Cantargia utvecklar antikroppsbaserade läkemedel inom det växande området immunonkologi, som de senaste åren präglats av stora licensaffärer och förvärv. Bolaget genomför just nu parallella emissioner för att finansiera klinisk utveckling av läkemedelskandidaten CAN04, dels en företrädesemission där allmänheten kan delta om totalt 131 MSEK, dels en riktad om 101 MSEK där bl.a. tre svenska pensionsfonder samt Handelsbankens Läkemedelsfond valt att investera. Bolaget presenterade under BioStock Live i Stockholm igår och BioStock gjorde även en intervju med Cantargias vd Göran Forsberg, som kan ses nedan.

Just nu genomför Cantargia en av de större kapitalanskaffningarna i branschen under året, vilka möjliggör full finansiering fram till mitten av år 2020 av bolagets expanderade kliniska utvecklingsplan inom icke-småcellig lungcancer och bukspottskörtelcancer. Förhoppningen är enligt vd Göran Forsberg att man under denna period skall ha knutit till sig en partner.

Bolaget har nyligen inlett CANFOUR-studien med läkemedelskandidaten CAN04 i cancerpatienter, en fas I/IIa-studie där det primära målet är att undersöka säkerhet. Andra delmål inkluderar farmakokinetik, effekt och biomarkörer. Slutligt resultat av fas I-delen av studien förväntas sommaren 2018. Därefter inleds fas IIa-delen med syftet att erhålla signaler på anti-tumöraktivitet och biomarkörer. Denna del kommer utföras både som monoterapi och i kombination med existerande behandlingar. Det betyder att kombinationsstudier inleds i både icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer.

De kliniska studierna har enligt bolaget potential att etablera CAN04 som en lovande läkemedelskandidat inom flera betydande behandlingsområden inom cancer. Förhoppningen är att studierna skall resultera i ett betydande kommersiellt värde i CAN04 och därmed skapa goda förutsättningar att ingå licensavtal med större aktörer för projektets fortsatta utveckling mot marknadsgodkännande. För att ytterligare stärka bolaget avser man att under nästa år ansöka om notering på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Hela Cantargias bolagspresentation kan ses här.

Se BioStocks chefsanalytiker Tobias Thornblad intervjua VD Göran Forsberg nedan.

Läs mer om Cantargias emission här.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.