Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» VD-intervju BrainCool: »Vi följer för närvarande vår plan mycket väl«
» Stark inledning på börsåret för BioStocks Läsarportfölj
» Söndagsintervjun: »Genterapi har äntligen fått sitt stora genombrott.«
» Här är vinnarna & förlorarna bland biotech-sektorns börsnykomlingar
» Starkt 2018 väntas för amerikanska biotech-IPO:s
» Blir 2018 året då läkemedelsbranschen omfamnar AI?
» Här är BioStocks läsarportfölj december 2017
» VD-intervju Saniona: »Vi räknar med ett minst lika hektiskt kommande år som 2017«
» VD-intervju Idogen: »Vi har löpande diskussioner med de globala läkemedelsbolagen«
» BioStocks mest lästa artiklar, intervjuer och analyser under 2017

Martin Waleij, vd BrainCool, ger sin syn på året som gått och bolagets framtidsutsikter inför 2018. Nu inväntas resultat från flera stora internationella studier, samtidigt som en strategiskt viktig försäljningsorganisation byggs upp på nyckelmarknaden USA. Läs mer.

Fredrik Olsson, vd för Genovis, har förvärvat drygt 20 000 aktier i bolaget. Värdet på transaktionen uppgår till ca 70 000 kr. Läs mer.

Saniona tillkännager resultat från bolagets Tesomet fas IIa-interimstudie i Prader-Willi syndrom. Trots det fåtalet antalet patienter i studien (9 st) och misslyckandet med en placebo, samt 4 behandlade patienter som valde att slutföra studien, observerade bolaget en kliniskt betydelsefull viktminskning samt en anmärkningsvärd minskning av hyperfagi (överdriven hunger) under tremånadersstudien skriver bolaget. Läs mer.

Immunicum, som utvecklar nya immunostimulerande cancerbehandlingar för ett antal solida tumörformer, meddelar att patientrekryteringen har slutförts till den pågående globala kliniska Fas II-studien MERECA (MEtastatic REnal Cell CArcinoma). Läs mer.

Medivir aviserar att bolaget framgångsrikt slutfört prekliniska säkerhetsstudier med MIV-818, för behandling av levercancer, vilket möjliggör start av klinisk fas I-studie 2018. Läs mer.

Cellink ingår ett samarbetsavtal med CTIBIOTECH för att skriva ut patientspecifika cancertumörer. Läs mer.

Sensori meddelar att bolagets placebostudie av tinnitusplåstret Antinitus publiceras i den vetenskapliga tidskriften The International Tinnitus JournalLäs mer.

Diamyd Medical meddelar att diabetesvaccinet Diamyd visar fortsatt positivt kliniskt förlopp efter 30 månader. Läs mer.

GHP startar en urologisk klinik vid Läkarhuset Odenplan i Stockholm. Kliniken kommer att ledas av Magnus Annerstedt, som har ett brett engagemang både nationellt och internationellt inom urologin med kompetens inom prostatacancervård och robotkirurgi. Läs mer.

Oncology Venture tillförs cirka 740 000 kr genom nyttjande av teckningsoptioner av serie 2015/2018. Läs mer.

Nyheter inkomna efter torsdag e.m:

Cantargia meddelar att det kinesiska patentverket State Intellectual Property Office har utfärdat ett formellt patentgodkännande avseende bolagets metod att utnyttja IL1RAP som målmolekyl för behandling av ett flertal olika solida tumörer såsom bröstcancer, tarmcancer, lungcancer och malignt melanom. Läs mer.

Genterapibolaget CombiGene avslutade börsåret 2017 med att i rask följd presentera lovande studieresultat som dels visar att mänskliga hjärnceller tar upp CombiGenes läkemedelskandidat CG01, dels att substansen har önskad terapeutisk effekt. Mer om detta i gårdagens Söndagsintervju med Jan Nilsson, vd för CombiGene. Läs mer.

A1M Pharma har inlett ett forskningssamarbete med Antaros Medical för att genomföra en studie på människor som genomgår strålbehandling av neuroendokrina cancertumörer. Data från studien kommer ligga till grund för bolagets kommande kliniska studier. Läs mer.

Enorama Pharma ingår låneavtal med bolagets huvudägare Swede Unipharma och lånar 7,5 mkr av bolaget. Läs mer.

Redsense Medical erhåller besked om patentgodkännande i Brasilien, vilket innebär att bolaget nu har immateriellt skydd för sitt blodläckagealarm på den största och viktigaste marknaden för hemodialys i Sydamerika. Läs mer.

Episurf Medical deltar vid Freiburger Knorpeltage som arrangeras den 19-20 jan i Freiburg im Breisgau, Tyskland. Läs mer.

Oncology Venture genomför en nyemission om cirka 44,7 mkr i syfte att finansiera planerade kliniska studier med befintliga inlicensierade läkemedelskandidater samt bygga upp en finansiell buffert. Emissionen är garanterad till 83 procent genom teckningsförbindelser och garantiteckning. Läs mer. Bolaget publicerar också kommuniké från extra bolagsstämma den 4 jan. Läs mer.

Alligator Bioscience meddelar att bolaget kommer att presenteras på 10th Annual Biotech Showcase Conference som hålls den 8-10 jan 2018 i San Francisco, USA. Läs mer.

Immune Pharmaceuticals kommer också presenteras på 10th Annual Biotech Showcase Conference. Läs mer.

Nexstim meddelar att bolaget har slutfört rekryteringen av patienter för kompletterande Fas III-prövningen, kallad E-FIT, för evaluering av Nexstims NBT-system, för rehabilitering av motoriken i de övre extremiteterna efter stroke. Läs mer.

Ett internationellt forskarlag lett från Karolinska Institutet har kartlagt en mekanism för omvandling av energilagrande vitt fett till energiförbrännande brunt fett. Förhoppningen är att hitta nya behandlingar mot fetma och diabetes. Studien är publicerad i Journal of Experimental Medicine. Läs mer.

Lundbeck lägger till ytterligare en angreppsvinkel för sitt forskning och utvecklingsarbete i syfte att hitta nya och bättre behandlingar mot schizofreni. Genom ett partnerskap med Vanderbilt Universitet får Lundbeck både exklusiva rättigheter till Vanderbilts forskningsprogram och ett samarbetsavtal om vidareutveckling av programmet. Läs mer.

Sammanlagt börsnoterades 36 bolag inom Life Science-sektorn i Sverige under 2017, en ökning med dryga 30 procent jämfört med året före. Tillströmningen av nya bolag på börsen är anmärkningsvärd, inte minst ur ett internationellt perspektiv – på jättemarknaden USA noterades 44 bolag under samma period. BioStock har tittat närmare på hur de svenska börsnykomlingarna klarade sig under året. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: QuickCool +26,64%, CombiGene +14,68%, RhoVac +13,73%, Enorama Pharma +12,5%, SpectraCure +11,38%, Genovis +10,27%

Förlorare i lunchhandeln: Double Bound Pharmaceuticals -15,29%, Alteco -10,77%, Prebona -10,66%, LifeAssays -7,14%, Cereno Scientific -6,84%, Gabather -6,55%

Index: OMXS30 0,3%, Hälsovård +0,13%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev