I samband med BioStock Live i Stockholm igår intervjuades Martin Waleij, vd för BrainCool som framhöll att bolaget är på väg in i ett nytt skede med stor utvecklingspotential och starkt försäljningsfokus. I intervjun kommenterar Waleij bl.a. bolagets säkrade finansiering, bolagets marknadsbredd och rekryteringen av den amerikanska hypotermi-profilen Bryan Nicholson. Hela intervjun kan ses nedan.

BrainCool arbetar med medicinsk kylning inom bl.a. hjärtstopp, neurologi, onkologi och migrän. Nyligen säkrades bolagets långsiktiga finansiering genom en riktad utgivning av konvertibler till en större internationell institutionell investerare. Finansieringstillskottet, om upp till 100 miljoner kronor under en treårsperiod, har fördelarna att det medför en trygghet i att kunna avropa pengarna löpande vid behov och ger en ökad möjlighet att agera snabbt efter exempelvis lyckade studieresultat, menar Waleij.

I BioStocks intervju framhöll Martin Waleij att företaget är på väg in i ett nytt skede med starkt fokus på att få ut produkterna på marknaden. Som ett steg i detta har bolaget utökat personalstyrkan med bred erfarenhet och kompetens som kan driva företaget framåt. Man har bland annat rekryterat Bryan Nicholson, tidigare vid konkurrenten Bard, som ansvarig för att lansera BrainCools produkter i USA, som är en viktig marknad för bolaget.

Martin Waleij framhåller att Nicholson har en närmast unik insikt i den amerikanska marknaden för medicinsk kylning, men även god kunskap kring vad som krävs för att sälja bolagets produkter till det amerikanska sjukvårdssystemet. Bolagets förhoppning är att rekryteringen ska medföra möjlighet till försäljning på bred front på den amerikanska marknaden. 

Under intervjun fick Waleij även frågan om de viktigaste potentiella värdehöjarna inom det kommande året och framhöll då bolagets pågående kliniska studier tillsammans med den framtida försäljningsutvecklingen.

Se hela intervjun med Martin Waleij nedan. Hela bolagspresentationen från BioStock Live kan ses här.

Läs också: BrainCool tar in upp till 100 MSEK, fokus på USA

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.