Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock
» Liv Diagnostics mål är att kunna förutspå risken för metastaser
» Dubbelintervju NeuroVive: »Vi har trappat upp våra utlicensieringsaktiviter«
» Saniona hämtar ny läkemedelskandidat ur bred forskningsportfölj
» Se presentationerna från BioStock Live: A1M Pharma, BrainCool och Cantargia
» Cline Scientific har siktet inställt på licensintäkter
» Söndagsintervjun: Fredrik Olsson – vd Baulos Capital Belgium SA/NV
» Miljardaffär inom mitokondriell medicin sätter sökarljuset på NeuroVive
» Analysuppdatering A1M Pharma: ROSgard kan bli unikt komplement till ny cancerbehandling
» VD-intervju Gabather: »Vi har en helt unik marknadssituation om vi lyckas hela vägen« 
» Hög marknadsaktivitet och kliniska resultat talar för DexTech

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 48 här

Metastaser orsakar cirka 90 procent av alla dödsfall i cancer. Trots detta finns fortfarande inga tillförlitliga diagnosmetoder för att mäta den ökade cellrörlighet som föregår själva metastaseringen. Liv Diagnostics utvecklar en teknologi som ska göra det möjligt att mäta risken för att cancertumörer sprider sig. Läs mer.

Idag är sista dagen i teckningsperioden för A1M Pharmas teckningsoptioner. Bolagets ledning har meddelat att man avser teckna fullt ut. Teckningskursen är satt till 15 kr och aktien handlas i skrivande stund till 12.70 kr. Läs mer.

Idag inleds teckningstiden i Alteco Medicals företrädesemission. Vid full teckning kommer emissionen tillföra bolaget cirka 18,2 mkr före emissionskostnader och är via teckningsåtagande garanterad till hela emissionsbeloppet. Läs mer.

SensoDetect får ny styrelseordförande, PO Rosenqvist, efter Jan Andersson som lämnar bolaget för nya uppdrag.  Rosenqvist har suttit i styrelsen för SensoDetect och har lång erfarenhet från styrelsearbete och internationella affärer. Läs mer.

RaySearch Laboratories meddelar att Sharp Grossmont Hospital i Kalifornien, USA, har valt bolagets RayStation som primärt dosplaneringssystem. Läs mer.

Nyheter inkomna igår e.m:

Initiala data från CombiGenes prekliniska proof-of-concept-studie (långtidsstudien) visar att bolagets läkemedelskandidat CG01 har antiepileptiska effekter. I studien har man kunnat konstatera att CG01 gör att de epileptiska anfallen i behandlade djur blir färre. Finala data från studien beräknas vara klara under första kvartalet 2018. Läs mer.

Biotage förvärvar Horizon Technology, baserat i New Hampshire, USA, för en köpesumma om ca 18,4 miljoner USD, motsvarande ca 153 mkr. Läs mer.

Svenska BioInvent och franska Transgene, ett bolag som designar och utvecklar virus-baserade immunterapier, har ingått ett samarbete för att utveckla nästa generations onkolytiska viruskandidater som kodar antikroppar för behandling av olika solida tumörer. Läs mer.

Dignitana offentliggör prospekt med anledning av bolagets företrädesemission. Vid full teckning kommer emissionen tillföra bolaget 42,6 mkr. Läs mer.

Meda genomför ändringar i villkoren för MTN och utnyttjar köpoption. Läs mer.

Antalet som drabbas av stroke i Sverige har minskat kraftigt på tio år. 2016 drabbades 26 500 personer av stroke i landet – en minskning med hela 23 procent sedan 2006. Samtidigt presenterar Hjärt-Lungfondens sin nya Hjärtrapport. Läs mer.

Män med obehandlad allvarlig sömnapné har en ökad risk för hjärtkärlsjukdom och dödlighet. Kopplingen analyseras nu i den så kallade Mustaschstudien, ledd från Akademiska sjukhuset. Deltagarna kommer att genomgå fullständig sömnregistrering och ultraljudsundersökning av halskärlen. Läs mer.

Långvarig exponering i för höga halter av trafikrelaterade luftföroreningar kan innebära en ökad risk att utveckla diabetes typ 2. Det visar en studie som publicerats i tidskriften Diabetes, där data analyserats från cirka 3000 deltagare från Tyskland 2006-2008. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: Ellen +9,76%, Camurus +7,08%, Enzymatica +5,99%, Initiator Pharma +5,26%, BioArctic +4,14%, Glycorex Transplantation +4,07%

Förlorare i lunchhandeln: NoInvent -14,72%, AlphaHelix -11,29%, SpectraCure -9,15%, Enorma Pharma -7,93%, CombiGene -6,82%, Redwood Pharma -6,36%

Index: OMXS30 +0,59%, Hälsovård +0,18%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.