Cline Scientific har erhållit en större order från Liv Diagnostics, som utvecklar en ny cancerdiagnostik baserat på Clines teknologi och patent. Framgent ämnar Cline erbjuda Liv Diagnostics en eller flera licenser till den patenterade teknologin för användning inom olika diagnostikapplikationer. BioStock kontaktade Clines vd Patrik Sundh för att få en kommentar till samarbetet och den aktuella ordern, värd 700 000 SEK.

Genom att analysera levande celler från patientbiopsier ska Liv Diagnostics diagnostikprodukt kunna mäta och fastställa hur benägen en tumör är att sprida sig och bilda dottertumörer, metastaser. Målsättningen är att genom analysen kunna ge läkarna bättre beslutsunderlag för optimal behandling av individuella patienter, s.k. personalized medicine. Liv Diagnostics har initialt fokuserat på bröstcancer, som drabbar ca 10 000 personer i Sverige årligen, och strax under 2 miljoner personer globalt.

Patrik Sundh, vd Cline Scientific

Patrik Sundh, vd Cline Scientific.

Patrik Sundh, vd i Cline Scientific, ni har erhållit en större order från Liv Diagnostics som utvecklar produkten CellRACE inom cancerdiagnostik. Vad är det för funktionalitet Liv Diagnostics köper av Cline?

– Liv utvecklar en helt ny cellbaserad diagnostisk metod som är baserad på en modifierad nanogradient-yta från Cline. Vi bidrar med ytan och den tekniska utvecklingen av denna.

Med hjälp av Liv Diagnostics teknologi kan man mäta migrationsbeteendet hos tumörceller, för att förutsäga metastasering. Varför är det viktigt?

– Med tanke på att dagens diagnostiska metoder är otillräckliga för att med säkerhet avgöra om en tumör har förmågan att sprida sig, d.v.s. metastasera, blir en hel del patienter felmedicinerade i olika utsträckning. Därför är det av avgörande betydelse att utveckla metoder för att lösa detta problem. Att migrera, eller ha förmågan att migrera, är den egenskap som är nödvändig för att cancerceller skall kunna sprida sig och ge upphov till dottertumörer, eller metastaser. Därför blir ett mått på migreringspotential ett direkt mått på om det finns risk för metastasering och kan på detta sätt ge läkare ett mycket kraftfullt verktyg i både bedömning av spridningsrisk såväl som hur en cancerpatient bör behandlas.

Liv Diagnostics koncept bygger i mångt och mycket på Clines nanoteknologi och era nanogradienter för kontrollerad cellodling. Hur ser du på era potentiella möjligheter till framtida licensintäkter från samarbetet med Liv Diagnostics?

– Liv Diagnostics är ett skolboksexempel på den delen i Clines affärsidé som rör licensintäkter. Vi ser naturligtvis licensintäkter som den största potentialen för Cline i denna typ av projekt, även om vi också kan sälja produkter under utvecklingstiden. Vad gäller specifika licensintäkter från samarbetet med Liv vill jag i nuläget inte kommentera detta.

Liv Diagnostics produkt har initialt fokus på bröstcancer. Vilka andra tänkbara användningsområden har era gemensamt utvecklade diagnostikapplikationer?

– Clines teknologi kan principiellt användas på liknande sätt till alla metastaserande cancertyper. Dock har vi inte testat annat än tumörceller från bröstcancer ännu. Sedan får vi se hur varierande funktionalitet som krävs av produkter för andra tumörtyper och vem som kommer att utveckla vidare produkter.

Hur ser du på värderingen av diagnostikbolag i förhållande till bolag som utvecklar läkemedel? Tidig upptäckt av metastaser torde vara ett ypperligt komplement till läkemedel och kirurgi?

– Jag tror att de tidigare generellt har varit undervärderade. Det är definitivt så nu med tanke på den trend med companion diagnostics, d.v.s. läkemedelsgodkännande kopplat till ett diagnostiskt test, som redan börjat ta fart. De flesta bedömare  är nog ense om att fler och fler nya läkemedel kommer få godkännande kopplade till användandet av diagnostik för att uppfylla kraven på personalized medicine. Så du har alldeles rätt, att upptäcka metastaser tidigt, helst INNAN de uppstår, är inte bara ett ypperligt komplement till behandling utan dessutom helt avgörande för att effektivt kunna behandla patienter med cancer och rädda fler liv.

Avslutningsvis, vilka är Clines huvudsakliga mål med samarbetet med Liv Diagnostics?

– Vårt mål är naturligtvis först och främst att kunna få betalt för vår teknologi och bygga värde i Cline, men också att hjälpa till att bygga upp ett framgångsrikt referensexempel på hur unik och anpassningsbar vår nanoteknologi är. Cline är ett av de första företagen i världen som fokuserat applicerar nanoteknologi i Life Science-området och som pionjär är det essentiellt att din teknologi tidigt finns med i olika R&D projekt.

Läs också: Nya läkemedel, tidigare diagnoser och bättre cellanalyser vapen i kampen mot dödliga cancermetastaser

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!

appstoreknappgoogleplayknapp

 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev