Börsåret 2017 har stängt och vi kan summera ett händelserikt år på den skandinaviska Life Science-scenen. Även för BioStock har det varit ett händelserikt år och vi vill tacka alla våra läsare och prenumeranter med att lista våra mest lästa och uppskattade publikationer under året. Missade du något eller vill ta chansen att uppdatera dig igen så återger vi här de artiklar, intervjuer och analyser som har haft flest läsare under 2017. 

De tio mest lästa branschartiklarna, listorna och rapporterna.

Rapport: Indikationerna som är hetast för uppköp av Big Pharma

Läkemedelsjättarna letar ständigt efter lovande läkemedelskandidater att boosta sina pipelines med. Samtidigt bygger de flesta mindre bioteknikbolag sina affärsmodeller på förhoppningen att antingen bli uppköpta, skriva lukrativa utlicensieringsavtal eller ingå partnerskap med någon av de stora aktörerna i industrin. Men hur ser storbolagens strategier för förvärv och partnerskap ut? Vilka sjukdomsområden är hetast för Big Pharma? Hur många affärer gör de, och till vilka värden? Det är frågor som besvaras i den helt färska analysrapporten Big Pharma Deal Analysis från BioStocks analyspartner Monocl Strategy Services. Läs mer.

Ny branschrapport kartlägger trender i svensk Life Science

För andra året i rad publicerar BioStock en oberoende branschanalys av den svenska Life Science-sektorn. I rapporten Life Science Trends 2017 som sammanställts av vår analyspartner Monocl Strategy Services avslöjas bland annat hur många bolag som börsnoterades, vilken värdeutveckling de haft, vilka bolag som fyllde sina emissioner etc. Kort sagt: värdefulla fakta för investerare och branschrepresentanter som vill ha koll på småbolagen på AktieTorget och Nasdaq First North och kunna jämföra hur de förhåller sig till konkurrenter och globala trender. Läs mer.

Världens 20 hetaste läkemedelskandidater i sen utvecklingsfas

Blockbuster är den hett eftertraktade status ett läkemedel får när det når en årlig försäljning på över 1 miljard dollar. En ny branschrapport från EvaluatePharma har listat de 20 hetaste nya läkemedelskandidaterna som just nu befinner sig i sen klinisk utvecklingsfas, och som förväntas bli kommande blockbusters. Starkast bland läkemedelsbolagen på listan lyser amerikanska AbbVie med flest framtida storsäljare i sen utvecklingsfas – bolaget ligger bakom hela fyra blockbusterkandidater. Renodlat svenska projekt lyser dock med sin frånvaro, även om Skandinavien finns representerat på listan genom Novo Nordisk och AstraZeneca. Läs mer.

Högre överlevnad med ny immunterapibehandling mot pankreascancer

En ny immunterapibehandling mot avancerad pankreascancer, även känt som cancer i bukspottkörteln, visar dramatiskt förbättrad effekt jämfört med konventionella behandlingsmetoder. I en studie utförd av ett internationellt forskarteam ökade den totala medianöverlevnaden med 59 procent, medan några patienter blev helt botade. Det är anmärkningsvärt då ytterst få forskningsframsteg gjorts de två senaste decennierna för att hitta bättre fungerande behandlingsformer i avancerad pankreascancer. Studieresultaten har publicerats i British Journal of Cancer. Läs mer.

Nya forskningsrön: E-cigaretter kan vara skadligare än vanliga cigaretter

Marknaden för rökavvänjningsprodukter i form av elektroniska cigaretter har fullkomligen exploderat de senaste åren, då nya produkter som introducerats på marknaden av många betraktas som ofarliga substitut till vanliga cigaretter. Nu visar dock tre nya vetenskapliga studier att så kallade e-cigg kan vara lika farliga, eller ännu farligare än cigaretter. De nya rönen kan komma till fördel för Malmöbaserade Enorama Pharma som utvecklar medicinska tuggummin som drug delivery-format. Enoramas initiala fokus ligger på nikotintuggummi för rökavvänjning och bolagets första produkt väntas komma ut på marknaden 2018, med goda chanser att slå sig fram i konkurrensen. Läs mer.

Topplista: Här är världens 20 mest säljande läkemedel

På topplistan över de tjugo bäst säljande läkemedlen i världen förra året hittar vi som väntat inte mindre än fem cancerläkemedel. Fyra av de fem mesta storsäljarna finns dock inom Artrit, en grupp inflammatoriska sjukdomar där bl.a. artros, som det svenska stamcellsbolaget Xintela utvecklar en ny och effektivare behandling mot, ingår. Den för något år sedan stekheta indikationen hepatit representeras på årets lista av tre läkemedel, och diabetes endast av ett – ej inräknat kombinationsbehandlingar. I toppen av listan över världens allra bäst säljande läkemedel förra året tronar AbbVies megablockbuster Humira, med en försäljning på drygt 16 miljarder dollar – en ökning från året dessförinnan om nästan 15 procent. Läs mer.

Dyra cancerterapier ger skenande vårdkostnader och hög marknadspotential

Nya framgångsrika cancermediciner kan spela en avgörande roll för patienters överlevnad. Men parallellt med att nya innovationer och produkter når marknaden höjs också kritiska röster mot branschens höga prissättning, vilket inte minst skapar problem för sjukvårdsbudgetar runt om i världen. Ökad konkurrens ses som ett vapen för att få ned priserna – samtidigt pekar läkemedelsbolagen på höga utvecklingskostnader som förklaring till att nya behandlingsalternativ betingar högre priser. Läs mer.

Här är BioStocks läsarportfölj december 2017

Vad har läkemedelsjätten AstraZeneca, vårdgivaren Capio, bioteknikbolaget A1M Pharma, medicinteknikbolaget Cellink och Vitrolife, verksamma inom fertilitetsbehandlingar, gemensamt? De är några av de bolag i Life Science-sektorn som BioStocks läsare helst investerar i just nu, enligt en större läsarenkät som genomfördes innan jul. Vi har skapat en fiktiv investeringsportfölj med de 10 mest populära bolagen och redaktionen kommer att följa portföljen under ett års tid, med regelbundna uppdateringar om dess utveckling i varje söndagsnyhetsbrev. Läs mer.

Marknadsvärdet av särläkemedel dubblas till år 2022

Ungefär 350 miljoner människor världen över lider av sällsynta kroniska sjukdomar, ofta progressivt invalidiserande tillstånd som begränsar livslängden och varav hälften av de drabbade är barn. Idag har man identifierat ca 7000 sällsynta sjukdomar, men trots detta existerar idag endast behandlingar för fem procent av dessa. Den globala marknaden för särläkemedel uppskattas växa till ett värde på 209 miljarder dollar år 2022, vilket motsvarar en tredjedel av den totala ökningen för samtliga läkemedel som väntas nå ett marknadsvärde på en biljon dollar. Läs mer.

Ny rapport: Intresset för Medtech tar fart igen

Efter flera år med låg tillväxt går det nu framåt för den globala branschen inom medicinteknik. Enligt en ny rapport från EY ökade branschens omsättning med 5 procent under det senaste verksamhetsåret, vilket inte hänt sedan före finanskrisen 2008. Framtiden för medtechbranschen medför ny teknik, ökad reglering och förändringar i kundbeteenden, samtidigt som tillväxten drivs av förvärv och fusioner samt optimering av företagens befintliga portföljer och kapital. Potentialen att kombinera teknik med medicin och hälsa kan vända upp och ner på branschen som den ser ut idag, och många börjar ser möjligheterna som finns med ny teknik som AR, AI och s.k additive manufacturing. Läs mer.

De fem mest lästa intervjuerna 2017

Söndagsintervjun: Fredrik Olsson – vd Baulos Capital Belgium SA/NV

BioStock kan idag bjuda våra läsare på en exklusiv söndagsintervju med Fredrik Olsson, vd för Baulos Capital Belgium SA/NV, tung investerare i svensk Life Science och aktiv storägare i flera börsnoterade bolag. Baulos verksamhet är baserad i Belgien men vi träffar Fredrik på Köpenhamns flygplats, där han berättar om sina investeringar och hur han ser på några av de bolag där Baulos Capital är storägare. Läs mer.

Intervju: Phase Holographic Imagings teknik bakom nya cancerfynd

Tre separata forskargrupper vid Northeastern University och Lunds universitet har med hjälp av det svenska bolaget Phase Holographic Imagings (PHI) unika HoloMonitor-teknik kunnat följa och mäta viktiga dynamiska förlopp hos cancerceller på ett sätt som inte är möjligt med konventionella mätmetoder. De viktiga forskningsresultaten kommer nu att presenteras på en global mötesplats för cancerforskare – American Association for Cancer Research (AACR) i Washington, DC i april – världens största cancerkonferens som varje år samlar tiotusentals deltagare; forskare från samtliga forskningsdiscipliner, stora patientorganisationer och ledande representanter från läkemedelsindustrin. Läs mer.

Annexin Pharmaceuticals avgående vd: »Det här bolaget och dess läkemedelskandidat är helt unika«

BioStock fångade Annette Colin Lövgren som fram tills gårdagens överraskande besked om att hon lämnar bolaget, har lett Annexin Pharmaceuticals framgångsrikt sedan sommaren 2016. Bolaget noterades på Nasdaq First North i april och fick då en motig start – handeln inleddes med ett kraftigt ras som resulterade i nära en halvering jämfört med noteringskursen. En positiv vändning har dock kunnat skönjas efter flera starka nyheter från bolaget den senaste tiden. Tisdagens nyhet om att Annette Colin Lövgren valt att avgå som vd kom därför som något av en kalldusch för marknaden, som handlat ned bolagets aktie med cirka 15 procent efter beskedet. Läs mer.

Intervju: Saniona om den positiva utvecklingen efter listbytet

Danska Saniona klargjorde förra året sina ambitioner om att byta handelsplats från First North Premier till Stockholmsbörsens huvudlista. Efter att man i slutet på maj erhöll godkännande för listbytet, har aktiekursen stigit cirka 20 procent. Ökade förväntningar inför listbyten är inget ovanligt, men det finns heller ingen naturlag som säger att kursen fortsätter stiga efter genomfört byte. I Sanionas fall har aktiekursen stigit ytterligare cirka 10 procent sedan bolaget avnoterades från First North Premier, samtidigt som omsättningen i aktien har ökat. Från det att Saniona noterades på Aktietorget i mars 2014, framstår Saniona som en lyckad investering för den som behållt sina aktier, med en uppgång på cirka 850 procent. Bolagets vice vd Thomas Feldthus kommenterar här listbytet och ger sin syn på de bakomliggande orsakerna till Sanionas framgångar. Läs mer.

Intervju: Magnus Hansson om NeuroVives positiva cancerdata

Förra veckan kunde NeuroVive Pharmaceutical meddela marknaden att vissa av bolagets sanglifehrin-baserade substanser utövar oväntat kraftfulla anti-cancereffekter, och att man därmed har adderat levercancer – den sjätte vanligaste cancerformen och den tredje vanligaste dödsorsaken av cancer världen över – till sin pipeline. Idag förtydligade bolaget i ett pressmeddelande att man sett ända upp till 500 ggr större hämmande effekt än för läkemedlet sorenafib, som är det befintliga behandlingsalternativ för framskriden levercellscancer som dominerar marknaden. BioStock har kontaktat bolagets medicinska chef Magnus Hansson för att få hans kommentar till de nya cancerresultaten, som kommer att presenteras vid konferensen EASL HCC Summit under fredagen. Läs mer.

De fem mest lästa bolagsanalyserna 2017

BioStock analys: BrainCool

BrainCool förvärvade nyligen amerikanska Benechill och rättigheterna till produkten RhinoChill IntraNasal Cooling System, efter att bolaget identifierat starka synergier mellan RhinoChill och The BrainCool System – BrainCools primära egenutvecklade teknologiplattform. Nu har man kombinerat de två systemen för att kunna erbjuda en unik produkt för tidig hypotermibehandling vid akut livshotande tillstånd som stroke och hjärtstillestånd. Bolaget söker nu ytterligare extern finansiering genom en nyemission om 58,5 MSEK, i syfte att finansiera ytterligare utvecklingskostnader, slutföra studier och i synnerhet för att bygga upp den kommersiella försäljningen. Mot denna bakgrund har BioStock genomfört en analys för att uppskatta marknadspotentialen specifikt för kombinationen BrainCool System och RhinoChill inom indikationerna hjärtstillestånd och stroke. Övriga produkter och målindikationer i bolagets portfölj nämns här endast översiktligt då marknadspotentialen för dessa kommer att behandlas i separata analyser längre fram. Läs mer.

BioStock analys: Idogen

BioStock har analyserat bioteknikbolaget Idogen, vars innovativa teknologiplattform för cellterapi har potential att omdefiniera behandling av autoimmuna sjukdomar, samt förhindra avstötning av organ vid exempelvis njurtransplantation. Nyckelkomponenten i bolagets cellterapi är tolerogena vaccin som omprogrammerar kroppens immunförsvar för att motverka skadliga reaktioner och gör att immunsystemet tolererar den specifika molekyl som vaccinet utgörs av. Idogens utveckling har gått starkt framåt det senaste året med bl.a. positiva resultat från en proof-of-concept-studie där humana dendritiska celler omvandlats till tolerogena celler för behandling av hemofili A med antikroppar, som är den indikation Idogen initialt fokuserar på och tidigare i år erhöll värdefull särläkemedelsstatus för i Europa. Dessutom tyder positiva resultat i ett samarbete med Oxford University på att företagets teknik kan utökas till andra indikationer och molekyler – tidigt i maj meddelade bolaget att organtransplantation blir nästa terapiområde och att man räknar med att initiera den första kliniska studien inom detta område 2019. Primärt är dock siktet inställt på hemofili A, där Idogen planerar att göra sina första försök i människa under nästa år. Läs mer.

BioStock Analys: NeuroVive Pharmaceutical

BioStock har analyserat NeuroVive Pharmaceutical, ett ledande forskningsbolag inom mitokondriell medicin. Efter att under 2016 både ha tvingats avbryta licenssamarbetet med Arbutus och avsluta utvecklingen av sin tidigare flaggskeppskandidat CicloMulsion, har bolaget haft en tuff period. På senare tid har dock en tydlig återhämtning skett efter att bolaget presenterat lovande studiedata inom leversjukdomen NASH – en av branschens just nu hetaste indikationer – samt inom cancertypen HCC, också det en indikation som kännetecknas av stora medicinska behov. Bolagets primära läkemedelskandidat NeuroSTAT utvärderas samtidigt i en fas I/II-studie (CHIC-studien) inom traumatisk hjärnskada (TBI), med förväntade resultat senare i år. Huvudfokus i denna analys ligger på marknadspotentialen för NeuroVives utvecklingsprogram NV556 inom NASH och dess kommersiella värde vid en utlicensieringaffär. Värderingen av projektet har gjorts utifrån samma riskjusterade värderingsmodell (rNPV) som är praxis inom läkemedelsindustrin. Läs mer.

BioStock analys: A1M Pharma

A1M Pharma utvecklar en ny behandling med potential att förebygga akuta njurskador till följd av strålningsbehandling mot cancer och havandeskapsförgiftning. Nyligen lade bolaget om sin utvecklingsstrategi för primära läkemedelskandidaten ROSGard i syfte att snabbare kunna gå in i kliniska studier och förkorta vägen till ett marknadsgodkännande, vilket i sin tur ökar förutsättningarna för att tidigt kunna attrahera kommersiella samarbetspartners. Med anledning av detta har BioStock gjort en djupgående analys som fokuserar specifikt på den nya målmarknaden inom cancerbehandling, där vi ser potential till en årlig toppförsäljning på mellan cirka 0,5–2,1 miljarder SEK. Läs mer.

Analys Xintela: diversifierad portfölj och stor målmarknad

BioStocks analyspartner Monocl Strategy Services har analyserat bioteknikbolaget Xintela, som utvecklar behandlingar inom regenerativ medicin och cancer baserat på den patenterade integrinmarkörtekniken XINMARK. Analysen fokuserar på Xintelas utveckling av mesenkymala stamcellsbaserade produkter för behandling av broskskador och artros, ett tillstånd som drabbar hela 333 miljoner människor enbart i USA, Japan och EU. Det finns med andra ord ett enormt kliniskt behov av sjukdomsmodifierande behandlingar mot artros likt den Xintela utvecklar, i synnerhet som rådande behandlingsparadigm främst fokuserar på lindring av symptomen. Ur ett analysperspektiv är den övergripande slutsatsen att Xintela är ett spännande investeringscase som innefattar en diversifierad portfölj, stor marknadspotential och en intressant strategi för att möta regulatoriska utmaningar. Läs mer.
[et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev