Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Lovande fetmaläkemedel bränner fett utan att minska aptiten
» Ökat antal biotech- och pharmauppköp att vänta 2018
» A1M Pharmas kliniska program igång enligt plan
» VD-intervju BrainCool: »Vi följer för närvarande vår plan mycket väl«
» Stark inledning på börsåret för BioStocks Läsarportfölj
» Söndagsintervjun: »Genterapi har äntligen fått sitt stora genombrott.«
» Här är vinnarna & förlorarna bland biotech-sektorns börsnykomlingar
» Starkt 2018 väntas för amerikanska biotech-IPO:s
» Blir 2018 året då läkemedelsbranschen omfamnar AI?
» Här är BioStocks läsarportfölj december 2017

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 1 här

CombiGene och Cell and Gene Therapy Catapult tillkännagav att de kommer att samarbeta i ett projekt för att utveckla tillverkningsprocesser för CombiGenes läkemedelskandidat CG01, en genterapi för behandling av epilepsi. Samarbetet syftar till att utveckla en komplett och slutgiltig tillverkningsmetod som kommer göra det möjligt för CombiGene att gå vidare till kommersiell GMP-tillverkning och därefter kliniska försök. Läs mer.

SenzaGens slutgiltiga valideringsrapport för GARDskin är inlämnad till regulatoriska myndigheter. Med sin teknologiplattform GARD gör bolaget det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår vardag är allergiframkallande. Läs mer.

ProstaLund meddelar att styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämma den 9 maj 2017 beslutat att genomföra en företrädesemission. Emissionen kommer vid full teckning att tillföra bolaget ca 13 mkr före emissionskostnader och är via teckningsförbindelser och garantiåtaganden garanterad till 39 procent av emissionsvolymen. Läs mer.

Ortivus nuvarande styrelseordförande Erik Hedlund har meddelat att han på egen begäran avgår som ledamot och styrelseordförande i bolaget och har som grund för sitt beslut angivit att han och bolagets huvudägare Ponderus Invest har olika uppfattningar om bolagets framtida strategi. Läs mer.

EU godkänner Ocrevus från Roche som första läkemedel vid både skovvis multipel skleros och primärprogressiv multipel skleros. Läs mer.

Christoph Varenhorst är ny medicinsk direktör på Pfizer i Sverige från den 1 jan. Varenhorst, som är kardiolog, har lång erfarenhet både från kliniskt arbete och forskning från Akademiska sjukhuset och Uppsala Clinical Research Center. Läs mer.

Att SSRI-preparat ibland inte fungerar mot depression kan bero på genvariationer hos patienterna. En ny studie som publiceras i The American Journal of Psychiatry visar att variationer i den gen som kodar för enzymet CYP2C19 gör att en del patienter får för höga och andra för låga nivåer av läkemedlet escitalopram. Genom dosering baserat på patientens specifika genuppsättning skulle behandlingsresultatet kunna förbättras. Studien har gjorts vid Karolinska Institutet tillsammans med forskare vid Diakonhjemmets Sjukhus i Oslo. Läs mer.

Forskare vid University of Texas har utvecklat en läkemedelskandidat som visat sig krympa överskott av fett genom att selektivt minska fettcellernas metabolism. Enligt en ny studie som publicerats i Biochemical Pharmacology gav substansen signifikant reducering av både kroppsvikt och blodkolesterolnivåer hos överviktiga möss – utan att påverka aptiten och minska födointaget. Läs mer.

Nyheter inkomna igår e.m:

Immunovia har ingått en avsiktsförklaring för ett samarbete med Dansk Center for Strategisk Forskning i Type 2 Diabetes (DD2). Avsikten är att DD2-centret ska medverka i den prospektiva studien PanDIA-1 som undersöker typ-2 diabetiker över 50 års ålder och risken att dessa utvecklar bukspottkörtelcancer. Läs mer.

Eurocine Vaccines har fått klartecken från berörda myndigheter för att genomföra en klinisk fas I/II-studie med bolagets influensavaccinkandidat Immunose FLU. Resultaten förväntas publiceras under andra halvåret av 2018. Läs mer.

Oncology Venture rapporterar från Biotech Showcase-mötet i San Francisco. Bolaget och dess spinout 2X Oncology Inc. har schemalagt 1:1-möten med sammanlagt över 40 bolag. Dessa bolag är potentiella investerare, bioteknik/pharma-bolag med intresse för antingen inlicensiering eller gemensam utveckling av cancerläkemedel eller bolag med läkemedelskandidater av intresse för Oncology Venture för inlicensiering. Läs mer.

SpectraCure publicerar en ny, tvåspråkig webbsida. Den svenska delen riktar sig i huvudsak till bolagets investerare medan den engelska är anpassad för patienter i den kliniska studien. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: CombiGene +15,38%, SenzaGen +9,72%, LifeAssays +6,67, Cantargia +6,49%, Dignitana +4,55%, WntResearch +4,41%

Förlorare i lunchhandeln: Emotra -16,46%, ProstaLund -14,12%, Cellink -8,28%, Cline Scientific -6,35%, Zenicor -5,36%, AroCell -4,76%

Index: OMXS30 -0,3%, Hälsovård -0,12%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.