Rubriken låter som en typisk annons för en tvivelaktig mirakelbantningsmetod. Men bakom budskapet står forskare vid University of Texas, som har utvecklat en läkemedelskandidat som visat sig krympa överskott av fett genom att selektivt minska fettcellernas metabolism. Enligt en ny studie som publicerats i Biochemical Pharmacology gav substansen signifikant reducering av både kroppsvikt och blodkolesterolnivåer hos överviktiga möss – utan att påverka aptiten och minska födointaget.

Forskarna vid University of Texas Medical Branch har tagit fram en molekyl som blockerar en ”metabolisk broms” i vita fettceller. Genom att blockera denna metaboliska broms kunde de öka ämnesomsättningen inom vita fettceller. Nu menar forskarna att man kan ha hittat ett möjligt vapen mot den skenande fetmaepidemin i världen – cirka 40 procent av USA:s vuxna befolkning klassificeras som feta (obese) och generellt uppskattas fetma samt fetmarelaterade, ofta kroniska sjukdomar som typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar kosta cirka 150 miljarder dollar årligen enbart i USA.

I den aktuella studien matades möss med en fettrik diet tills de blev överviktiga och gavs därefter antingen läkemedelskandidaten eller placebo. Efter 10 dygns behandling fann forskarna att de överviktiga mössen som fick den aktiva substansen tappade mer än sju procent av sin totala kroppsvikt, samtidigt som deras vita fettvävnadsmassa och -cellstorlek minskade med 30 procent jämfört med placeboarmen. Dessutom sänktes blodkolesterolet i de behandlade mössen till normala nivåer, motsvarande de hos icke-feta möss.

»Blockering av ”fettcellsbromsens” funktion ger en innovativ fett-specifik mekanism för att öka cellmetabolismen och minska storleken på depåerna av vitt fett i cellerna.« – Harshini Neelakantan, forskare University of Texas

De placebobehandlade mössen fortsatte däremot att ackumulera vitt fett och öka i vikt under hela studien. Intressant nog konsumerade mössen i både den behandlade och i placeboarmen samma mängd mat under studietiden, vilket enligt forskarna visar att fettförlusten inte berodde på att läkmedelskandidaten gav minskad aptit.

– Blockering av ”fettcellsbromsens” funktion ger en innovativ fett-specifik mekanism för att öka cellmetabolismen och minska storleken på depåerna av vitt fett i cellerna, vilket därmed innebär att man behandlar en grundorsak till fetma och fetmarelaterade metaboliska sjukdomar, säger huvudförfattaren bakom studien, Harshini Neelakantan, forskare vid institutionen för biokemi och molekylärbiologi vid University of Texas.

När fettcellerna växer börjar de överuttrycka ett protein som som fördröjer fettcellmetabolism, vilket gör det svårare för dessa celler att förbränna ackumulerande fett. När fettvävnaden expanderar utsöndras också större mängder hormoner och pro-inflammatoriska signaler som anses bidra till flera kroniska sjukdomar, inklusive typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. De initiala studieresultaten är därför mycket uppmuntrande, menar forskarna – även om fler prövningar givetvis behövs för att vidareutveckla och utvärdera konceptet som ett potentiellt nytt och effektivare sätt att bekämpa metaboliska sjukdomar.

Läs mer om studien i Biochemical Pharmacology.
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev