknade samarbetsavtal med brittiska Cell and Gene Therapy Catapult om att utveckla en tillverkningsmetod för CombiGenes genterapibehandling CG01 som utvecklas mot svårbehandlad epilepsi. Marknaden har reagerat kraftigt positivt på nyheten om samarbetet och aktien fortsätter uppåt under tisdagens förmiddagshandel. Läs mer.

RaySearch Laboratories meddelar att RayStation har valts ut som dosplaneringssystem för ett nytt center för koljonterapi som byggs på Yamagata Universitetssjukhus i norra Japan. Ordern representerar RayStations första installation för koljonterapi i Japan. Läs mer.

PExA meddelar att en poster som beskriver resultat från en proteomics-baserad analys av PEx-prover har accepterats för presentation vid Fraunhofer-seminariet ”Models of Lung Disease” i Hannover 18-19 jan 2018. Forskare från AstraZeneca och Göteborgs Universitet har i en studie påvisat att PEx-prover innehåller biomarkörer som är relevanta för luftvägssjukdomar. Läs mer.

Sectra meddelar att ett sjukhus för ortopedi i USA, Hospital for Special Surgery (HSS) beställer bolagets lösning för preoperativ planering i 3D. Med lösningen får ortopeder på HSS tillgång till verktyg som hjälper dem att bättre visualisera och planera komplexa fall med syftet att förbättra det kirurgiska resultatet. Läs mer.

ExpreS2ion Biotech meddelar idag att styrelsen, villkorat av beslut vid extra bolagsstämma, har beslutat att genomföra en företrädesemission. Vid full teckning kommer emissionen tillföra bolaget ca 19 mkr före emissionskostnader och är via teckningsförbindelser garanterad till 56 procent. Läs mer. Bolaget kallar med anledning av detta till extra bolagsstämma torsdagen den 1 feb. Läs mer.

Under januari till mars 2018 kommer Idogens vd Lars Hedbys att presentera bolaget på flertalet investerarträffar. Läs mer.

Alteco Medical har blivit informerat om att bolaget är ett av 16 bolag och 86 personer som är föremål för utredning och eventuellt åtal i Italien avseende, i bolagets fall, underlåtenhet att förhindra korruption. Alteco är av uppfattningen att bolaget inte ska hållas ansvarigt för något brott och avser därför att bestrida ett eventuellt åtal. Läs mer.

Nyheter inkomna igår e.m:

Region Örebro läns patientjournalsystem MobiMed från Ortivus är färdiglevererat och övergår i förvaltning. Läs mer.

Oncology Venture har beslutat att utnyttja licensoptionen för multi-TKI fas 3-kandidaten, vars villkor sedan tidigare har förhandlats. TKI-produkten kommer att vara den starkaste och mest avancerade i bolagets pipeline, med klar effekt i flera cancertyper, säger vd Peter Buhl Jensen. Läs mer. Finansinspektionen har också meddelat beslut om att godkänna passportering av bolagets tilläggsprospekt i Danmark. Läs mer.

Lidds har beslutat att genomföra en riktad nyemission på 13,5 mkr där investeraren är den nederländska life science-fonden Nyenburgh Holding, som blir bolagets fjärde största aktieägare. Läs mer.

EMAs säkerhetskommitté PRAC rekommenderar att tillfälligt återkalla marknadsföringstillstånden i EU för infusionsvätskor som innehåller hydroxietylstärkelse (HES). En granskning har visat att åtgärder för att minimera allvarliga risker för patienter inte har varit tillräckligt effektiva. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: CombiGene +29,18%, BiBBInstruments +10,36%, LifeAssays +7,14%, Scandinavian ChemoTech +6,25%, Eurocine Vaccines +5,56%, ISR +4,48

Förlorare i lunchhandeln: ExpreS2ion Biotech -21,13%, Enzymatica -11,22%, Cline Scientific -11,19%, Double Bond Pharmaceutical -8,94%, Pharmacolog -8%, Gabather -7,56%

Index: OMXS30 -0,05%, Hälsovård -0,14%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev