På måndagen offentliggjordes att tyska läkemedelsjätten Boehringer Ingelheim betalar bioteknikbolaget Autifony Therapeutics Ltd. 25 miljoner euro, motsvarande en kvarts miljard svenska kronor, upfront för de globala rättigheterna att utveckla bl.a. läkemedelskandidaten AUT00206 mot schizofreni. Affären är i linje med Boehringers strategi för läkemedel mot neuropsykiatriska sjukdomar och en intressant nyhet för svenska Gabather, vars inriktning är just mot sjukdomar i det centrala nervsystemet, däribland schizofreni.

Det aktuella licensavtalet rör delar av Autifonys forskningsplattform med fokus på Kv3-jonkanaler och är värt upp till 627,5 miljoner euro för bolaget, som är ett spin-off bolag från läkemedelsjätten GlaxoSmithKline. Affären ger Boehringer exklusiva rättigheter till Autifonys jonkanalsplattform och den småmolekylära läkemedelskandidaten AUT00206, som för närvarande utvärderas som behandling av schizofreni.

Intressant i sammanhanget är att affären mellan bolagen genomförs i tidig klinisk utvecklingsfas, då kandidaten just nu genomgår två fas Ib-studier, varav en syftar till att undersöka effekten hos friska patienter med kemiskt framkallade schizofreniliknande symptom.

Även om utvecklingen i dagsläget är fokuserad på schizofreni har både Boehringer och Autifony planer på att utforska Kv3-mekanismen för ett bredare indikationsspektrum framgent, däribland hörselskador och andra sjukdomar i det centrala nervsystemet (CNS).

Mental hälsa är ett av de mest omtalade terapiområdena just nu, inte minst i samhällsdebatten. Det är även det övergripande fokusområdet för svenska Gabather som arbetar med antipsykotiska läkemedel, antidepressiva och ångestdämpande läkemedel, smärtbehandlande samt minnes- och kognitionsförbättrande läkemedel. Bolagets huvudkandidat GT-002 har i tidiga studier visat god antipsykotisk verkan samt kognitions- och minnesförbättring. De prekliniska resultaten indikerar en bred potential för tillämpningar inom schizofreni, depressiva sjukdomar och demenssjukdomar såsom Alzheimers.

BioStock kontaktade Gabathers vd Bert Junno för att höra vad jätteaffären mellan Boehringer Ingelheim och Autifony Therapeutics Ltd. kan ha för implikationer för det egna bolaget.

Bert Junno, vd Gabather

Bert Junno, vd Gabather.

Hur skiljer sig Autifonys jonkanalspåverkande läkemedelskandidat, som fokuserar på Kv3-jonkanaler, från Gabathers läkemedelskandidat GT-002?

– Jag kan för närvarande inte kommentera mer än att det är en jonkanal och GabaA, som vi fokuserar på, är en annan. I övrigt är det en intressant affär som tydligt illustrerar intresset för att finna nya lösningar.

I en Söndagsintervju med BioStock nyligen var du inne på att det krävs omfattande klinisk evidens för en produkt inom det här området innan affärs- och licensavtal är aktuella. Gör den ovannämnda affären, som sker i ett relativt tidigt utvecklingsskede, att du ändrar uppfattning? 

– Möjligen… egentligen tycker jag att det borde gå att genomföra en affär redan i preklinik, men det beror på vad som eftersöks på marknaden för tillfället. De signaler jag fått var att man gärna åtminstone ser att säkerhetsstudier är genomförda, som i detta fall.

Inom hur snar framtid bedömer du att en liknande licensaffär skulle kunna bli aktuell för Gabather?

– Vi kommer att påbörja fas I-studier under 2018 och hoppas att detta ska trigga ett kommersiellt intresse. Gabather kommer också att genomföra en utökad satsning på affärsutveckling under 2018. En erfaren affärsutvecklare kommer att engageras för att ytterligare förstärka och arbeta tillsammans med Gabathers team.

Ni avslutade nyligen en företrädesemission som tecknades till motsvarade 80 procent av emissionsbeloppet, vilket innebär att bolaget tillförs 26,5 MSEK. Hur ska ni använda det nya kapitaltillskottet?

– Vi kommer att använda kapitaltillskottet huvudsakligen till att genomföra fas I-studier med GT-002 och även en del till utveckling av nya läkemedelskandidater.

Har ni behövt göra några omprioriteringar i förhållande till den ursprungliga planen till följd av att emissionen inte blev fulltecknad?

– Nej, det har vi inte behövt, då budgeten var lagd efter 80 procents teckning.

Nu när 2017 går mot sitt slut, vilka erfarenheter tar ni med er från det gångna året och vilka milstolpar ser du fram emot under 2018? 

– En lärdom jag tar med mig är att substanser och lösningar kan verka väldigt olika på olika arter. Jag ser mycket fram emot att kunna påbörja våra kliniska prövningar under 2018.

Läs också: VD-intervju Gabathter: ”Vi har en helt unik marknadssituation om vi lyckas hela vägen”

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser bolag som BioStock erhållit finansiering från.
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev