Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Boom i svensk handel med cannabisbolag
» BioStocks Läsarportfölj uppåt för tredje veckan i rad
» IRRAS tillbaka med ny produktversion
» Aptahem stärker upp med industriell och klinisk expertis
» Svenska bolag tacklar skenande opioidkris

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 3 här

CombiGenes styrelse beslutar om en företrädesemission på ca 10,2 mkr. Kapitaltillskottet skall främst användas till att finansiera bolagets utveckling av tillverkningsprocessen för läkemedelskandidaten CG01, i samarbete med brittiska Cell and Gene Therapy Catapult (CGT Catapult). Samarbetet syftar till att utveckla en komplett och slutgiltig tillverkningsmetod som kommer göra det möjligt för CombiGene att gå vidare till kommersiell GMP-tillverkning och därefter kliniska försök. Läs mer.

Det franska läkemedelsbolaget Sanofi köper SOBIs samarbetspartner Bioverativ, ett amerikanskt bioteknikbolag som är inriktat på blödarsjuka och andra sällsynta blodsjukdomar, för 11,6 miljarder dollar eller 105 dollar per aktie, vilket innebär en premie på 64 procent jämfört med fredagens stängningskurs. Läs mer.

I den pågående oppositionsprocessen i det europeiska patentverket mot Cantargias patent avseende antikroppsbehandling mot IL1RAP i hematologiska cancerformer, har EPO informerat bolaget om att den muntliga förhandlingen som skulle hållas 8 feb 2018 har ställts in. Läs mer.

Initiator Pharma har framgångsrikt genomfört den prekliniska utvecklingen av sin läkemedelskandidat IPED2015 mot erektil dysfunktion. Studierna slutfördes före den tidigare tillkännagivna tidplanen och omfattade experimentellt arbete inklusive merparten av positiva data från den kardiovaskulära telemetristudien, andningsstudien och en ren genotoxicitetsprofil. Läs mer.

Double Bond Pharmaceutical (DBP) meddelar att flera batcher av excipienten (bäraren) till Temodex, för behandling av hjärntumörer, har tillverkats under nov-dec 2017 av DBPs samarbetspartner, en GMP-certifierad CMO i EU. Kvaliteten på materialet har bevisats vara mycket tillfredställande, skriver bolaget. Detta material kommer att användas för tillverkning av Temodex för kommande kliniska prövningar fas I. Läs mer.

VibroSense tillkännager att en ny studie inom området CIPN, Chemo Therapy Induced Peripheral Neuropathy, skall genomföras med hjälp av VibroSense Meter för att undersöka biverkningar. Studien skall göras vid Onkologiska kliniken vid Skånes universitetssjukhus. Start av studien planeras ske i mars eller april. Läs mer.

Follicum har rekryterat Susanne Scheele till posten som projektledare för bolagets diabetesprojekt. Scheele har erfarenhet från både läkemedelsindustrin och forskningsinstitutioner som Lunds och Uppsala universitet och har tidigare bland annat varit Senior Scientist på Novo Nordisk där hon arbetat med utvecklingen av orala GLP-1 analoger inom diabetesområdet. Läs mer.

Bonesupport har publicerat en artikel i Journal of Controlled Release. Publikationen visar att ett nytt makro-poröst biomaterial, gelatin/CERAMENT, är en effektiv bärare för en långvarig och konstant frisättning av rekombinant benmorfogeniskt protein (rhBMP-2) och zoledronsyra (ZA) som leder till nybildning av bentillväxt i en preklinisk djurmodell jämfört med kommersiellt tillgänglig bärare för rhBMP-2. Läs mer.

Valberedningen i Bactiguard föreslår inför årsstämman 2018 nyval av Jan Ståhlberg till styrelseledamot. Valberedningen föreslår vidare att Ståhlberg utses till styrelsens ordförande, då Stanley Brodén som varit styrelsens ordförande sedan 2015 har avböjt omval. Läs mer.

Immunicum meddelar idag att bolagets ledning kommer att presentera bolaget och delta under flera kommande branschkonferenser och forskningskonferenser under jan och feb. Läs mer.

Redwood Pharma kommer att delta vid BIO-Europe 2018 i Amsterdam den 11-14 mars. Läs mer.

Redeye publicerar en analysuppdatering för Genovis med rubriken ”Marknadsinsatser symboliserade Q3”. Läs mer.

Zealand Pharma mottar FDA-godkännande av sin Investigational New Drug (IND) ansökan för sitt fas 3-program med dasiglucagon, för behandling av medfödd hyperinsulinism (CHI). Läs mer.

Danska Genmab tillkännagav idag att Novartis avser att överföra Arzerra (ofatumumab), för behandling av vissa indikationer av kronisk lymfocytisk leukemi, (CLL) från kommersiell tillgänglighet till begränsad tillgänglighet via medkännande användning program på alla marknader runt om i världen förutom USA. Läs mer. Bolaget meddelar också att FDA beviljar prioriterad granskning av daratumumab i kombination med bortezomib, melphalan och prednison för behandling av patienter med nyligen diagnostiserat multipelt myelom som inte är godkända för autolog stamcellstransplantation Läs mer.

Nyheter inkomna efter fredag e.m:

Camurus meddelade att den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) utfärdat en begäran om ytterligare information, i form av ett Complete Response Letter, avseende registreringsansökan för CAM2038, vecko- och månadsdepåer av buprenorfin för behandling av opioidberoende i USA. Begäran, som är ställd till Camurus amerikanska partner Braeburn Pharmaceuticals, omfattar inga krav på fler kliniska studier. Läs mer.

Cline Scientific deltar tillsammans med företaget Liv Diagnostics på SwissNordic Bio i Zürich den 8 feb. Syftet med deltagandet är att utöka nätverket av potentiella samarbetspartners inom cancerdiagnostik. Läs mer.

Saniona publicerar kommuniké från extra bolagsstämma den 19 jan. Läs mer.

Pharmacolog har tidigare meddelat att bolaget tecknat ett intentionsavtal med en större MedTech-koncern om att ingå ett långsiktigt samarbete. Målet var att ha ett avtal klart innan utgången av 2017 men tidsplanen har förskjutits något. Läs mer.

Real Heart har under de senaste månaderna arbetat med att optimera hjärtpumpens funktion och utformning så att den nu är anpassad för överlevnadsstudier på kalv. Läs mer.

Sprint Bioscience tidigarelägger bokslutskommunikén för 2017 till ons den 7 feb med anledning av den föreslagna företrädesemissionen som offentliggjordes den 19 jan. Läs mer.

AcouSort meddelar att bolaget förvärvat en uppfinning från Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Uppfinningen har tagits fram under ledning av professor Henrik Bruus vid DTU i samarbete med AcouSort och beskriver ett nytt sätt att konstruera och driva akustofluidiska enheter gjorda i mjuka material som t.ex. polymerer, för att därmed kunna ersätta komponenter gjorda i kisel eller glas. Läs mer.

RaySearch meddelar att stiftelsen Imperial College Healthcare NHS Trust i London i Storbritannien har valt RayStation som enda dosplaneringssystem för två av sina sjukhus i London: Charing Cross Hospital och Hammersmith Hospital. Läs mer.

Veterinärmedicinbolaget Panion Animal Health meddelar att Niels-Erik Manniche, chef för regulatoriska angelägenheter, har beslutat att lämna bolaget när kontraktet löper ut den 31 mars. Panions vd Anja Holm kommer tills vidare att ta över hans arbetsuppgifter. Läs mer.

I april 2017 ingick MediRätt och Apoteket ett samarbetsavtal för kliniska studier av MediRätts digitala läkemedelsautomat Dosell och Apotekets ApoDos-system. Studien presenterades enligt plan i december och visade goda resultat för Dosell. MediRätt och Apoteket har nu kommit överens om att avsluta samarbetet. Läs mer.

På BioStock Live den 30 januari på Nyhetsbyrån Direkt i Stockholm kommer Camurus, Klaria Pharma och Orexo att presentera sina respektive verksamheter och innovativa behandlingsalternativ mot opioidberoende. Läs mer och anmäl dig till eventet här!

Vinnare i lunchhandeln: MediRätt +27,66%, IRRAS +15,01%, Klaria +14,47%, Prebona +11,48%, SOBI +11,42%, Oncology Venture +11,17%

Förlorare i lunchhandeln: Camurus -17,75%, CombiGene -14,83%, Candinavian ChemoTech -8,57%, ADDvise -6,25%, Spago -5,47%, Aptahem -5,35%

Index: OMXS30 +0,13%, Hälsovård +0,7%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev