Statliga riskkapitalbolaget Saminvest startades tidigare i år med uppdraget att investera i privat förvaltade riskkapitalfonder. Nu görs den första satsningen som landar på 160 miljoner kronor i norska Hadean Capital, som i sin tur kommer att investera i lovande svenska life science-företag. Life science är ett av Sveriges mest framträdande forskningsområden men endast ett fåtal större riskkapitalister är aktiva i branschen, motiverar Saminvest sitt beslut. Bakom Hadean står ett erfaret förvaltarteam med bakgrund i Inventages, ett av världens största riskkapitalbolag inom life science.

Statliga Saminvest arbetar aktivt för etableringen av nya venture capital-fonder med tillräckliga kvaliteter och långsiktighet att kunna utveckla den svenska riskkapitalmarknaden, för att fler innovativa och snabbväxande företag ska få tillgång till såväl kapital som ägarkompetens. Totalt förvaltar Saminvest tillgångar på fem miljarder kronor fördelade över ett 60-tal aktieinnehav genom två dotterbolag.

Saminvest investering görs med syftet att stå som en långsiktig nyckelinvesterare och väntas också ge en större uppväxling av privat kapital. Hittills har placerare investerat 330 miljoner kronor i Hadean Capital, vars målsättning är att under det kommande året nå en storlek på omkring 1 miljard kronor. Saminvest i sin tur har en investeringsfilosofi som bottnar i ett tidigt engagemang i kapitalanskaffningsprocessen, vilket sedan fortsätter under fondens löptid genom bland annat deltagande i fondernas rådgivningskommittéer.

Peder Hasslev, VD Saminvest

»Det finns idag en mängd talangfulla forskare och entreprenörer inom svensk life science som behöver hjälp med både kapital och kompetens för att utvecklas till kommersiellt gångbara verksamheter. Hadeans etablering i Sverige är helt i linje med Saminvests ambition att stärka den svenska riskkapitalmarknaden med både kompetenta riskkapitalteam och kapital för att bättre tillvarata potentialen i svenska utvecklingsbolag« – Peder Hasslev, VD för Saminvest.

Fonden Hadean Capital I förvaltas av Hadean Ventures vilket är ett förvaltarteam med en gemensam bakgrund från bl.a Inventages, ett av världens största riskkapitalbolag inom life science. Fokus ligger på nordiska life science-företag i utvecklingsfas, där den svenska marknaden är den största.

– Det finns flera faktorer som gör Hadean till en högintressant investering för oss. Inte minst teamets omfattande internationella erfarenhet, med kontaktytor mot såväl forskningsvärlden som andra riskkapitalister – Erik Wijnbladh, Chef Fondinvesteringar inom Saminvest.

Utöver Saminvests 160 miljoner kronor har ytterligare 170 miljoner kronor investerats i Hadean Capital av bl.a. norska Gjensidigestiftelsen, Oslo Pensjonsforsikring, Argentum och Varner-gruppen.

– För oss inom Hadean Ventures har det varit avgörande att få Saminvest som ankarinvesterare i vår nya fond. Saminvest har spelat en nyckelroll vid etableringen av Hadean Capital. Vi ser nu fram emot att samarbetet resulterar i investeringar i lovande start-ups inom svensk life science – Ingrid Teigland Akay, partner vid Hadean Ventures.

Branschorganisationen SwedenBio är positiva till satsningen, men konstaterar samtidigt i ett uttalande att mer kapital behöver skjutas till.

– Det här är en lovande början, men enligt våra beräkningar krävs att minst 1,5 miljarder kronor investeras tillsammans med statligt riskkapital. Det skulle ge 10–20 bolag växtkraft vilket är mininivån för att vi ska se positiva effekter på tillväxt, export och kvalificerade arbetstillfällen, säger Jonas Ekstrand, VD för branschorganisationen SwedenBIO.

Mer om Saminvest
Saminvest investerar tillsammans med andra investerare i privat förvaltade riskkapitalfonder, med juridisk hemvist i Sverige, vilka investerar i företag verksamma i branscher och faser där privat kapital inte finns i tillräcklig omfattning. Dessa fonder ska vara förvaltade av oberoende team bestående av personer som både har gedigen investeringserfarenhet och själva investerar egna medel i fonden. Fondinvesteringarna syftar till att utveckla och förnya det svenska näringslivet.

Läs mer om hur man ansöker om en fondinvestering här.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev