BioStock har intervjuat Bert Junno, vd för emissionsaktuella Gabather som utvecklar läkemedel med inriktning på behandlingar av sjukdomar i det centrala nervsystemet. Bolagets primära läkemedelskandidat GT-002 har visat stark antipsykotisk verkan, men även kognitions- och minnesförbättrande egenskaper vilket ger bred potential även inom demenssjukdomar som t.ex. Alzheimers sjukdom. Här berättar Bert Junno mer om emissionen som ska finansiera bolagets första kliniska studie, kontakterna med Big Pharma och en patentstrategi som kan öka bolagets portföljvärde med ett par miljarder kronor.

Bert Junno, vd Gabather

Bert Junno, vd Gabather.

Bert Junno, vd och grundare av Gabather, du har en minst sagt solid erfarenhet av biotechbranschen, bl.a. som medgrundare av bolag som WntResearch, Galecto Biotech, Aptahem och Cyxone. Utöver detta har du varit VD för Forskarpatent i Syd, m.m. På vilka sätt bidrar din bakgrund till Gabathers affärsstrategi och framgångschanser?

– Naturligtvis ger många olika erfarenheter en stor verktygslåda att arbeta med, men framförallt ser jag det som entreprenörskap där man måste våga ta svåra beslut utan att tveka. Att agera före, istället för att reagera, är mitt motto.

Vad gör Gabather unikt och vad är det som är roligast med att jobba i den här branschen?

– Gabather har möjligheten att ta fram läkemedel med nya verkningsmekanismer som uppfyller stora behov inom ett svårt område. Detta öppnar möjligheter att vinna marknadsandelar på stora områden. Den typen av utmaningar är vad jag gillar och att branschen är mänskligare än många andra på grund av att vi arbetar med människor på alla plan.

Med den erfarenhet du har av internationella affärs- och licensavtal, hur ser du på utlicensieringsmöjligheterna när det gäller Gabathers läkemedelskandidater?

– En stor marknad och stora belopp kräver också mycket bevis för en unik produkt. Detta är vad vi satsar på för närvarande tillsammans med relationer med key opinion leaders såsom ledande läkare, patientorganisationer och forskare på läkemedelsbolag. Jag tycker att vi har ett bra erbjudande, sedan återstår det att se när någon tycker att pris/risk/tidsfaktorerna är rätt.

Gabather har fyra fokusområden: antipsykotiska läkemedel, antidepressiva och ångestdämpande läkemedel, smärtbehandlande läkemedel samt minnes- och kognitionsförbättrande läkemedel riktade mot t.ex. Alzheimers sjukdom. Inom vilket område har ni kommit längst?

– Vi har flest bevis för antipsykotisk verkan tillsammans med kognition och minnesförbättring vilket öppnar för tillämpningar inom schizofreni, depressiva sjukdomar och kanske demenssjukdomar såsom Alzheimers.

Vilka är de mest iögonfallande studieresultaten ni hittills har sett i utvecklingen? 

– Stark antipsykotisk verkan, hög selektivitet, få biverkningar, kognitions- och minnesförbättring. Sammantaget ger detta en unik profil. Jag känner inte till någon annan liknande substans som är godkänd eller under utveckling.

Gabather har åtminstone tidigare övervägt möjligheten att bredda portföljen ytterligare, hur ser du på detta idag?

– Det är inget som vi överväger, det är gjort. För vilka tillämpningar återstår att bevisa. Sedan tittar vi också på möjliga förvärv i senare utvecklingsfaser. Vi har tillräckligt med projekt i pre-klinik.

Finns det några möjligheter att utöka antalet målindikationer för er kandidat GT-002 till fler utöver schizofreni?

– Ja.

Kan du utveckla eller ge en fingervisning om vilka ytterligare indikationer som skulle kunna bli aktuella?

– Olika demenssjukdomar och autism i första hand. Smärta, ångest och depression är redan nämnda.

»GT-002 har en unik verkningsmekanism kopplad till unika egenskaper och få biverkningar, vilket borde ge en helt unik marknadssituation om vi lyckas hela vägen.« 
– Bert Junno, vd Gabather.

Hur ser du på konkurrenssituationen för Gabather?

– Det finns många projekt under utveckling men bolagets kliniska kandidat GT-002 har en unik verkningsmekanism kopplad till unika egenskaper och få biverkningar, vilket borde ge en helt unik marknadssituation om vi lyckas hela vägen.

Du har vid något tidigare tillfälle uttryckt en önskan att lämna AktieTorget, är det fortfarande aktuellt och vilken betydelse skulle det kunna få för Gabather?

– Det är mycket aktuellt på grund av att vi ser hinder för olika investerare att investera i Gabather och det hindrar också bolaget att agera globalt. Vi hoppas att bolaget kan få en mer internationell värdering i och med ett listbyte.

»Vi uppskattar att en i dagsläget möjlig förlängning av marknadsexklusivitet om ca 9-10 år, givet godkända nya patent, för befintliga substanser ökar det aktuella internationella marknadsvärdet med ca 1-2 miljarder SEK.«

Hur ser Gabathers IP-strategi ut, hur avser ni att stärka er nuvarande patentportfölj i framtiden?

– Vi skickade in en ny ansökan i år och fler är på gång. Vi uppskattar att en i dagsläget möjlig förlängning av marknadsexklusivitet om ca 9-10 år, givet godkända nya patent, för befintliga substanser ökar det aktuella internationella marknadsvärdet med ca 1-2 miljarder SEK.

Hur arbetar ni med utlicensieringsfrågan, för ni några aktiva diskussioner med något större läkemedelsbolag med en eventuell framtida licensaffär i åtanke?

– Ja.

Kan du avslöja något om vem eller vilka ni talar med, alternativt hur länge diskussionerna har pågått?

– Nej, inte utan motpartens godkännande vilket aldrig ges förrän avtal är undertecknat. Annars kan jag ju säga att det är avgörande att förstå behov på marknaden så tidigt som möjligt så kontakter har funnits sedan början. Läkemedelsbolagens medarbetare är väldigt välmenande och ger ofta goda råd för att vi ska lyckas så väl som möjligt.

Just nu genomför ni en nyemission. Vilket är det primära syftet med kapitalanskaffningen och hur kommer ni att använda emissionslikviden?

– Syftet med emissionen är att finansiera genomförandet av fas I och kliniska POC-studier, (proof of concept, reds. anm.).

En fråga som ofta ställs just vid nyemissioner är huruvida ledande befattningshavare i bolaget själva avser att själva teckna aktier. Hur ser det ut i Gabather?

– Jag och styrelseordföranden tecknar.

Vilka katalysatorer bör man som investerare i Gabather hålla koll på inom det närmaste halvåret-året?

– Nya patent, avtal med andra bolag, utfall av GLP toxstudier, POC nya substanser och godkännande av CTA (clinical trial application, reds. anm.).

Avslutningsvis, hur ser Gabathers framtid ut på några års sikt?

– Gabather är ett internationellt bolag med flera substanser i klinik och med ett flertal licensavtal, liksom en robust forskningsportfölj – det är mina mål på två-tre års sikt.

Läs mer om Gabather och den pågående emissionen här.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!

appstoreknappgoogleplayknapp

 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev