Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Svenska bolag tacklar skenande opioidkris
» CombiGene rusar efter viktigt steg närmare kliniska studier
» BioStocks läsarportfölj fortsätter uppåt efter stark nyhetsvecka
» Lovande fetmaläkemedel bränner fett utan att minska aptiten
» Ökat antal biotech- och pharmauppköp att vänta 2018

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 2 här

Isofol Medical, som utvecklar Modufolin för behandling av avancerad kolorektal cancer, har genomfört ett framgångsrikt möte med amerikanska United States Food and Drug Administration (FDA). Mötet avseende fas II-avslutningen blev samtidigt startskottet för genomförandet av den slutgiltiga Fas III-studien för Modufolin, ISO-CC-007, som planeras starta vid halvårsskiftet 2018 både i Europa och USA. Läs mer.

Aptahem stärker sitt vetenskapliga råd med Hans Peter Schwarz och Mats Eriksson. Schwarz har bland annat varit styrelsemedlem i Baxter AG, medlem i ledningsgruppen för Baxter/Baxalta och allra senast styrelsemedlem hos Baxalta/Shire. Eriksson har tidigare varit överläkare på avdelningen för Anestesi & Intensivvård vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Läs mer.

Det kanadensiska patentverket har beviljat ett patent för en engångsartikel som används i samband med SpectraCures teknik för behandling av prostatacancer med fotodynamisk tumörbehandling (PDT). Den sterila engångsartikeln består av en kombinerad införselnål och optisk fiber som används för att leverera laserljuset till cancertumören inne i kroppen. Läs mer.

BioInvent International meddelar att Europapatentverket har utfärdat ett besked om att man avser bevilja företaget ett patent relevant för bolagets funktionsbaserade plattform F.I.R.S.T.TM. Patentet bygger vidare på tidigare patent och utvidgar skyddet till kombinerad användning av differentiell biopanning och high throughput-sekvenering, som NGS, vid identifiering av antikroppar mot låguttryckta cellyteantigen. Läs mer.

Capio har slutfört en utökning och förlängning av koncernens rörelsekredit om 235 miljoner euro, som är en del av koncernens totala finansieringsavtal om 500 miljoner euro. Avtalet inkluderar en förlängning om 2,5 år samt en utökning av rörelsekrediten med ytterligare 108 miljoner euro. Läs mer. Bolaget meddelar också att helårsrapporten för jan-dec 2017 publiceras den 7 feb. Läs mer.

NorInvent publicerar ett förtydligande av ett tidigare pressmeddelande avseende Proof of Mechanism. Läs mer.

Peter Herte, vd för AlphaHelix, lämnar sitt uppdrag. Tidigare vd Mattias Molin återgår i rollen som vd och koncernchef fram till ordinarie stämma i maj. Läs mer.

AcuCort meddelar att vd Mats Lindfors presenterar bolaget på investerardagen den 19 jan i Stockholm. Läs mer.

Cellink publicerar kvartalsrapporten för perioden sept-nov 2017. Läs mer.

Nyheter inkomna igår e.m:

Saniona inleder fas 1-studie med ny Tesomet-tablett med förväntat resultat senast andra kvartalet 2018. ”Vi har investerat betydande tid och resurser för att producera vår nya patenterade och GMP-validerade Tesomettabletter tillsammans med vår formuleringspartner Solural. Det är väldigt spännande att vi nu för första gången testar denna innovativa formulering på människor”, kommenterade Jørgen Drejer, vd på Saniona. Läs mer.

Biotage har tillträtt förvärvet av samtliga aktier i det privatägda bolaget Horizon Technology Inc., baserat i New Hampshire, USA. Efter att köpesumman justerats för faktisk nettokassa på tillträdesdagen uppgår köpesumman till ca 143,4 mkr. Läs mer.

Redsense Medical har erhållit marknadsgodkännande i Europa och Kanada för en prototypversion av Redsense Clamp, ett tillbehör till bolagets alarmsystem som kan stänga av blodflödet automatiskt vid blodläckage oberoende av dialysmaskinen. En studie av funktionaliteten vid behandling av patienter planeras i Kanada under första till och med tredje kvartalet 2018. Läs mer.

Toleranzia välkomnar Vidar Wendel-Hansen som ny Chief Medical Officer i bolaget. Wendel-Hansen är läkare med doktorsgrad i medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet och har erfarenhet inom både preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling. Läs mer.

Nedbrytningsprodukter av kolesterol får särskilda immunceller i tjocktarmen att röra på sig, vilket ligger bakom bildandet av immunsystemets viktiga lymfoida vävnad i tarmen, visar forskare vid Karolinska Institutet. Studien som publiceras i tidskriften Immunity banar väg för en ny möjlig behandlingsform för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom. Läs mer.

Opioider har blivit den vanligaste dödsorsaken för personer under 50 år i USA och klassas nu som ett av landets största folkhälsoproblem. Krisen har, utöver enorma personliga tragedier, medfört mycket stora kostnader för sjukvårdssystemet – vilket i sin tur har framkallat en stor efterfrågan på effektiva läkemedel mot opioidberoende. BioStock uppmärksammar tre svenska bolag som går i bräschen för att erbjuda innovativa behandlingsalternativ. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: Acucort +6,87%, RhoVac +6,25%, Cellink +5,5%, Dignitana +5,5%, Aptahem +4,9%, Cline Scientific +4,84%

Förlorare i lunchhandeln: Oncology Venture -8,89%, NorInvent -7,73%, Zenicor -6,36%, Emotra -5,91%, Alzinova -5,41%, Gabather -5,35%

Index: OMXS30 -0,29%, Hälsovård -0,6%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev