Home Nyheter Här är vinnarna & förlorarna bland biotech-sektorns börsnykomlingar

Här är vinnarna & förlorarna bland biotech-sektorns börsnykomlingar

Här är vinnarna & förlorarna bland biotech-sektorns börsnykomlingar

4 januari, 2018

Sammanlagt börsnoterades 36 bolag inom Life Science-sektorn i Sverige under 2017, en ökning med dryga 30 procent jämfört med året före. Tillströmningen av nya bolag på börsen är anmärkningsvärd, inte minst ur ett internationellt perspektiv – på jättemarknaden USA noterades 44 bolag under samma period. BioStock har tittat närmare på hur de svenska börsnykomlingarna klarade sig under året.
Även rensat för ytterligheter som den brutala kursuppgången på 548 procent i Prolight Diagnostics, som utvecklar mobila instrument för snabba diagnoser av hjärtinfarkt, så lönade det sig totalt sett att investera i svenska Life Science-börsrookies under 2017. Medianavkastningen låg på +16 procent, vilket slog index med råge. Tar man med Prolight i uträkningen ökar medelavkastningen till 31 procent. Den lägre siffran korrelerar väl med utvecklingen i USA där medianavkastningen för totalt 44 nya börsnoterade bolag låg på +12 procent, rensat för de två extremfallen AnaptysBio och Argenx som rusade 528 respektive 240 procent efter sina introduktioner.
Långsiktighet en vinnande strategi 
Den extremt kortsiktiga ”teckna & sälj”-strategin som tidigare år varit lyckosam för många investerare, baserat på i princip obligatoriska kursuppgångar efter börsnotering, har med den enorma tillströmningen av nya bolag till börsen blivit allt mer riskabel. Inga garantier finns för en initial kursrusning – tvärtom har flera noteringar följts av kraftiga kursfall direkt efter genomförd notering. Årets totalvinnare Prolight Diagnostics visar sig vid en närmare titt faktiskt vara en av förra årets förlorare, med en kursutveckling på -33 procent om man enbart ser till perioden från börsnoteringen 31 mars till mitten av juni.
För de Life Science-investerare som förespråkar ett mer långsiktigt perspektiv är detta intressant att notera, i synnerhet om man också väger in utvecklingen för den ojämförligt största kursvinnaren inom hela sektorn förra året: Enorama Pharma, vars aktiekurs drog iväg hela 864 procent under helåret och som stigit ytterligare drygt 75 procent under de första handelsdagarna under 2018. Det innebär en uppgång på över 2000 procent mellan september 2017 till 4 januari 2018. Från börsnoteringen i juli 2016 och ett helt år framåt harvade aktiekursen dock runt 6 kronor tills bolaget under hösten 2017 kunde presentera en rad goda nyheter, inkluderande ett samarbetsavtal med globala läkemedelsjätten Dr Reddy’s Laboratories rörande produktutveckling samt distribution för den viktiga USA-marknaden.
Ingen tydlig indikationstrend går att urskilja
I vår genomgång av årets IPO-vinnare (IPO: initial public offering) går det inte att sätta fingret på någon tydlig trend avseende sjukdomsindikationer som varit mer eller mindre heta. Bland de bäst utvecklade nykomlingarna kan vi som nämnts konstatera att medicinteknikbolaget Prolight Diagnostics makalösa första tid på börsen med +548 procent var ett extremfall. Näst bäst utveckling, med i sammanhanget “beskedliga” +183 procents ökning, hade XSpray Pharma som med sin patenterade RightSize-teknologi utvecklar förbättrade och generiska versioner av marknadsförda cancerläkemedel. Tredjeplatsen på vinnarlistan kneps av IRLAB Therapeutics, som utvecklar läkemedel mot neurodegenerativa sjukdomar och demens, med +138 procents kursökning per sista handelsdagen 2017.
Inte heller bland årets tre mesta IPO-förlorare går det att peka på någon direkt gemensam nämnare avseende verksamhetsområde. Chordate Medical Holding som tappade 74 procent av börsvärdet under året sysslar med behandling av rhinit, Annexin Pharmaceuticals (-65 procent) fokuserar på hjärt- och kärlsjukdomar och Panion Animal Health (-58 procent) utvecklar genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur.
Totalt sett över hela sektorns nykomlingar konstaterar vi att börsåret gav exakt lika många vinnare som förlorare, med 18 bolag som redovisade en kursuppgång, varav 13 hade över 50 procents ökning, och 18 bolag som tappat efter notering. Av de sistnämnda hade fem bolag tappat mer än halva börsvärdet per sista handelsdagen 2017. Nedan följer en översikt över samtliga börsnykomlingar i sektorn samt deras respektive kursutveckling under året.
Utvecklingen för Life Science-bolag börsnoterade under 2017

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev