Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock
» VD-intervju Gabather: »Vi har en helt unik marknadssituation om vi lyckas hela vägen« 

» Hög marknadsaktivitet och kliniska resultat talar för DexTech
» Analys Xintela: diversifierad portfölj och stor målmarknad
» Riskkapitalister visar förnyat investeringsintresse inom sepsis
» Intervju: BrainCool tar in upp till 100 MSEK, fokus på USA
» Nordea Markets publicerar analys av A1M Pharma
» Analys från Erik Penser Bank ser tydlig uppsida i A1M Pharma
» Blockchain – en framtida byggsten inom Life Science?
» Biovica presenterar positiva studieresultat inom pankreascancer
» Licensaffärerna haglar på fortsatt het NASH-marknad

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 47 här

NeuroVive Pharmaceutical tillkännagav idag att bolagets program för genetiska mitokondriella sjukdomar NVP015 har nått ett viktigt forskningsgenombrott genom att uppvisa positiva effekter i experimentella modeller för genetiska mitokondriella sjukdomar. Läs mer. Ytterligare pusselbitar har fallit på plats i NeuroVives projektpipeline, vilket ökar oddsen för ökad klinisk aktivitet under 2018. Kursen är pressad troligen i avvaktan på besked om långsiktig finansiering, skriver Analysguiden i en uppdragsanalys. Läs mer.

Gabather meddelade idag att Venture Valuation (Zürich) på uppdrag av bolaget analyserat marknaden och värdet av bolagets utvecklingsprogram kring GT-002 för behandling av schizofreni vid tidpunkten för godkänd ansökan om kliniska studier. Läs mer.

Sanionas breda projektportfölj ger många möjligheter och riskspridning. Under 2018 kommer korten att synas i viktiga kliniska studier. Det ger god potential men också ganska hög risk. Vi inleder bevakning med rådet öka, skriver Analysguiden i en uppdragsanalys. Läs mer.

Orexo offentliggör prospekt och ansöker om notering av obligationer på Nasdaq Stockholm. Läs mer.

Anders Lönner har kallats till förhör om misstänkt insiderhandel i samband med Karo Pharma’s försäljning av aktier i Oasmia. Styrelsen har genomfört en noggrann undersökning och kan konstatera att företaget och Anders Lönner har agerat klanderfritt och helt korrekt. Läs mer.

Ellen har tecknat avtal med Biotech för försäljning av bolagets produkter i USA. Läs mer.

Finska FIT Biostech har erhållit patent i USA gällande behandling av HIV. Läs mer.

ObsteCare har tecknat ett distributionsavtal med spanska distributören Hospital Hispania om försäljning av bolagets produkter till förlossningsvården på den spanska marknaden. Läs mer.

Oasmia Pharmaceutical offentliggör att bolaget har genomfört en placering av ett konvertibelt lån om 28 mkr, med en årlig ränta om 8 procent, genom en riktad emission till en begränsad grupp vidtalade investerare till kontant betalning. Den riktade konvertibelemissionen beräknas tillföra bolaget 28 mkr före avdrag för emissionskostnader. Läs mer.

Norska ContextVision, tillsammans med forskningspartnern Information Systems Institute University of Applied Sciences Western Switzerland, presenterar sina första resultat från utvecklingen av ett bild- och textbaserat sökverktyg för patologi. Läs mer.

Emotras styrelse meddelar att man genomfört en utvärdering av de sex första kurserna om EDOR, test av deprimerade patienter, och konstaterat att de inte varit tillräckligt kostnadseffektiva. Det valda upplägget har kostat mer än vad som beräknats och ännu inte gett den planerade utdelningen. Läs mer.

Danska Genmab tillkännagav att dess partner, Janssen Biotech, har utlöst en milstolpsutbetalning på 20 miljoner USD baserat på framsteg i den första fas III-studien. Läs mer.

Rapporter: Elekta  Sedana Medical  MedCap  QuiaPEG Pharmaceutical  ExpreS2ion Biotechnologies  MediRätt  European Institute of Science

För att Sverige ska kunna erbjuda en hälso- och sjukvård i världsklass krävs att patienter får snabb tillgång till nya och innovativa läkemedel. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) tar i sin utvärdering enligt Janssen inte hänsyn till långsiktiga effekter för patienterna. Företaget ställer sig nu frågande till om TLV har ändrat sin praxis för utvärdering av läkemedel. Läs mer.

Nyheter inkomna igår e.m:

Cantargia offentliggör prospekt med anledning av bolagets företrädesemission, som vid full teckning kommer tillföra bolaget 131 mkr före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas i sin helhet av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Läs mer. Med anledning av företrädesemissionen presenterar bolagets vd, Göran Forsberg, verksamheten på bl.a. BioStock Live nu på måndag den 4 dec. Läs mer och anmäl dig här.

Hansa Medicals styrelse har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 545 mkr. Läs mer. Med anledning av detta kallar bolaget till extra bolagsstämma den 22 dec. Läs mer.

NorInvent har publicerat ett nyhetsbrev där bolaget bl.a. berättar om SWElife-stöd samt beslutet till att låta patentansökan i Indien falla. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: Saniona +17,56%, Redwood Pharma +14,55%, Peptonic Medical +7,26%, Intergrum +6,01%, Enorama Pharma +5,93%, SpectraCure +5,84%

Förlorare i lunchhandeln: 2cureX -9,29%, ExpreS2ion Biotech -8,08%, Bioservo Technologies -7,25%, A1M Pharma -6,38%, Nanexa -6,06%, AcouSort -5,5%

Index: OMXS30 +0,31%, Hälsovård -0,04%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev