Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Aptahems läkemedelskandidat väcker Big Pharmas intresse
» Intervju Saniona: »Studieresultaten är mycket lovande«
» Dyster vecka för BioStocks Läsarportfölj
» Alligator avancerar mot nya kliniska prövningar
» VD-intervju Camurus: Informationskraven från FDA oroar inte

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 4 här

Igår arrangeras BioStock Live i Stockholm, ett investerarevent med Klaria Pharma, Orexo och Camurus – tre bolag som erbjuder innovativa behandlingsalternativ mot opioidberoende. Videopresentationerna finns att se här.

Aptahem har inlett 2018 med besked om fler aktiviteter som bäddar för kommande kliniska studier. Förra året avslutades med nyheten att ett kontraktsforskningsavtal ingåtts med Accelera, följt av rekryteringen av kliniska och regulatoriska nyckelkompetenser till bolagets vetenskapliga råd. Bolaget avslöjar i ett nyhetsbrev denna vecka också att man har kontaktats av ett av världens 10 största läkemedelsbolag, som visat intresse för bolagets läkemedelskandidat som en möjlig akutbehandling mot bl.a. sepsis. Läs mer.

Novartis har tidigare meddelat att USA:s läkemedelsmyndighet (FDA) godkänt produkten Luthathera som första PRRT-produkt (Peptide Receptor Radionuclide Therapy) för strålbehandling av neuroendokrina cancertumörer (NETs) i USA. Godkännandet innebär ett större patientunderlag i USA för A1M Pharma, som utvecklar läkemedelskandidaten ROSgard i syfte att skydda njurarna och benmärgen vid denna typ av strålbehandling. Läs mer.

CombiGene etablerar dotterbolag i Storbritannien för att säkerställa ett nära och effektivt samarbete med Cell and Gene Therapy Catapult. Läs mer.

Phase Holographic har publicerat ett nyhetsbrev där bolaget bl.a. berättar om att omställningen till direktförsäljning på den nordiska marknaden har genererat en tydlig försäljningsökning. Läs mer.

Oncology Venture meddelar positiva resultat av den andra interimsutvärderingen från fas 2-delen av en pågående fas 1/2 studie av LiPlaCis, en målriktad liposomal formulering av cisplatin, i svårbehandlade patienter med metastaterad bröstcancer. Läs mer. Bolaget aviserar också att den nyligen avslutade företrädesemissionen tecknades till cirka 59,6 mkr, motsvarande en teckningsgrad om cirka 133 procent. Läs mer.

Elekta tillkännagav att bolaget har tecknat ett strategiskt avtal med Ottawa Hospital i Kanada gällande leverans av ett flertal Elekta Versa HD, som ger läkarna flexibiliteten att behandla en stor mängd olika typer av tumörer med traditionell strålterapi, samtidigt som det möjliggör behandling av komplexa cancertyper som kräver hög precision. Avtalet löper över åtta år med ett totalt värde om cirka 29 MUSD. Läs mer.

Inhalation Sciences meddelar att 80% av humana immunoglobulinantikroppar, som används för behandling av ett flertal sjukdomar, är formulerade i flytande form. Detta innebär en risk och ökad kostnad i samband med transporter. Nya resultat visar att dotterbolaget Ziccums system för spraytorkning, LaminarPace, kan producera ett torrt, stabilt pulver av immunoglobulinantikroppar – med bibehållen aktivitet. Läs mer.

Michaela Gertz tillträder som ny CFO i Immunicum fr.o.m 1 feb 2018. Gertz har erfarenhet inom finans, kapitalanskaffningar och har arbetet som CFO på PledPharma i sju år. Läs mer.

Respiratorius valberedning inför årsstämma är utsedd. Läs mer.

Bactiguard offentliggör bokslutskommunikén för 2017 tis 6 feb. Läs mer.

Xspray Pharma kallar till extra bolagsstämma den 20 feb. Läs mer. Bakgrunden till kallelsen är att styrelsen föreslår en riktad emission, som förväntas tillföra bolaget 88 mkr före emissionskostnader. Läs mer.

Redwood Pharmas presentation från Aktiedagen i Lund den 30 jan finns nu tillgänglig. Se videopresentationen här.

Rapporter/kommunikéer:

NextCell Pharma  C-rad  Euris 

Nyheter inkomna igår e.m:

Cyxones cyklotidstudie mot inflammatorisk tarmsjukdom har startat vid det Medicinska Universitet i Wien. Läs mer.

Sectra vinner priset ”Best in KLAS” för högst kundnöjdhet inom IT-system för hantering av radiologibilder. Bolaget tilldelas utmärkelsen för högst kundnöjdhet bland vårdgivare i USA för femte året i rad och i länder utanför USA för fjärde året i rad. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: Oncology Venture +11,6%, Alteco +9,2%, Enorma Pharma +6,76%, Aptahem +6,45%, Oasmia Pharmaceutical +6,36%, Wilson Therapeutics +5,66%

Förlorare i lunchhandeln: Redwood Pharma -10,57%, Initiator Pharma -10,11%, C-rad -8,6%, Follicum -8,02%, AcuCort -6,69%, Hamlet Pharma -5,71%

Index: OMXS30 -0,06%, Hälsovård +0,32%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev