Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock
» Analysuppdatering A1M Pharma: ROSgard kan bli unikt komplement till ny cancerbehandling
» VD-intervju Gabather: »Vi har en helt unik marknadssituation om vi lyckas hela vägen« 

» Hög marknadsaktivitet och kliniska resultat talar för DexTech
» Analys Xintela: diversifierad portfölj och stor målmarknad
» Riskkapitalister visar förnyat investeringsintresse inom sepsis
» Intervju: BrainCool tar in upp till 100 MSEK, fokus på USA
» Nordea Markets publicerar analys av A1M Pharma
» Analys från Erik Penser Bank ser tydlig uppsida i A1M Pharma
» Blockchain – en framtida byggsten inom Life Science?
» Biovica presenterar positiva studieresultat inom pankreascancer

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 47 här

Cline Scientific har erhållit ytterligare en order från Liv Diagnostics, ett bolag som utvecklar en ny diagnostisk metod för metastaserande cancer. Ordern har ett värde på ca 700 000 kr och börjar levereras under december månad. Läs mer.

Personer i ledande ställning i A1M Pharma har valt att nyttja samtliga sina teckningsoptioner av serie 2017, A1M TO, vars teckningstid pågår t.o.m 8 december. De av dessa som inte har något innehav av A1M TO sedan tidigare, avser att köpa sådana över marknaden för att teckna aktier. Läs mer. I BioStocks färska kvartalsanalys konstateras att A1M Pharmas lyckade prekliniska studieresultat samt att ROSgard utöver njurskydd även skyddar benmärgen vid strålbehandling. Detta stärker marknadspotentialen och projektets attraktionskraft ytterligare inför eventuella licensavtalsförhandlingar. Läs mer.

WntResearch meddelar idag att Peter Morsing utsetts till ny vd med omedelbart tillträde. Morsing har lång erfarenhet av läkemedels- och affärsutveckling från ledande befattningar inom bland annat Vaccinogen och AstraZeneca. Läs mer.

InDex Pharmaceuticals publicerar nya vetenskapliga data avseende verkningsmekanismen för cobitolimod, bolagets ledande läkemedelskandidat. Resultaten visar att cobitolimod kan modulera immunsystemet vid ulcerös kolit genom att balansera Th17/Treg-cellsvaret i tarmslemhinnan. Läs mer.

PledPharma meddelar att den första gruppen patienter har inkluderats i fas I-studien SUNCIST för att utvärdera säkerhet, tolerans och farmakokinetik av PledOx i japanska och kaukasiska friska försökspersoner. PledOx har potential att förebygga cellgiftsinducerade perifera nervskador hos patienter som behandlas för tjock- och ändtarmscancer. Läs mer.

Elekta meddelade idag att professor L. Dade Lunsford, MD, University of Pittsburgh Medical Center, har tilldelats Herbert Olivecrona Award för sitt bidrag till hjärnkirurgin genom Leksell Gamma Knife. Läs mer.

Clinical Laserthermia Systems har nu ett godkänt patent i Kina för viktiga delar av tekniken i TRANBERG-systemet och innehållet i bolagets imILT-behandling för metastaserad cancer. Läs mer.

Alteco Medical genomför valideringsstudie på hjärt-/kärlpatienter i Tyskland och tecknar ”Letter of Intent” med Cormed Medizintechnik GmbH & Co.KG. Läs mer.

Emotra publicerar kommuniké från extra bolagsstämma som hölls idag den 1 dec. Läs mer.

Erbjudandet i Bio-Works blev kraftigt övertecknat inför listning på Nasdaq First North. Bolaget tillförs ca 80 mkr före emissionskostnader. Läs mer.

XVIVO Perfusion har installerat den första XPS i Kina. Syftet är att starta en EVLP (Ex Vivo Lung Perfusion) -studie på Shanghai Pulmonary Hospital. Studien är utformad för att komplettera befintliga EVLP-data med kinesisk data. Läs mer.

Sensodetect publicerar video från bolaget presentation på Stora Aktiedagen i Göteborg. Läs mer.

Norska Photocure tillkännagav idag att mer detaljerade data från fas 3-studien av Cysview, för behandling av cancer i urinblåsan, presenterats vid Society of Urologic OncologyLäs mer.

AlphaHelix har slutit ett distributionsavtal med Rhenium, en distributörer av laboratorieutrustning i Israel. Läs mer.

Inhalation Sciences instrument representeras på 3 vetenskapliga ”posters” vid den årliga DDL konferensen i Edinburgh den 6-8 dec. Läs mer.

Oasmia publicerar delårsrapport för perioden maj-okt 2017. Läs mer.

Ilya Pharma tilldelas 2,99 miljoner euro från EU-kommissionen. Bolaget utvecklar biologiska läkemedel för behandling av sår i hud samt slemhinnor och har nu finansieringen säkrad för att nå kliniska data med sin nya läkemedelskandidat. Läs mer.

Nyheter inkomna igår e.m:

Getinge och Verb Surgical tillkännager strategiskt partnerskap för utveckling av digitala lösningar inom kirurgi. Läs mer.

ABG Sundal Collier har meddelat IRRAS att stabiliseringsåtgärder avseende bolagets aktier har vidtagits. Läs mer.

Kung Carl XVI Gustaf besökte Medicon Village med IVA Kungliga Teknikresa. Fyra utvalda bolag fick presentera sina teknologier: Alligator Biosciences, Senzagen, Saga Diagnostics och Immunovia, vilka som avslut för besöket demonstrerade sin produkt IMMray PanCan-dLäs mer.

Orasolv har slutfört den nyemission med företräde för bolagets aktieägare som styrelsen beslutade den 17 okt. Emissionen tecknades till 94,5 procent och tillför bolaget 11,9 mkr före emissionskostnader. Läs mer.

Diamyd Medical publicerar kommuniké från årsstämma den 30 nov 2017. Läs mer.

Oncology Venture publicerar delårsrapport för perioden jan-sept 2017. Läs mer. Styrelsen i bolaget meddelar också att man tagit beslut om företrädesemission, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 4 jan 2018. Vid full teckning kommer emissionen, som är garanterad till motsvarande 82 procent via teckningsförbindelser, tillföra bolaget 44,7 mkr före emissionskostnader. Läs mer.

European Institute of Science har tecknat avtal med det italienska bolaget RI.MOS. SRL gällande distribution av Hypermixvet, en serie sårläkningsmedel för veterinärvården. Läs mer.

I tidskriften OncoImmunology har Attanas kund vid Köpenhamns universitet publicerat en studie som visar att deras vaccin verkar både förebyggande och bekämpande av bröstcancer i möss. Läs mer.

Diamyd Medical meddelar att samtliga 12 patienter i DIAGNODE-1, en öppen klinisk pilotstudie där diabetesvaccinet Diamyd ges direkt i lymfkörtel, har nu genomfört sitt 6-månaders besök. Preliminära resultat kommer att rapporteras innan jul. Läs mer.

Moberg Pharma organiserar om försäljningsverksamheten för att att bättre spegla bolagets ökade fokus på den nordamerikanska marknaden. Läs mer.

Nanologica har utsett valberedning inför årsstämma 2018. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: Enorama Pharma 21,21%, Alteco +11,76%, WntResearch +8,87%, Cline Scientific +8,7%, AlphaHelix +8,57%, ISR Holding +6,52%

Förlorare i lunchhandeln: NorInvent -14,23%, ExpreS2ion Biotech -8,94%, RLS Global -8,4%, Immunicum -7,87%, 2cureX -7,32%, Spago -6,01%

Index: OMXS30 -0,91%, Hälsovård -0,83%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev