Under veckan som gick fortsatte BioStocks Läsarportfölj sin positiva trend och steg ytterligare 8 procent. Den fiktiva aktieportföljen med 10 bolag i Life Science-sektorn är baserad på en läsarenkät i december och har sedan starten 22 december 2017 ökat i värde med totalt 24 procent. Under samma period har branschindex (Hälsovård) stigit 4,2 procent.

Draghästen för utvecklingen är för andra veckan i rad Panion Animal Health, som under veckan stigit med hela 56 procent. Under fredagseftermiddagen meddelade bolaget att Niels-Erik Manniche, Director Regulatory Affiars, lämnar sin position när hans kontrakt går ut 31 mars. Bolagets vd Anja Holm tar tillfälligt över hans ansvarsområden i väntan på vidare direktion från styrelsen. Samtidigt meddelade Panion att man utökat sin advisory board med Curtis W. Dewey från Cornwell University i New York. Läs mer.

Ett bolag som haft en mindre munter vecka är Alteco Medical, som backat 17 procent. Detta efter att bolaget hamnat i blåsväder med anledning av korruptionsmisstankar i Italien. Bolaget, som vidhåller att de inte är skyldiga till brott, utreds för underlåtenhet att förhindra korruption. Utredningen kan eventuellt leda till åtal. Läs mer.

Utveckling 22 dec – 19 jan. Klicka för större bild.

Vad mer har hänt i veckan? 

I onsdags publicerade Cellink  sin kvartalsrapport för perioden september till november 2017. Rapporten visade på kraftigt ökade intäkter men minskade marginaler. Läs mer. Bolaget har även meddelat att de kommer att etablerar ett forsknings- och utvecklingslabb i AstraZenecas BioVentureHub. Läs mer. Marknadens reaktion var försiktigt positiv och bolaget slutade på plus 5 procent.

Isofol Medical, som utvecklar Modufolin för behandling av metastaserad kolorektalcancer, hade ett framgångsrikt möte med amerikanska FDA (Food and Drug Administration). Mötet, som avsåg finaliseringen av bolagets fas II-studie (ISO-CC-005), blev också startskottet för den fas III-studie (ISO-CC-007) som planeras starta vid halvårsskiftet. Läs mer. För bolaget resulterade de positiva beskeden i en kursutveckling om +15 procent.

Idag, lördag, presenterar Isofol Medical en vetenskaplig sammanfattning av studieresultaten från sin fas II-studie på det pågående gastrointestinala cancersymposium, som anordnas i San Fransisco av ASCO (American Society of Clinical Oncology). Läs mer.

Capio slutförde en utökning och förlängning av koncernens rörelsekredit om 235 miljoner euro, som är en del av koncernens totala finansieringsavtal om 500 miljoner euro. Avtalet inkluderar en förlängning om 2,5 år samt en utökning av rörelsekrediten med ytterligare 108 miljoner euro. Läs mer. Nyheten fick ingen nämnvärd inverkan på aktiekursen som stannade på -0,65 procent för veckan.

Även läkemedelsjätten AstraZenecas hade en händelserik vecka, framförallt avseende preparatet Lynparza (olaparib). FDA godkände utökad användning av preparatet för behandling av patienter med en viss typ av bröstcancer i USA. Läs mer. Dessutom godkände japanska myndigheter Lynparza i tablettform som underhållsbehandling mot platinumkänslig recidiverande äggstockscancer. Läs mer. I Japan fick man även myndighetsgodkännande för Fasenra (benralizumab), ett biologiskt läkemedel för behandling av patienter med svår astma. Läs mer. Bolagets handelsvecka slutade trots detta med en kursnedgång om 1,32 procent.

Nedan kan du se hur samtliga bolag i Läsarportföljen har utvecklats sedan starten 22 december.

Tips: Följ gärna utvecklingen under året och se hur Läsarportföljen går jämfört med dina egna investeringar!

Utveckling Läsarportföljen 22/12-17 till 19/1 2018

PortföljutvecklingBranschindex
 24,14%4,2%
Total värdeförändringPortföljvärde
241 400 kr1 241 400 kr
Veckans vinnareVeckans förlorare
Panion + 55,91 %Alteco -17,19 %

 

Utveckling per bolag 

BolagStartinvesteringStartkursAktuell kursVeckans utv.Total utv.Värde
A1M Pharma 100 000 kr 10,50 kr 12,20 kr2,69%16,19%116 190 kr
Alteco 100 000 kr 1,01 kr 1,06 kr-17,19%4,95% 104 950 kr
AstraZeneca 100 000 kr 561,00 kr 568,80 kr-1,32%1,39% 101 390 kr
Capio 100 000 kr 44,50 kr 45,70 kr-0,65%2,70% 102 697 kr
CELLINK B 100 000 kr 113,50 kr 158,00 kr5,33%39,21% 139 207 kr
Cereno Scientific 100 000 kr8,60 kr 8,00 kr0,00%-6,98% 93 023 kr
Invent Medic 100 000 kr 24,90 kr 29,80 kr7,19%19,68% 119 679 kr
Isofol Medical 100 000 kr 21,30 kr 28,90 kr15,14%35,68% 135 681 kr
Panion 100 000 kr 0,90 kr 1,98 kr55,91%120,00% 220 000 kr
Vitrolife 100 000 kr 635,00 kr 689,50 kr20,95%8,58%108 583 kr

Urvalskriterier & förutsättningar

BioStocks redaktion har inte påverkat sammansättningen av Läsarportföljen. Urvalet av bolag är helt baserat på svaren från BioStocks prenumeranter i en läsarenkät som genomfördes i december. De 10 populäraste bolagen, utan inbördes rangordning, har inkluderats i portföljen med vardera lika stor initial andel (10 procent) av det totala innehavet i den fiktiva portföljen.

Den likaledes fiktiva startinvesteringen om 100 000 kr per bolag speglar den genomsnittliga portföljstorleken (1,2 MSEK) hos de knappt 1000 läsare som besvarade BioStocks läsarenkät.

”Startkurs” i tabellen avser stängningskursen för respektive bolags aktie fredag 22 december 2017. Det är alltså utifrån detta datum och denna kurs bolagens, respektive den totala Läsarportföljens utveckling och fiktiva värdeökning eller -minskning mäts.

Mer om Läsarportföljen och de bolag som ingår i den kan du läsa här.

 

DISCLAIMER: BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev