Under årets fjärde, och BioStocks Läsarportföljs femte, börsvecka vände den uppåtgående trenden och portföljen backade 5 procent efter att 8 av den fiktiva aktieportföljens 10 bolag noterat vikande kurser. Sedan portföljens start 22 december 2017 har den haft en kumulativ utveckling på 18  procent, vilket kan jämföras med branschindex (Hälsovård) som stigit med 6 procent.

För första gången sedan Läsarportföljen sattes samman har portföljvärdet backat till veckans sammanfattning. Nedgången skedde på bred front där Alteco Medical blev veckans mesta förlorare med en nedgång på 12,26 procent, tätt följd av Panion Animal Health på minus 11,62 procent och CELLINK som backade 10,44 procent. Panion har tidigare varit det bolag som primärt drivit på Läsarportföljens uppgång. Veckans portföljvinnare blev Invent Medic som steg med 2,68 procent.

Läsarportföljens utveckling 22 dec 2017 – 26 jan 2018. Klicka för större bild.

Portföljbolagens nyhetsflöde under den gångna veckan
I veckan informerade A1M Pharma i sitt nyhetsbrev om bolagets inledande steg i sitt kliniska program. Bolaget har ingått samarbete med Antaros Medical och Akademiska Sjukhuset i Uppsala, där A1M med hjälp av bildteknik undersöker de skadliga effekter som strålning har på njurar och benmärg vid PRRT-behandling. Syftet med studien är att använda resultaten för att löpande optimera designen av kommande kliniska studier med läkemedelskandidaten ROSgard. A1M Pharma slutade veckan på minus 4,10 procent. Läs mer.

Isofol Medical lät meddela att bolagets vd, styrelsemedlemmar och anställda tecknar aktier för omkring 7,6 mkr med stöd av tecknings- och personaloptioner. Bolagets aktie avslutade börsveckan svagt och backade med totalt 5,54 procent. Läs mer.

Återigen var det läkemedelsjätten AstraZeneca som stod för den största nyhetsskörden bland portföljbolagen. Bolaget inledde veckan med att bli utsett till ett av världens 100 mest hållbara företag. Bakgrunden till utmärkelsen är att bolaget har tredubblat sin användning av förnyelsebar energi. Läs mer. Under fredagen meddelade AstraZeneca också att man fått positiva topline-resultat från sin fas III-studie Kronos. I studien visade sig trippelkombinationsterapin PT010 medföra förbättring i åtta av nio primära utfallsmått gällande lungfunktion hos patienter med KOL (kronisk obstruktiv lungfunktion).  Bolagets handelsvecka slutade på 1,27 procent ned. Läs mer.

Nedan kan du se hur samtliga bolag i Läsarportföljen har utvecklats sedan starten 22 december 2017.

Tips: Följ gärna utvecklingen under året och se hur Läsarportföljen går jämfört med dina egna investeringar!

Utveckling Läsarportföljen 22/12-17 till 26/1 2018

PortföljutvecklingBranschindex
17,85 %6,3 %
Total värdeförändringPortföljvärde
178 623 kr1 178 466 kr
Veckans vinnareVeckans förlorare
Invent Medic, +2,68 %Alteco, -12,26 %

 

Utveckling per bolag 

BolagStartinvesteringStartkursAktuell kursVeckans utv.Total utv.Värde
A1M Pharma 100 000 kr 10,50 kr 11,70 kr-4,10 %11,43 % 111 429kr
Alteco 100 000 kr 1,01 kr 0,93 kr-12,26 %-7,92 % 92 079 kr
AstraZeneca 100 000 kr 561,00 kr 576,00 kr-1,27 %2,67 % 102 674 kr
Capio 100 000 kr 44,50 kr 46,60 kr1,97 %4,72 % 104 719 kr
CELLINK B 100 000 kr 113,50 kr  141,50 kr-10,44 %24,67 %124 670 kr
Cereno Scientific 100 000 kr8,60 kr  7,80 kr-2,50 %-9,30% 90 698 kr
Invent Medic 100 000 kr 24,90 kr  30,60 kr2,68 %22,89 % 122 892 kr
Isofol Medical 100 000 kr 21,30 kr  27,30 kr-5,54 %28,17 % 128 169 kr
Panion 100 000 kr 0,90 kr  1,75 kr-11,62 %94,44 % 194 444 kr
Vitrolife 100 000 kr 635,00 kr  677,50 kr-1,74 %6,69 % 106 693 kr

Urvalskriterier & förutsättningar

BioStocks redaktion har inte påverkat sammansättningen av Läsarportföljen. Urvalet av bolag är helt baserat på svaren från BioStocks prenumeranter i en läsarenkät som genomfördes i december. De 10 populäraste bolagen, utan inbördes rangordning, har inkluderats i portföljen med vardera lika stor initial andel (10 procent) av det totala innehavet i den fiktiva portföljen.

Den likaledes fiktiva startinvesteringen om 100 000 kr per bolag speglar den genomsnittliga portföljstorleken (1,2 MSEK) hos de knappt 1000 läsare som besvarade BioStocks läsarenkät.

”Startkurs” i tabellen avser stängningskursen för respektive bolags aktie fredag 22 december 2017. Det är alltså utifrån detta datum och denna kurs bolagens, respektive den totala Läsarportföljens utveckling och fiktiva värdeökning eller -minskning mäts.

Mer om Läsarportföljen och de bolag som ingår i den kan du läsa här.

DISCLAIMER: BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev