Aptahem har inlett 2018 med besked om fler aktiviteter som bäddar för kommande kliniska studier. Förra året avslutades med nyheten att ett kontraktsforskningsavtal ingåtts med Accelera, följt av rekryteringen av kliniska och regulatoriska nyckelkompetenser till bolagets vetenskapliga råd. Bolaget avslöjar i ett nyhetsbrev denna vecka också att man har kontaktats av ett av världens 10 största läkemedelsbolag, som visat intresse för bolagets läkemedelskandidat som en möjlig akutbehandling mot bl.a. sepsis. 

Aptahem utvecklar läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Målet är att bolagets primära läkemedelskandidat Apta-1 ska bli en helt ny typ av akutläkemedel på marknaden, som kan stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till hög dödlighet i bl.a. sepsis, eller i vardagligt tal blodförgiftning. Med utgångspunkt i sina starka prekliniska studieresultat menar bolaget att man kan stå inför ett unikt genombrott i behandling av detta allvarliga sjukdomstillstånd, som utgör en av de vanligaste dödsorsakerna idag.

Nyckelkompetenser stärker upp vetenskapligt råd
Inför kommande kliniska studier har Aptahem genomfört ett antal viktiga förberedande aktiviteter. Bland annat har bolaget nyligen knutit till sig två nyckelpersoner som stärker upp såväl affärsnätverk som den kliniska och regulatoriska expertisen. Professor Hans Peter Schwarz samt docent Mats Eriksson, som nu har tillträtt i Aptahems vetenskapliga råd, ser på pappret ut att kunna tillföra värdefulla kunskaper som kan få en direkt effekt på såväl partneringsamtal som design av kliniska studier.

Professor Schwarz kommer från flera toppositioner på bl.a. Baxter/Baxalta/Shire och har lång erfarenhet av att avancera läkemedelskandidater från upptäckt till marknad inom flera tänkbara målindikationer för Apta-1, bl.a. inom områden som hemofili, trombosis, immunologi och neurologi. Mats Eriksson kompletterar det vetenskapliga rådet med lång erfaren­het inom sepsis, inflammation och koagulation, samt inte minst, branscherfarenhet både som forskningschef inom sektorn och som medlem i en expertkommitté för Läkemedelsverket.

»Aptahem’s drug candidate Apta-1 is based on an intriguing concept derived from protozoan pathophysiological reactions which is protected by patents and provides a new and innovative concept for addressing a huge unmet clinical need.«
– Professor Hans Peter Schwarz

Inlämnad patentansökan möjliggör ökad kommunikation
Den effekt som Apta-1 har uppvisat i prekliniska djurstudier är enligt Aptahems vd Mikael Lindstam högre än vad någon av bolagets rådgivare tidigare har sett inom sepsis. Dessa resultat ligger nu till grund för en nyligen inlämnad patentansökan. Utöver detta har bolaget även färdigställt ett vetenskapligt manuskript som enligt uppgift avses publiceras i en välrenommerad tidskrift senare i vår.

Att synliggöra banbrytande forskning i form av publicerade vetenskapliga artiklar är en viktig del i de flesta bolags kommunikationsstrategi, och i Aptahems fall har man en tydlig adressat i form av branschrepresentanter och opin­ionsledare inom sepsis. Bolaget har tidigare valt att ligga lågt i kommunikationen med hänvisning till frågor som rör sekretess och konkurrens, men när patentansökan nu har lämnats in är läget ett annat och marknaden kan följaktligen räkna med ökad grad av kommunikation från bolagets sida.

Tillverkningen av läkemedelskandidaten centralt för licenspartners
Aptahem har som nämndes inledningsvis ingått avtal med med Accelera, en av Europas ledande kontraktsforskningsorganisationer, för bolagets regulatoriska toxikologi- och säkerhetsstudier av Apta-1. Det är ett viktigt steg i processen att gå vidare mot kliniska studier i patienter. Till detta kan adderas det sedan tidigare befintliga samarbetet med oligonukleotidsspecialisten BioSpring för uppskalning av tillverkningen enligt GMP-standard av Apta-1 till kostnadseffektiva kommersiella volymer, något som generellt väger tungt vid förhandlingar kring en utlicensiering. Enligt vd Mikael Lindstam flyter detta samarbete på enligt plan och målet är att ytterligare optimera hela processen kring framtagandet av läkemedelskandidaten till en optimal nivå, inför kommande partneringsamtal med en större aktör i branschen.

Framstötar av Big Pharma
På Aptahems agenda under våren står enligt uppgift flera möten med stora läkeme­delsbolag samt deltagande på Swiss Nordic Bio i Schweiz och BIOEurope Spring i Nederländerna i februari respektive mars. En spännande uppgift som avslöjades tidigare i veckan är att bolaget har blivit approcherat av de tio största läkemedelsbolagen, dock ej namngivet, i branschen med syftet att få information om Aptahems teknologi. Kontakten har resulterat i ett inbokat möte i februari vilket naturligtvis måste tolkas positivt, även om man från Aptahems sida poängterar att dialoger kring partnerskap och eventuella licensdiskussioner generellt är processer som brukar ta lång tid att genomföra. Det är heller ingen branschhemlighet att diskussioner och förhandlingar med större läkemedelsbolag ofta pågår i minst tolv månader, och ibland ännu längre innan ett eventuellt avtal ligger på bordet.

Presentationer planerade
Aptahem kommer under våren att erbjuda flera möjligheter även för allmänheten att träffa bolaget publikt och ges vidare guidning om nulägesbilden och aktiviteterna i bolaget, och man har ett antal aktieträffar inplanerade i bl.a. Stockholm och Göteborg under året. Innan dess, redan i slutet av februari kommer bolaget också att delta på BioStock Live, ett direktsänt investerarevent på temat inflammatoriska sjukdomar. (Mer information om detta kommer att presenteras inom kort.)

Läs också: Aptahem stärker upp med klinisk och industriell expertis (18 januari).

 

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev