I samband med BioStock Live i Stockholm igår intervjuades Tomas Eriksson, vd för A1M Pharma, som utstrålar tillförsikt och optimism när bolaget nu närmar sig den viktiga milstolpen med inledande av kliniska studier. I intervjun kommenterar Eriksson bl.a. Novartis jätteaffär som har höjt temperaturen kring A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSgard, som ett möjligt komplement till biverkningstunga strålningsbehandlingar. Hela video-intervjun kan ses nedan.

A1M Pharma utvecklar en ny behandling som ska skydda mot akuta njurskador till följd av strålningsbehandling mot cancer och havandeskapsförgiftning. Nyligen konstaterades att läkemedelskandidaten ROSgard även skyddar benmärgen, vilket breddar dess marknadspotential ytterligare. Bolaget står nu inför sin hittills största milstolpe i och med att samtliga prekliniska studier är avslutade med starka resultat och man är redo att gå in i människa. Start av en klinisk fas I-studie inom njurskydd vid strålbehandling är planerad under det första kvartalet 2018.

I BioStocks intervju framhöll Tomas Eriksson att bolaget inte på något sätt har övergett indikationen havandeskapsförgiftning, men att man har valt en snabbare väg att nå marknad – en genväg via den nya indikationen njurskydd vid strålbehandling, där man förutsätter en rakare och enklare väg mot klinisk proof-och-concept i människa, samtidigt som tydliga mervärden skapas för en potentiell industriell partner, och för bolagets aktieägare.

Under intervjun fick Eriksson frågan om betydelsen av Novartis jätteköp av franska bioteknikföretaget Advanced Accelerator Applications för 3,9 miljarder dollar och om han har märkt av ett större intresse från de stora läkemedelsbolagen. På detta svarar Eriksson att så är fallet.

A1M är högaktuella med en optionsinlösen där teckningsperioden avslutas den 8 december. Enligt Tomas Eriksson avser hela bolagets styrelse och ledning att teckna, trots att teckningskursen i dagsläget är högre än nuvarande aktiekurs.

Se hela intervjun med Tomas Eriksson nedan. Vill du se hela bolagspresentationen från BioStock Live, klicka här.

 

Mer information kring optionsinlösen i A1M Pharma
Teckningsperiod: 27 november – 8 december 2017
Teckningsvillkor: Tjugo (20) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) nyemitterad aktie till kurs 15,00 SEK
Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande tillförs A1M Pharma 26,7 MSEK före emissionskostnader
Sista dag för handel med teckningsoptioner: 6 december

Läs även: A1M Pharma redo för kliniska studier

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev