Vad har läkemedelsjätten AstraZeneca, vårdgivaren Capio, bioteknikbolaget A1M Pharma, medicinteknikbolaget Cellink och Vitrolife, verksamma inom fertilitetsbehandlingar, gemensamt? De är några av de bolag i Life Science-sektorn som BioStocks läsare helst investerar i just nu, enligt en större läsarenkät som genomfördes innan jul. Vi har skapat en fiktiv investeringsportfölj med de 10 mest populära bolagen och redaktionen kommer att följa portföljen under ett års tid, med regelbundna uppdateringar om dess utveckling i varje söndagsnyhetsbrev. 

BioStocks läsare investerar långsiktigt
Den typiske BioStock-läsaren äger minst fyra Life Science-bolag och handlar med aktier varje månad. Medianläsarens portföljstorlek är drygt 1 miljon kronor och innehaven har i genomsnitt en investeringshorisont på 2-5 år. Värt att notera är också storleken på de enskilda innehaven, där en tredjedel av BioStock-läsarna svarade att de kunde tänka sig att investera mellan 100 000–500 000 kronor i ett enskilt bolag.

Initial fördelning Läsarportföljen

Initial fördelning läsarportföljen (klicka för större bild).

Så ser den fiktiva BioStock-portföljen ut
Utifrån svaren på enkätfrågan om vilka bolag BioStocks läsare tycker är mest intressanta att investera i just nu har vi alltså valt att skapa en fiktiv BioStock-portfölj, med de 10 mest populära bolagen inom sektorn. Varje bolag viktas lika, med en initial andel motsvarande 10 procent av den totala portföljstorleken, vars fiktiva utgångsvärde är 1000 000 kronor. Avstampet för portföljbolagens kommande utveckling är fredagens (22 december) stängningskurs i respektive bolag. Bolagen presenteras nedan i bokstavsordning.

A1M Pharmas huvudfokus är att förebygga och behandla njurskador vid strålningsbaserad cancerbehandling samt havandeskapsförgiftning med läkemedelskandidaten ROSgard. Har under året framgångsrikt genomfört prekliniska studier och planerar att inleda kliniska studier under första kvartalet 2018.
Initial investering: 100 000 SEK
Stängningskurs fre 22/12: 10,50 SEK

Alteco Medicals produkt LPS Adsorber fångar upp ett bakteriegift från blodet som är orsaken till ungefär hälften av fallen av sepsis, eller blodförgiftning. Behandlingen med LPS Adsorber hejdar den kritiska delen av sjukdomsförloppet och risken för organsvikt, vilket förlänger möjligheten att behandla den bakomliggande infektionen med antibiotika och på så sätt bota patienten.
Initial investering: 100 000 SEK
Stängningskurs fre 22/12: 1,01 SEK

AstraZeneca är ett globalt bioläkemedelsföretag med ett mångfacetterat utbud som bland annat inkluderar terapier för behandling av hjärtinfarkt, högt blodtryck, diabetes, cancer i prostata, bröst och sköldkörtel, astma, schizofreni, bipolära sjukdomar, smärtlindring, samt behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar.
Initial investering: 100 000 SEK
Stängningskurs fre 22/12: 561,00 SEK

Capio är en paneuropeisk vårdgivare som erbjuder ett vårdutbud inom medicin, kirurgi och psykiatri genom sina sjukhus, specialistkliniker och primärvårdsenheter. Bolaget är verksamt i Sverige, Norge, Danmark, Frankrike och Tyskland.
Initial investering: 100 000 SEK
Stängningskurs fre 22/12: 44,50 SEK

Cellink har skapat ett ”biobläck” som kan blandas med levande celler för att skriva ut funktionella mänskliga vävnader för t.ex. läkemedelsutveckling och kosmetikatester i så kallade 3D-Bioskrivare. I framtiden satsar man på att kunna skriva ut kompletta mänskliga organ.
Initial investering: 100 000 SEK
Stängningskurs fre 22/12: 113,50 SEK

Cereno Scientific utvecklar förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egna intelligenta propplösningsmekanism och som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar.
Initial investering: 100 000 SEK
Stängningskurs fre 22/12: 8,60 SEK

Invent Medic utvecklar och marknadsför produkter med inriktning på kvinnors hälsa. Huvudprojekt är i området kvinnlig inkontinens och då med fokus på ansträngningsinkontinens, vilket också ibland kallas för stressinkontinens.
Initial investering: 100 000 SEK
Stängningskurs fre 22/12: 24,90 SEK

Isofol Medical avser att nå ett marknadsgodkännande baserat på dokumenterade fördelar jämfört med dagens standardbehandling av i första hand spridd kolorektal cancer (mCRC). Bolagets läkemedelskandidat, Modufolin, är ett folatbaserat läkemedel framtaget för att öka effekten och minska biverkningarna vid cytostatikabehandling.
Initial investering: 100 000 SEK
Stängningskurs fre 22/12: 21,30 SEK

Panion Animal Health siktar på att utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet.
Initial investering: 100 000 SEK
Stängningskurs fre 22/12: 0,895 SEK

Vitrolife utvecklar, producerar och marknadsför produkter för fertilitetsbehandling. Verksamhet finns också för att möjliggöra utnyttjande och hantering av stamceller i terapeutiska syften. Vitrolife har cirka 370 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 110 marknader.
Initial investering: 100 000 SEK
Stängningskurs fre 22/12: 635,00 SEK

TOTALT PORTFÖLJVÄRDE 22 DEC 2017: 1 000 000 SEK

 

DISCLAIMER: BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev