Om du inte redan svarat på BioStocks läsarenkät så är vi tacksamma om du vill hjälpa oss att göra detta. Enkätfrågorna berör dina tankar kring investeringar inom den svenska Life Science-sektorn och dina åsikter om BioStock. Syftet är att lära känna BioStocks läsarbas så att vi kan bli ännu bättre på att skräddarsy vårt informationsflöde efter vad som efterfrågas. Svaren kommer att sammanställas i en rapport. Till enkäten

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock
» Liv Diagnostics mål är att kunna förutspå risken för metastaser
» Dubbelintervju NeuroVive: »Vi har trappat upp våra utlicensieringsaktiviter«
» Saniona hämtar ny läkemedelskandidat ur bred forskningsportfölj
» Se presentationerna från BioStock Live: A1M Pharma, BrainCool och Cantargia
» Cline Scientific har siktet inställt på licensintäkter
» Söndagsintervjun: Fredrik Olsson – vd Baulos Capital Belgium SA/NV
» Miljardaffär inom mitokondriell medicin sätter sökarljuset på NeuroVive
» Analysuppdatering A1M Pharma: ROSgard kan bli unikt komplement till ny cancerbehandling
» VD-intervju Gabather: »Vi har en helt unik marknadssituation om vi lyckas hela vägen« 
» Hög marknadsaktivitet och kliniska resultat talar för DexTech

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 49 här

Orexo meddelar idag mer detaljerad information kring den förbättrade prissubventionen för Zubsolv (buprenorfin och naloxone) sublingual tablett (CIII) i USA, från och med 1 jan 2018, och som tidigare kommunicerats i delårsrapporten för tredje kvartalet 2017. Läkemedelslistorna för subventionerade läkemedel för 2018 har nyligen publicerats av samtliga försäkringsbolag vilket är anledningen till att Orexo kan lämna mer information om Zubsolvs position inför 2018. Läs mer.

Senzime erhåller CE-godkännande för TetraGraph som har utvecklats för att skapa förutsättningar att övervaka effekterna av narkos och säkerställa att patienten kan andas spontant vid uppvaknande, vilket förebygger komplikationer och därmed minskar sjukvårdskostnaderna. Läs mer.

Vårdgivare på Nya Zeeland väljer Sectras IT-lösning för mammografi. Läs mer.

Gabather har slutfört den emission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 13 nov 2017. Totalt tecknades emissionen till 80 procent och bolaget tillförs 26,5 mkr före emissionskostnader. Läs mer.

Episurf Medical meddelar att bolaget uppnått en ny milstolpe genom att den 300:e operationen med knäimplantatet Episealer har planerats att ske inom de närmsta veckorna. Läs mer.

Ellen har skrivit avtal och fått en mindre order från en ny distributör i Sydafrika. Läs mer.

ProstaLund meddelar att bolaget nu är i slutfasen av utvecklingen av 4:e generationens CoreTherm system, för behandling av prostataförstoring. Läs mer.

Nyheter inkomna efter fredag e.m:

DexTech Medical redovisar lovande resultat från bolagets fas IIb-studie för OsteoDex, för behandling av kastrationsresistent prostatacancer med skelettmetastaser. Patienterna genomgår skelettundersökning (skelettscintigrafi/datortomografi) vid 3 tillfällen och avsikten med OsteoDex-behandlingen är att i första hand bromsa sjukdomsförloppet i skelettet. En viktig notering i sammanhanget är att ingen av de deltagande patienterna har haft några allvarliga biverkningar av behandlingen. Läs mer.

NeuroVive Pharmaceutical och Yungjin Pharm meddelade att den kliniska fas I studien i Korea inom företagens gemensamma projekt KL1333, en behandling för genetiska mitokondriella sjukdomar inkluderande bland annat mitokondriell myopati, encefalopati, laktacidos och stroke-liknande episoder, fortgår enligt plan. Studiens återstående högre doskohorter är nu godkända av den koreanska läkemedelsmyndigheten Ministry of Food and Drug Safety (MFDS). Läs mer.

Cyxone publicerar kommuniké från extra bolagsstämma den 11 dec. Läs mer.

2cureX meddelar att intresset är stort för den nyligen inledda kliniska studien med bolagets IndiTreat-test, som ger stöd åt onkologen i arbetet med att finna den bästa behandlingen för patienter med steg IV kolorektalcancer. Läs mer.

SOBI redovisar ny data som visar att längre doseringsintervall med Alprolix ger ett säkert och effektivt profylaktiskt skydd för personer med svår hemofili B. Läs mer.

Infant Bacterial Therapeutics presenterar data från sin säkerhets- och toleransstudie i för tidigt födda barn. Läs mer.

ExpreS2ion Biotechnologies och Intravacc ingår samarbetsavtal. ExpreS2ion meddelar att detta avtal stärker bolagets möjligheter att tillhandahålla tjänster för kunder och partners över hela värdekedjan i vaccinutveckling och expanderar affärsmöjligheterna för båda parterna. Läs mer.

Nuevolution tillkännagav beslut som togs i samband med bolagets extra bolagsstämma den 11 dec. Läs mer.

Ny studie med PExA påvisar metadon i perifera luftvägarna. Läs mer.

Attana, AstraZeneca, Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals och Karlstad universitet samt ytterligare tre aktörer har startat ett projekt som syftar till att utveckla metoder för kvalitetskontroll vid produktion av biologiska läkemedel. Läs mer.

SpectraCure har gjort en uppdatering av det kliniska studieprotokollet för den fas 1-studie för behandling av återfall av prostatacancer som just nu genomförs med bolagets teknik för fotodynamisk tumörbehandling. Uppdateringen har godkänts av amerikanska FDA, etiknämnden i Toronto och nu kanadensiska läkemedelsmyndigheten Health Canada. Läs mer.

Immune Pharmaceuticals meddelar att John Zhang blir ny ställföreträdande forsknings- och utvecklingschef i bolaget. Zhang kommer närmast ifrån Tesaro, Inc., Boston. Läs mer.

Inhalation Sciences publicerar nyhetsbrev med bl.a. status för bolagets projekt. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: RLS Global +12,5%, Ellen +10,17%, Senzime +8,72%, Peptonic Medical +8,2%, Orexo +7,56%, Verisec +7,28%

Förlorare i lunchhandeln: Cline Scientific -21,21%, AlphaHelix -15,38%, ProstaLund -9,16%, Diamyd Medical -8,5%, CombiGene -8,48%, Enorama Pharma -7,92%

Index: OMXS30 -0,06%, Hälsovård +0,02%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.