Danska bioteknikbolaget Saniona har en ovanligt bred pipeline med hela nio aktiva utvecklingsprogram, varav sex är finansierade via forskningsanslag eller partnerskap. Bolaget har ett nyhetsintensivt år bakom sig där några av de viktigaste milstolparna var dels avrapporteringen av positiva fas II-data med läkemedelskandidaten Tesomet i patienter med diabetes typ 2, dels starten av en fas III-studie inom fetma. BioStock bad Sanionas vd Jørgen Drejer att kort kommentera året och bolagets framtidsutsikter för 2018.

Sanionas flaggskeppskandidat är Tesomet med inriktning på metaboliska sjukdomar och ätstörningar. Redan för ett knappt år sedan, i januari 2017 presenterades resultaten från en fas IIb-studie inom typ 2-diabetes där det primära effektmåttet visade en statistiskt signifikant minskning av hjärtfrekvensen hos patienter som behandlades med Tesomet jämfört med placebo. Även de viktigaste sekundära undersökta effektmåtten avseende kroppsvikt och midjemått visade statistiskt signifikanta minskningar jämfört med placebo.

I pipeline finns även bland annat projektet SAN711 som man räknar med kommer att gå in i klinisk fas I inom neuropatisk smärta och kronisk klåda första halvåret 2019, samt ett internt forskningsprogram inom IBD (inflammatory bowel disease). Utöver dessa driver man dessutom två interna projekt som finansieras via anslag; NS2359 inom kokainberoende samt Nicotine α6-programmet inom Parkinsons sjukdom. När BioStock talar med bolagets vd Jørgen Drejer lyfter han självklart även fram bolagets längst framskridna utvecklingsprojekt tesofensine inom fetma.

Jørgen Drejer, vd Saniona

Jørgen Drejer, vd Saniona.

Jørgen Drejer, vad anser du personligen är det viktigaste som hänt för Saniona som bolag, när du tittar tillbaka på 2017?

– Två väldigt viktiga händelser för Saniona under 2017 var dels listbytet till Nasdaqs huvudlista i juni, dels starten av fas III-studier med tesofensine tillsammans med vår mexikanska samarbetspartner Medix i augusti.

Hur ser du på branschutvecklingen generellt inom er sektor?

– Utsikterna för bioteknikmarknaden har utvecklats väl framförallt under andra halvan av 2017, där vi såg ett flertal större bolagsaffärer i bioteknik- och pharmasektorn.

Vilken eller vilka är de främsta utmaningarna Saniona har att brottas med framgent?

– Vi har ju varit väldigt nöjda med utvecklingen och att vi lyckats attrahera cirka 5000 aktieägare till Saniona, i huvudsak retail-investerare från Sverige och Danmark, men efter att ha bytt lista till Nasdaq Small Cap under året kommer det att vara väldigt viktigt för oss att även utöka vår internationella institutionella ägarbas, och även att få en bredare analysbevakning av Saniona internationellt.

Om vi blickar framåt, vilka milstolpar ser du mest fram emot att bolaget ska uppnå under 2018?

– Vi ser framför oss en lång lista med viktiga värdebyggande milstolpar under 2018. Dels förväntar vi oss att Medix kommer att färdigställa den pivotala fas III-studien med tesofensine inom fetma under året, och att vi därmed kommer att vara mycket nära en registreringsansökan om marknadsgodkännande, kommersialisering och kommande royaltyintäktsströmmar.

– 2018 kommer också att bli ett mycket viktigt år för vårt viktigaste värdedrivande projekt Tesomet, där vi kommer att förbereda starten av långtids- effektstudier inom fetma/metaboliska sjukdomar samt ätstörningar.

– Vi ser också fram emot interimsdata från fas II-studien med NS2359 inom kokainberoende, och vi förväntar oss att vårt spinout-bolag Cadent går in i kliniska fas I-studier i det forskningsprogram som kommer från Saniona, vilket i sig är en viktig värdebyggare för både Cadent och Sanionas aktieägare.

– När det gäller våra prekliniska program har vi nyligen valt en utvecklingskandidat från GABAa2/3-programmet och ser framför oss att den prekliniska utvecklingen bör vara nära finansiering under 2018. Vi förväntar oss också att kunna välja fler kandidater från våra andra forskningsprogram och slutligen hoppas vi naturligtvis uppnå ett antal milstolpar i våra partnerprojekt, utöver nya partneringavtal. Så för att summera så förväntar vi oss ett minst lika hektiskt och händelserikt kommande år som vi hade 2017.

 

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!

appstoreknappgoogleplayknapp

 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev