Om du inte redan svarat på BioStocks läsarenkät så är vi tacksamma om du vill hjälpa oss att göra detta. Enkätfrågorna berör dina tankar kring investeringar inom den svenska Life Science-sektorn och dina åsikter om BioStock. Syftet är att lära känna BioStocks läsarbas så att vi kan bli ännu bättre på att skräddarsy vårt informationsflöde efter vad som efterfrågas. Svaren kommer att sammanställas i en rapport. Till enkäten

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock
» Liv Diagnostics mål är att kunna förutspå risken för metastaser
» Dubbelintervju NeuroVive: »Vi har trappat upp våra utlicensieringsaktiviter«
» Saniona hämtar ny läkemedelskandidat ur bred forskningsportfölj
» Se presentationerna från BioStock Live: A1M Pharma, BrainCool och Cantargia
» Cline Scientific har siktet inställt på licensintäkter
» Söndagsintervjun: Fredrik Olsson – vd Baulos Capital Belgium SA/NV
» Miljardaffär inom mitokondriell medicin sätter sökarljuset på NeuroVive
» Analysuppdatering A1M Pharma: ROSgard kan bli unikt komplement till ny cancerbehandling
» VD-intervju Gabather: »Vi har en helt unik marknadssituation om vi lyckas hela vägen« 
» Hög marknadsaktivitet och kliniska resultat talar för DexTech

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 49 här

Oasmia Pharmaceutical har erhållit försäljnings- och marknadsföringstillstånd för Paclical i Kazakstan. Paclical är det första helt vattenlösliga cancerläkemedlet med paklitaxel som blivit godkänt för försäljning. Läs mer.

Diamyd Medical meddelar idag resultat från diabetesstudien DIAGNODE-1. Ett kliniskt relevant och positivt förlopp påvisas såväl vad gäller förmågan att producera eget insulin, som långtidsblodsocker och insulindos. Inga allvarliga biverkningar har rapporterats. Läs mer.

Dr. Per Uddén-Stipendiet för forsknings- och utvecklingsarbeten inom området tekniska hjälpmedel för handikappade har för år 2017 tilldelats Integrums grundare Rickard Brånemark. Läs mer.

Nexstim har ingått ett kreditavtal med Kreos Capital V om 4 miljoner euro. Läs mer.

Vid sjukdomar med akuta förlopp är det viktigt att patienten får rätt diagnos snabbt. Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro visar att ett blodprov kan ge snabbare svar än andra metoder. I blodet tittar man på RNA i cellerna som är en kopia av patientens DNA. Det gör att man tidigare kan fånga upp sjukdomar och ge patienten rätt vård snabbare. Läs mer.

En forskargrupp vid Chalmers har kartlagt den komplicerade metabolismen hos jästceller. Genombrottet, som har publicerats i en artikel i Nature Communications, innebär att en effektivare produktion av proteinläkemedel mot till exempel cancer är inom räckhåll. Läs mer.

Nyheter inkomna efter fredag e.m:

Genovis fortsätter sin expansion i Asien och har tecknat ett distributionsavtal med Allianz Bioinnovation för den indiska marknaden. Avtalet omfattar Genovis nuvarande och kommande produktsortiment. Allianz Bioinnovation har etablerat en stark ställning som leverantör av produkter till biopharmaindustrin i Indien och 70 procent av deras kunder är läkemedelsbolag som arbetar med biologiska läkemedel där huvuddelen av Genovis kunder befinner sig. Läs mer.

SOBI meddelar att veckovis profylaktisk behandling med Elocta ger blödningsskydd och förbättrad ledhälsa hos personer med hemofili A. Läs mer.

Medivir meddelar att Janssen beslutat avsluta sin licens för simeprevir i juni 2018. Läs mer.

Karo Pharmas bolagsstämma beslutade att godkänna styrelsens förslag om att genomföra en nyemission om högst 794,3 mkr med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Läs mer.

RaySearch släpper dosplaneringssystemet RayStation 7, med inkluderat stöd för integration med RayCare och Mevion Hyperscan. Läs mer.

Oncopeptides meddelar att bolaget presenterade de första överlevnadsresultaten från fas II-studien kallad O-12-M1 i patienter med relapserande och refraktärt multipelt myelom i sen fas, vid årsmötet för American Society of Hematology. Läs mer.

Toleranzia publicerar kommuniké från extra bolagsstämma den 8 dec. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: Diamyd Medical +9,78%, Cerene Scientific +6,76%, Integrum +5,88%, Phase Holographic +2,79%, MedicPen +2,56%, Vicore Pharma +2,44%

Förlorare i lunchhandeln: PharmaLundensis -17,4%, ISR -7,69%, Oncology Venture -7,03%, Toleranzia -6,83%, SenzaGen -6,51%, Nexstim -6,23% 

Index: OMXS30 +0,2%, Hälsovård +0,12%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev