Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Dyster vecka för BioStocks Läsarportfölj
» Alligator avancerar mot nya kliniska prövningar
» VD-intervju Camurus: Informationskraven från FDA oroar inte
» VD Idogen: Miljardaffär inom hemofili »bevis på stark framtidstro«
» Boom i svensk handel med cannabisbolag

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 4 här

Follicum har kartlagt receptorer i insulinproducerande celler som binder till företagets peptider. Den nya kunskapen menar man representerar en milstolpe i den fortsatta utvecklingen av bolagets diabetesprojekt och öppnar för möjligheten att de identifierade receptorerna kan utgöra potentiella targets för stimulering av insulinutsöndring och därmed minskning av diabetiska komplikationer. Läs mer.

SyntheticMR har fått ett FDA-godkännande för SyMRI NEURO, en tekniken som mäter absoluta vävnadsegenskaper i hjärnan och förser användaren med kvantitativ data, automatisk segmentering och justerbara kontrastbilder. Syftet är att bidra med mer information till klinikern och ge ett objektivt beslutsstöd vid diagnos och uppföljning av patienten. Läs mer.

MedCap har efter en strategisk översyn valt att fokusera på två affärsområden, medicinteknik och specialistläkemedel. MedCap är inom dessa två segment väl strategiskt positionerat och har mycket goda förutsättningar för långsiktig vinsttillväxt, skriver bolaget i ett pressmeddelande idag. Läs mer.

PharmaLundensis har tidigare genomfört en process för att vidareutveckla tillverkningen av bolagets läkemedelskandidat Iodocarb för behandling KOL. Syftet har varit att reducera jodfrisättningen från substansen med bibehållen kvicksilverbindande effekt. En sådan substans kan förväntas uppvisa den positiva effekten på lungfunktionen som erhölls i bolagets första kliniska KOL-studie, men utan biverkningar från sköldkörteln. Denna utvecklingsprocess har nu blivit framgångsrik. Läs mer.

Double Bond Pharmaceutical deltar på Vakna Uppsala, ett frukostforum för lokala företagare och beslutsfattare, och kommer presentera de delar av företagets affärskoncept samt personer som står bakom företaget idag. Läs mer.

Cantargia har utsett valberedning inför årsstämma 2018. Läs mer.

CLS vd Lars-Erik Eriksson presenterar bolaget och kommenterar den senaste tidens utveckling på Aktiedagen, Medicon Village i Lund, den 30 jan. Läs mer.

Roche meddelar att man erhållit positivt CHMP utlåtande för emicizumab, för behandling av personer med hemofili A som utvecklat inhibitorer. Läs mer.

Imorgon tisdag arrangeras BioStock Live på temat opioidberoende där du har möjlighet att träffa de tre bolagen Camurus, Klaria Pharma och Orexo. Läs mer om eventet och anmäl dig här.

Bokslutskommunikéer: Getinge  CombiGene  CellaVision

Nyheter inkomna efter fredag e.m:

Klaria Pharma, som utvecklar läkemedel mot migrän, cancerrleaterad smärta och opioidöverdosering, meddelar att Europeiska Patentkontoret (EPO) har godkänt patentansökan kring hantering, utveckling och tillverkning av buckala filmer baserat på alginat. Läs mer.

RaySearch aviserar att Beaumont Hospital, USA, har valt att utöka sin RayStation-installation och lägga till planeringskapacitet för fotonterapi till den installation för protonterapi som redan finns. Läs mer.

Nicoccino meddelar att bolagets licens har stärkts genom att grundpatentet för den buckala filmen mot rökvavvänjning beviljats i Europa. Läs mer.

Medivir tillkännagav att styrelsen, vid extra bolagsstämma den 26 jan, fått bemyndigande om att genomföra emissioner i bolaget. Läs mer.

ChemoTech aviserade att Arne Bernroth, styrelseledamot i bolaget, har meddelat att han avgår. Valberedningen kommer därför att nominera Ingalill Forslund Larsson i samband med kallelsen till årsstämman. Läs mer

SensoDetect har nu fått in data från en ny grupp patienter med tvångssyndrom (OCD) som kommer att utvärderas för att om möjligt komplettera BERA 3.0 med ytterligare testsvar. BERA 3.0 kommer inledningsvis att vara inriktad på ADHD enligt tidigare plan och kompletteras med autism och schizofreni. Dessa tester kommer ge läkaren en bredd i sin utredning och diagnostisering. Läs mer.

Karessa Pharma tillkännagav att bolagets läkemedel mot erektil dysfunktion, erhållit patentgodkännande gällande beredning och tillverkning av buckala filmer baserat på alginat. Läs mer.

Yield Life Science kallar till årsstämma den 26 feb. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: PharmaLundensis +30%, Emotra +23,81%, Oasmia Pharmaceutical +10,54%, WntResearch +9,85%, Stille +9,41%, Follicum +6,72%

Förlorare i lunchhandeln: Toleranzia -20,72%, SpectraCure -8,12%, RhoVac -6,82%, Eurocine Vaccines -6,11%, Zenicor -5,5%, QuickCool -5,43%

Index: OMXS30 +0,3%, Hälsovård -0,68%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev