Under årets andra börsvecka noterade vi fortsatt stark utveckling för BioStocks Läsarportfölj. Den fiktiva aktieportföljen med 10 bolag sattes ihop baserat på en läsarenkät i december, och inledde året lovande med drygt 7 procents uppgång första veckan. Uppgången blev ännu större den här veckan med ytterligare nästan 8 procents ökning från utgångsvärdet. Totalt sett har värdet på Läsarportföljen nu stigit med imponerande 15 procent. 

Veckans stora vinnare var Panion Animal Health följt av CELLINK med kursuppgångar under veckan på 54 respektive 24 procent, detta trots att båda bolagen backade något under fredagens handel. Att just dessa bolag blev veckans vinnare var dock inte helt oväntat givet veckans nyhetsflöde.

Portföljutveckling 12 jan

Portföljutveckling 22 dec – 12 jan. Klicka för större bild.

Panion meddelade under tisdagen att man ingått ett finansieringsavtal med New York-baserade Yorkville Advisors Global om konvertibler på totalt 9 mkr. Bolaget har även ingått ett avtal med Dividend Sweden som gått med på att köpa konvertibler för 0,5 mkr. Läs mer. Även CELLINKs positiva börsutveckling var nyhetsdriven: bolaget gick i måndags ut med att man ingått samarbetsavtal med CTIBIOTECH för att skriva ut patientspecifika cancertumörer. Läs mer.

Ett bolag som inte fick riktigt samma utväxling för sin positiva nyhet var Isofol Medical, som under veckan steg med modesta 7 procent, efter att bolaget rapporterat positiva effektdata för Modufolin (arfolitixorin) hos patienter med metastaserande kolorektalcancer. Resultaten rörde patienter som genomgår första linjens behandling i bolagets pågående I/IIa-studie, ISO-CC-005, och resultaten signalerar bibehållen behandlingsrespons mellan vecka 8 och vecka 16. Ingen av de behandlade patienterna progredierade i sin sjukdom. Läs mer.

I det övriga nyhetsflödet för bolagen i BioStocks Läsarportfölj märktes även Astra Zenecas EU-godkännande av astmaläkemedlet Fasenra för svår eosinofil astma. Läs mer. Dessutom meddelades att Vitrolife har förvärvat globala licensrättigheter inom IVF-området avseende en teknologi som kan användas för embryoöverföring i samband med IVF-behandlingar. Läs mer. Varken Astra Zenecas eller Vitrolifes aktiekurser påverkades nämnvärt av nyheterna.

Möjligen kan den kommande veckan bjuda på reaktioner på det historiska beskedet att AstraZenecas Lynparza blir världens första FDA-godkända PARP-hämmare för behandling av metastaserad bröstcancer. Behandling med Lynparza har visat sig reducera risken för sjukdomsprogression eller dödsfall med 42 procent jämfört med den kemoterapibehandling som är standard.

Nedan kan du se hur samtliga bolag i Läsarportföljen har utvecklats sedan starten 22 december.

Tips: Följ gärna utvecklingen under året och se hur Läsarportföljen går jämfört med dina egna investeringar!

 

Utveckling Läsarportföljen 22/12-17 till 12/1 2018

PortföljutvecklingBranschindex
 14,93%4,5%
VärdeförändringPortföljvärde
149 330 kr1 149 330 kr
Veckans vinnareVeckans förlorare
Panion + 54,88 %A1M Pharma -5,71%

 

Utveckling per bolag 

BolagStartinvesteringStartkursAktuell kursVeckans utv.Total utv.Värde
A1M Pharma 100 000 kr 10,50 kr 11,88 kr-5,71%13,14% 113 143 kr
Alteco 100 000 kr 1,01 kr 1,28 kr-1,54%26,73% 126 733 kr
AstraZeneca 100 000 kr 561,00 kr 576,40 kr-0,57%2,75% 102 745 kr
Capio 100 000 kr 44,50 kr 46,00 kr2,45%3,37% 103 371 kr
CELLINK B 100 000 kr 113,50 kr 150,00 kr24,48%32,16% 132 159 kr
Cereno Scientific 100 000 kr8,60 kr 8,00 kr-5,66%-6,98% 93 023 kr
Invent Medic 100 000 kr 24,90 kr 27,80 kr4,91%11,65% 111 647 kr
Isofol Medical 100 000 kr 21,30 kr 25,10 kr6,81%17,84% 117 840 kr
Panion 100 000 kr 0,895 kr 1,265 kr54,88%41,11% 141 111 kr
Vitrolife 100 000 kr 635,00 kr 683,00 kr2,48%7,56% 107 559 kr

Urvalskriterier & förutsättningar

BioStocks redaktion har inte påverkat sammansättningen av Läsarportföljen. Urvalet av bolag är helt baserat på svaren från BioStocks prenumeranter i en läsarenkät som genomfördes i december. De 10 populäraste bolagen, utan inbördes rangordning, har inkluderats i portföljen med vardera lika stor initial andel (10 procent) av det totala innehavet i den fiktiva portföljen.

Den likaledes fiktiva startinvesteringen om 100 000 kr per bolag speglar den genomsnittliga portföljstorleken (1,2 MSEK) hos de knappt 1000 läsare som besvarade BioStocks läsarenkät.

”Startkurs” i tabellen avser stängningskursen för respektive bolags aktie fredag 22 december 2017. Det är alltså utifrån detta datum och denna kurs bolagens, respektive den totala Läsarportföljens utveckling och fiktiva värdeökning eller -minskning mäts.

Mer om Läsarportföljen och de bolag som ingår i den kan du läsa här.

 

DISCLAIMER: BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev