Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet torsdag 9 november

Nyhetssvepet torsdag 9 november

Nyhetssvepet måndag 24 juni

Nyhetssvepet torsdag 9 november

9 november, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Nya FoU-strategier boostar läkemedelsbolagens pipelines
» Novartis jätteaffär bekräftar A1M Pharmas satsning
» Intervju: Enorama Pharma om USA-avtalet
» Söndagsintervjun: PHI förändrar synen på cellanalys – publikation för publikation
» Nya rön om e-cigaretter stärker Enoramas case på sikt 
» Lönsamt biotechbolag tar in nytt kapital
» Marknadsvärdet av särläkemedel dubblas till år 2022
» Xintela nedpressat trots händelserikt år
» Nya läkemedel, tidigare diagnoser och bättre cellanalyser vapen i kampen mot dödliga cancermetastaser
» Söndagsintervjun: vd Tomas Eriksson om A1M Pharmas viktiga milstolpar

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 44 här
A1M Pharma meddelar att bolagets medgrundare Bo Åkerströms forskargrupp har tilldelats ett anslag om 1,2 mkr från Vetenskapsrådet. Anslaget är öronmärkt till prekliniska studier i sen fas om njurskydd med läkemedelskandidaten ROSgard vid strålbehandling. Bolaget erhöll anslaget i konkurrens med 55 andra ansökningar. Studierna bedrivs i samarbete mellan professor Åkerström och A1M Pharma. Läs mer.
Recipharm tillkännager idag att företaget inleder en process som syftar till att tillverkningen vid anläggningarna i Stockholm och Höganäs kommer att upphöra. Läs mer.
SciBase får den första kommersiella ordern i USA på Nevisense, som är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom. Läs mer.
Pharmacolog och en av New Yorks sjukhuskedjor har undertecknat ett avtal som innebär att DrugLog skall utvärderas vid två av organisationens sjukhus för användning i ett Drug Diversion program. Läs mer.
Medivir meddelar att resultat från fas IIa-studie av MIV-711 i artrospatienter har presenterats som “late-breaking” poster vid The American College for Rheumatology. Läs mer.
Episurf Medical deltar vid den årliga konferensen för den Tyska Knäföreningen (DKG) som arrangeras den 24-26 nov i Köln, Tyskland. Läs mer. Bolaget deltar även vid konferensen Sports Knee 2017 som arrangeras den 20-21 nov i Burton-on-Trent, Storbritannien. Läs mer.
Bavarian Nordic, som är noterat i Norge, meddelar att doseringen har påbörjats i fas II-förlängningsstudien av MVA-BN RSV, en universell vaccinkandidat avsedd att framkalla en bred antikropp och T-cellsvar mot multipel respiratorisk syncytialvirus. Läs mer.
Enzymatica meddelar att en ny marknadsundersökning visar att ColdZyme Munspray är den mest rekommenderade förkylningsprodukten av apotekspersonal i Sverige. Dessutom framhåller bolaget att färsk statistik enligt Nielsen Data, visar att ColdZyme är den mest framgångsrika varumärkeslanseringen på över 30 år av en ny förkylningsprodukt. Läs mer.
LIDDS inleder samarbete med Karolinska Institutet. Läs mer.
Infant Bacterial Therapeutics meddelar att valberedning inför årsstämman 2018 är tillsatt. Läs mer.
QuiaPEG Pharmaceuticals riktade emission har blivit fulltecknad och bolaget tillförs 3 mkr före emissionskostnader. Läs mer. Brygglån återbetalas med del av den inflytande emissionslikviden. Läs mer.
Wilson Therapeutics meddelar att valberedningen för årsstämman 2018 är utsedd. Läs mer.
Double Bond Pharmaceutical förstärker balansräkningen genom riktad nyemission om ca 2.7 mkr. Läs mer.
Rapporter: AstraZeneca  Bactiguard  Recipharm  Peptonic Medical  Diamyd Medical  Active Biotech  LIDDS  AcuCort
Kvinnor med östrogenreceptor-positiv bröstcancer har en betydande risk för återfall så långt som 20 år efter diagnos. Det visar en ny omfattande analys av ett internationellt forskarlag som publiceras i The New England Journal of Medicine. Forskarna anser därför att läkare och patient bör diskutera om fem års hormonbehandling, vilket är standard i dag, ska förlängas för att minska återfallsrisken. Läs mer.
Inom Life Science-sektorn har bolagens investeringar i extern forskning och utveckling (FoU) ökat markant det senaste decenniet. Trenden talar sitt tydliga språk, även om drivkrafterna bakom förändringen varierar mellan de olika bolagen. Några faktorer som driver utvecklingen mot outsourcad FoU är lägre kostnader, delad risk med samarbetspartners samt allt hårdare konkurrens om nya idéer och spjutspetskompetens. Det visar en kartläggning som gjorts av BioStocks analyspartner Monocl Strategy Services. Läs mer.
Nyheter inkomna igår e.m:
RaySearch meddelar att det belgiska sjukhuset OLV Ziekenhuis väljer RayStation som dosplaneringssystem. Läs mer.
Nanexa tidigarelägger publicering av kvartalsrapport för tredje kvartalet. Nytt datum är 10 nov 2017. Läs mer.
SpectraCures vd Masoud Khayyami har genom sitt bolag MK Capital Invest den 8 nov köpt 10 000 aktier i bolaget. Läs mer.
Scandinavian ChemoTech har meddelat att bolaget kommer att tidigarelägga sin delårsrapport. Nytt datum för publicering mån 13 nov 2017. Läs mer.
MedCap har genomfört förvärvet av 28,9 procent av aktierna i Inpac och äger därmed 100 procent av Inpac. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: Enorama Pharma +12,1%, Nanexa +8,82%, Scandinavian ChemoTech +6,95%, AcouSort +6,55%, RhoVac +5,19%, Bioservo Technologies +3,8%
Förlorare i lunchhandeln: Recipharm -17,76%, Cline Scientific -11,39%, BiBBInstruments -7,06%, Initiator Pharma -5,8%, Vicore Pharma -4,76, Doxa -4,55%
Index: OMXS30 -0,28%, Hälsovård -0,49%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev