Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock
» Söndagsintervjun: Fredrik Olsson – vd Baulos Capital Belgium SA/NV
» Miljardaffär inom mitokondriell medicin sätter sökarljuset på NeuroVive
» Analysuppdatering A1M Pharma: ROSgard kan bli unikt komplement till ny cancerbehandling
» VD-intervju Gabather: »Vi har en helt unik marknadssituation om vi lyckas hela vägen« 

» Hög marknadsaktivitet och kliniska resultat talar för DexTech
» Analys Xintela: diversifierad portfölj och stor målmarknad
» Riskkapitalister visar förnyat investeringsintresse inom sepsis
» Intervju: BrainCool tar in upp till 100 MSEK, fokus på USA
» Nordea Markets publicerar analys av A1M Pharma
» Analys från Erik Penser Bank ser tydlig uppsida i A1M Pharma

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 48 här

Idag arrangeras BioStock Live i Stockholm, där investerare både på plats och via livesändning från Nyhetsbyrån Direkts tv-studio kan träffa och lyssna till representanter från A1M Pharma, BrainCool och Cantargia. Under eventet bjuds även på en förhandstitt på BioStocks nya analysverktyg för börsbevakning. Läs mer.

Saniona meddelar idag valet av en preklinisk kandidat, SAN711, för behandling av neuropatisk smärta och kronisk klåda. Nomineringen är i linje med bolagets strategi att utveckla innovativa produkter ur sin interna forskningspipeline mot klinisk utveckling innan bolaget ingår partnerskap. Läs mer.

AstraZeneca tillkännagav positiva resultat från fas IV ASCENT-studien för Tudorza Pressair, en långverkande muskarinantagonist (LAMA), hos patienter med måttlig till mycket svår kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) med en historia av hjärt-kärlsjukdom och/eller signifikanta kardiovaskulära riskfaktorer. Läs mer.

Alligator Bioscience meddelar idag att bolaget utökar ledningsgruppen och har utsett Charlotte A Russell till Chief Medical Officer och Docent Peter Ellmark till Vice President Discovery. Russell är läkare med specialistexamen i hematologi samt internmedicin och kommer närmast från danska Genmab där hon idag är Senior Medical Director. Ellmark är för närvarande Principal Scientist på Alligator. Läs mer.

ExpreS2ion Biotech meddelar idag att dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies ApS har ingått två samarbetsavtal med tyska Institut Virion\Serion. De finansiella villkoren i avtalen offentliggörs inte, men enligt ExpreS2ion förväntas årliga intäkter om över 250 000 Euro som ett resultat av dessa avtal när samarbetet är fullt implementerat. Läs mer.

Danska Lundbeck meddelar att bolagets antidepressiva läkemedel, Brintellix, har godkänts av det kinesiska läkemedelsverket CFDA. Läs mer.

Recipharm tecknar produktionsavtal och slutför förvärv av anläggning i Spanien. Läs mer.

ISR har lämnat in ansökan till Läkemedelsverket för klinisk läkemedelsprövning i fas IIa för behandling av HIV. Läs mer.

Doxa har avslutat nyemissionen med företrädesrätt i bolaget. Emissionen tecknades med stöd av av teckningsrätter, motsvarande cirka 69,6 procent av företrädesemissionen. Bolaget tillförs 22,3 mkr före emissionskostnader. Läs mer.

QuickCool publicerar månadsbrev för nov 2017. Läs mer.

Redwood Pharma publicerar intervju med bolagets vd, Martin Vidaeus, angående utvecklingen genom toxikologi- och säkerhetsstudierna. Läs mer.

Idogen publicerar information angående bolagets teckningsoptioner. Läs mer.

Double Bond Pharmaceutical meddelar att bolaget närmar sig toxikologisk GLP studie för temodex. Läs mer.

Signalsubstansen TNF-alfa är involverad i processen som uppstår vid muskulära överansträngningsskador och smärtsamma tillstånd i senan. Forskning vid Umeå universitet, som nu presenteras i en avhandling, talar för att TNF-alfa både är inblandad i nedbrytning av vävnad och bidragande till en inflammatorisk process, men också att signalsubstansen bidrar till läkning genom att vara delaktig i regenerering och reparation. Läs mer.

Europeiska läkemedelsmyndigheten påbörjar en granskning av läkemedlet Esmya som används för att behandla myom (godartade tumörer i livmodern). Granskningen inleds efter fyra rapporter om allvarlig leverskada, varav tre som slutade med levertransplantation, hos patienter som behandlats med läkemedlet. Läs mer.

Nyheter inkomna efter fredag e.m:

BioStock har intervjuat Fredrik Olsson, vd för Baulos Capital Belgium, tung investerare i svensk Life Science och aktiv storägare i flera börsnoterade bolag. Baulos verksamhet är baserad i Belgien men BioStock träffar Fredrik på Köpenhamns flygplats, där han berättar om sina investeringar och hur han ser på några av de bolag där Baulos Capital är storägare. Läs intervjun här

Japanska Astellas Pharma köper bolaget Mitobridge, verksamma inom mitokondriella sjukdomar, i en affär med motsvarande 1,9 miljarder SEK i upfront-betalning. Ytterligare milstolpar relaterade till projekt i klinisk utveckling innebär att affären kan bli värd det dubbla beloppet. Prislappen visar tydligt på det ökade intresset och potentialen inom mitokondriell medicin och sätter samtidigt sökarljuset på svenska NeuroVive Pharmaceutical, som har en bred pipeline av läkemedelskandidater inom fältet. Läs mer.

Active Biotech tillkännagav inledande resultat från fas II-studien av laquinimod i Primär Progressiv MS. Den primära målparametern, hjärnatrofi, mätt som procentuell förändring av hjärnvolymen från studiestart till vecka 48, uppnåddes inte. Läs mer.

Kiarash Farr har utsetts till direktör med ansvar för Commercial Operations hos Boule Diagnostics och kommer ingå i koncernens ledningsgrupp. Farr kommer närmast från det amerikanska bolaget Hycor Biomedical LLC. Läs mer.

Xintela tillförs cirka 500 000 kr efter inlösen av teckningsoptioner. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: Enorama Pharma +18,22%, Alteco +17%, Aptahem +10,03%, Cantargia +9,15%, ISR +8,26%, Double Bond Pharmaceutical +5,91%

Förlorare i lunchhandeln: PharmaLundensis -12,5%, Initiatior Pharma -6,27%, Doxa -5,41%, Glycorex Transplantation -5,15%, Verisec -3,63%, LIDDS -3,11%

Index: OMXS30 +0,97%, Hälsovård +0,35%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev