Aptahem har knutit till sig viktig expertis inför kommande kliniska studier. De nya tillskotten, Hans Peter Schwarz och Mats Eriksson, ska tillföra väsentlig erfarenhet som senior advisors till ett redan namnkunnigt vetenskapligt råd. Att Aptahem lyckats attrahera ytterligare två toppnamn med grundmurad klinisk och regulatorisk erfarenhet, starka affärsnätverk och uppdrag inom några av världens största läkemedelsbolag, är ett styrkebesked från ett litet bolag med globala ambitioner. Rekryteringarna väntas även utgöra värdefulla tillskott i arbetet med att hitta partners och licenstagare. 

Aptahem utvecklar läkemedel för behandling av livshotande tillstånd där koagulation och inflammation samverkar i sjukdomsprocessen. Målet är att bolagets primära läkemedelskandidat Apta-1 ska bli en helt ny typ av akutläkemedel på marknaden, som kan stoppa de organ- och vävnadsskador som leder till hög dödlighet i bl.a. sepsis, eller i vardagligt tal blodförgiftning. Bolaget menar att man står inför ett unik genombrott i behandling av detta allvarliga sjukdomstillstånd som utgör en av de vanligaste dödsorsakerna idag.

Prof. Hans Peter Schwarz.

Hans Peter Schwarz.

Namnkunniga rådgivare med gedigen regulatorisk- och industribakgrund
Aptahems vetenskapliga råd kompletteras med ytterligare två namnkunniga rådgivare; Professor och Leg läkare Hans Peter Schwarz som har erfarenhet av att ta prekliniska kandidater genom den kliniska utvecklingsprocessen till marknadsgodkännande inom bl.a hemofili, trombosis, immunologi, och neurologi. Schwarz har en bakgrund som bl.a. Vice President för den kliniska utvecklingen inom immunologi vid läkemedelmedelsbolaget Baxter/Baxalta och som Vice President för den bioterapeutiska avdelningen vid Baxter BioScience. Han har även lett ett flertal FDA Advisory committees, vilka stödjer den amerikanska läkemedelsmyndigheten vid läkemedelsutvärderingar. Andra noterbara uppdrag är styrelsemedlem i Baxter AG, medlem i ledningsgruppen för Baxter/Baxalta och allra senast styrelsemedlem hos Baxalta/Shire.

»Aptahem’s drug candidate Apta-1 is based on an intriguing concept derived from protozoan pathophysiological reactions which is protected by patents and provides a new and innovative concept for addressing a huge unmet clinical need.« – Professor Hans Peter Schwarz

Docent Mats Eriksson.

Mats Eriksson.

Den andre av bolagets nyrekryterade Senior Advisors är Docent Mats Eriksson, meriterad med fler än 60 expertgranskade (s.k. peer reviewed) artiklar samt ytterligare över 70 relevanta vetenskapliga publikationer. Docent Eriksson har även i egenskap av Vice President Research & Clinical Development och Medical Chief vid Orexo AB ansvarat för fas I och fas 2 kliniska prövningar. I rollen som Global Medical Monitor var han även delaktig i startfasen för en världsomspännande fas III-prövning. Eriksson har även varit verksam inom Läkemedelsverkets expertkommitté där han t.ex. har jobbat fram nya riktlinjer för behandling med antikoagulantia. Mats Eriksson har tidigare varit överläkare på avdelningen för Anestesi & Intensivvård vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, tillika en flitigt anlitad rådgivare till läkemedelsindustrin och keynote speaker på internationella konferenser.

»Aptahems studier har visat positiva och intressanta resultat och jag ser med spänning fram emot att delta i samarbetet runt företagets terapeutiska arsenal och möjligheten att på sikt medverka till att rädda liv.«, – Docent Mats Eriksson.

Triss i topprekryteringar för Aptahem
I ett pressmeddelande kommenterar en påtagligt nöjd Mikael Lindstam, vd Aptahem, de bägge topprekryteringarna till bolagets vetenskapliga råd, och poängterar betydelsen av att man stärker upp bolagets kliniska kompetens inför den fortsatta utvecklingen av Apta-1.

»Professor Schwarz är en industrijätte utan dess like, och har mycket övertygande väglett ett flertal lovande kandidater genom den kliniska processen och sedan hela vägen fram till marknadsgodkännande.« – Mikael Lindstam, VD för Aptahem.

»Med [Mats Erikssons] mycket meriterande bakgrund inom klinisk verksamhet, forskning och med erfarenheter som rådgivare inom läkemedelsindustrin kommer hans kompetens mycket väl till pass när Aptahem nu växlar upp för att ta läkemedelskandidaten Apta-1 till klinik i människa.” – Mikael Lindstam

Sedan tidigare sitter även Docent och Leg Läkare Anders Bylock i Aptahems vetenskapliga råd tillsammans Docent Bengt-Åke Henriksson, varav den senare dock har valt att lämna sitt uppdrag av familjeskäl. Bylock har tidigare haft positioner som Director of Clinical Research vid MSD Sweden och har även varit 17 år på AstraZeneca som bl.a. Director Clinical Pharmacology och Clinical Drug Safety. Hans senaste uppdrag var som Senior Global Director inom Global Clinical Development & Medical Affairs vid Boehringer Ingelheim GmbH & Co KG i Tyskland, där han medicinskt ledde ett stort antal kardiovaskulära projekt i olika stadier.

Läs även: Söndagsintervjun: Anders Bylock, klinisk rådgivare Aptahem (14 maj 2017)

 

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev