Immunonkologibolaget Alligator Bioscience uppmärksammades stort när man 2015 landade ett historiskt licensavtal med Janssen Biotech för sin läkemedelskandidat ADC-1013. Avtalet markerade då en av de största molekylaffärerna i Sverige någonsin med ett totalt värde om cirka sex miljarder kronor. Drygt två år senare närmar sig Alligator nu klinisk fas med sitt näst längst framskridna projekt: ATOR-1015, en bispecifik antikropp för behandling av metastaserad cancer.

Alligator har flera immunonkologiska (I/O) läkemedelskandidater i pipeline varav den främsta, ADC-1013 utlicensierades till Johnson & Johnson-ägda Janssen Biotech för drygt två år sedan och nu utvecklas vidare som JNJ-64457107. Janssen driver och finansierar det kliniska utvecklingsprogrammet för ADC-1013, och har genom avtalet exklusiva rättigheter att utveckla och kommersialisera antikroppen mot solida tumörer och blodcancer.

Miljoner i licensintäkter trillar in
Den utlicensierade kandidaten ADC-1013 är en monoklonal antikropp som stimulerar CD40-receptorer som finns på vissa typer av immunceller, med effekten att T-celler aktiveras och kan attackera tumörcellerna. För Alligator innebär licensavtalet betydande intäkter. I april 2016 fick man en första milstolpesbetalning från Janssen om 40 miljoner kronor och för bara några veckor sedan fick man ett nytt kassatillskott i form av en utbetalning om 50 miljoner kronor, som triggats till följd av beslutet att starta en klinisk kombinationsstudie med ADC-1013 och en av Janssens egna läkemedelskandidater som hämmar målreceptorn PD-1. Totalt sett kan licensavtalet för ADC-1013 ge Alligator delmålsbetalningar om nära 6 miljarder kronor (695 miljoner USD) att se fram emot, samt ytterligare royalty-betalningar baserade på en global nettoförsäljning av ADC-1013, vid eventuell lansering och kommersialisering.

Nästa projekt på väg mot klinisk utvecklingsfas
Alligators näst längst framskridna läkemedelskandidat ATOR-1015 är även den inriktad på att få kroppens immunsystem att attackera tumörceller. Den skiljer sig dock från ADC-1013 i att den är en s.k. bispecifik antikropp som har satts samman av två olika immunaktiverande molekyler, i syfte att skapa dubbla effekter. ATOR-1015 har dels en enhet som blockerar CTLA-4-receptorn, och dels en enhet som aktiverar OX40-receptorn. Sammantaget leder detta till en kraftfull immunaktivering som ska slå undan immunsystemets bromsande kontrollfunktion, de regulatoriska T-cellerna, samtidigt som dess egenskaper ger en lokalisering av effekten till tumörmiljön, vilket väntas leda till färre biverkningar. Målet med ATOR-1015 är att som den första CTLA-4 och OX40-bindande bispecifika antikroppen uppnå en kraftfull antitumör-effekt, antingen som monoterapi eller i kombination med idag etablerade immunterapier såsom PD-1 och PD-L1 inhibitorer. ATOR-1015 förväntas kunna användas för behandling av ett stort antal olika cancerformer.

Per Norlén, vd Alligator Bioscience

Per Norlén, vd Alligator Bioscience.

Inleder samarbete med beprövad partner
Idag meddelade Alligator att man tagit nästa avgörande steg mot klinisk utveckling med ATOR-1015, genom att kontraktera Theradex Oncology som CRO (Contract Research Organization) för en planerad klinisk fas I-studie med ATOR-1015 som förväntas starta under andra halvåret 2018. Studien är en doseskaleringsstudie i patienter med spridd cancer och kommer att genomföras vid fem kliniker i Sverige och Danmark.

»Vi har tidigare arbetat med Theradex gällande fas I-studien för ADC-1013, och baserat på den kvalitet de levererat och deras långtgående expertis inom klinisk cancerforskning känner vi oss trygga med att de kommer bidra till att utföra en högkvalitativ studie. Vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete« – Per Norlén, vd Alligator Bioscience.

Ny utlicensiering målsättningen
I en intervju med BioStock från november 2016 konstaterade Alligators vd Per Norlén att man då räknade med att driva utvecklingen av ATOR-1015 själva in i klinisk fas II innan en utlicensiering av även denna läkemedelskandidat skulle vara aktuell. Den bakomliggande orsaken till planerna på att driva projekten längre in i klinisk fas var enligt Norlén att man förutspådde en hårdnande konkurrens inom immunonkologifältet – vilket sett med facit i hand får sägas vara en korrekt spådom. I samma intervju avslöjade Per Norlén också att bolaget redan inlett förberedelser för en framtida utlicensiering.

– Vi samtalar redan med ett par större bolag om ATOR-1015. Inte i syfte att utlicensiera produkten tidigt, utan för att skapa en förtroendefull relation inför senare utlicensiering i klinisk fas. Läs hela intervjun här.

Alligators pipeline

Alligators pipeline (klicka för större bild).

Fler I/O-projekt i Alligators pipeline
Utöver ovan nämnda ADC-1013 och ATOR-1015 omfattar Alligators projektportfölj dels ATOR-1017, en agonistisk IgG4 antikropp som aktiverar den co-stimulerande receptorn 4-1BB i preklinisk utvecklingsfas, dels ALG.APV-527, en bispecifik agonistisk antikropp för tumörriktad immunterapi som utvecklas tillsammans med Aptevo Therapeutics sedan i juli 2017. Bolagen kommer under avtalet att till lika delar äga och bekosta utvecklingen av produktkandidaten genom klinisk fas II. Under fas II kan bolagen enligt avtalet välja att utlicensiera kandidaten eller fortsätta utvecklingen tillsammans eller enskilt.

60 miljarder antikroppsvarianter
Slutligen har bolaget ett icke namngivet projekt i forsknings- och utvecklingsfas som avser en bispecifik immunaktiverande antikropp som binder till en medlem i TNFR-superfamiljen, samt till ytterligare ett målprotein. Produktens beståndsdelar har skapats utifrån bolagets antikroppsbibliotek ALLIGATOR-GOLD som innehåller mer än 60 miljarder olika antikroppsvarianter och FIND-teknologin, som gör det möjligt att förbättra antikroppars egenskaper. Kandidaten kommer att inleda preklinisk utveckling och cellinjeutveckling för produktion av kliniskt material under 2018. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev