Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Analys från Erik Penser Bank ser tydlig uppsida i A1M Pharma
» Blockchain – en framtida byggsten inom Life Science?
» Biovica presenterar positiva studieresultat inom pankreascancer
» Licensaffärerna haglar på fortsatt het NASH-marknad
» BrainCool siktar på medicinsk kylning inom fler kontaktsporter
» Fortsatt explosiv tillväxt inom Genovis affärsområden
» Söndagsintervjun: Göran Forsberg, vd Cantargia om jätteemissionen
» Starkt svenskt biotech-startfält till konferenser i London
» Nya FoU-strategier boostar läkemedelsbolagens pipelines
» Novartis jätteaffär bekräftar A1M Pharmas satsning

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 46 här

BrainCool har tecknat avtal om en finansiering om upp till 100 mkr. Kapitaltillskottet ska främst användas till lansering av bolagets produkter i USA. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibler med tillhörande teckningsoptioner i flera steg, så kallade trancher, över 36 månader. Läs mer.

I en analysuppdatering som publicerades av Erik Penser Bank under onsdagen konstaterar man att A1M Pharmas projekt fortlöper enligt den tidigare kommunicerade tidsplanen. Man gör också bedömningen att framsteg som gjorts i den prekliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten ROSgard meriterar en uppräkning av SOTP-värdet till 175 mkr eller motsvarande 21,70 kronor per aktie. Läs mer.

Cyxone aviserar om emission, villkorat av bolagsstämma, för att slutföra förvärvet av Rabeximod till Cyxone. Bolaget beräknar att kostnaden för det nya Raboximod programmet kommer att uppgå till ca 60 mkr. Läs mer. Med anledning av detta kallar bolaget till extra bolagsstämma den 11 dec 2017. Läs mer.

Follicum meddelar att det kinesiska patentverket har godkänt bolagets patentansökan beträffande stimulering av hårtillväxt. Läs mer.

QuickCool publicerar kommuniké från extra bolagsstämma den 22 nov. Läs mer.

Valideringen i Europa av Insplorions huvudpatent är nu klart. Patentet avser möjligheten att belägga sensorytan med olika material för att uppnå skräddarsydd känslighet och hög stabilitet även i påfrestande miljöer. Läs mer.

Biovica meddelar att DiviTum kan utvärdera den biologiska aktiviteten av Pfizers bröstcancerläkemedel palbociclib (Ibrance) redan efter två veckor. Läs mer.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare i IRRAS har meddelat sin avsikt att förvärva aktier i bolaget. Läs mer.

Sedana Medical har skickat in en registreringsansökan av den medicintekniska produkten AnaConDa i Japan genom sin japanska distributör. AnaConDa är en medicinteknisk produkt med en teknologi som gör det möjligt att sedera patienter med ett flyktigt anestetikum på intensivvårdsavdelningar, så kallad inhalationssedering. Läs mer.

Det svenska patent och registreringsverket, meddelar att HemChecks patentansökan gällande bolagets blodseparationsteknik kommer att beviljas för Sverige den 19 dec 2017. Läs mer.

Saniona har utsett valberedning inför årsstämma den 24 maj 2018. Läs mer.

Rapporter: Dignitana  Nanologica  Wilson Therapeutics  Glycorex Transplantation  Xintela  Infant Bacterial Therapeutics

Som första sjukhus i Sverige har Akademiska fått tillstånd av Läkemedelsverket att odla fram hud för transplantation vid svåra brännskador. Målgruppen är patienter med mycket stora hudförluster där kvarvarande frisk hud inte räcker för gängse behandling. Läs mer.

Nyheter inkomna igår e.m:

Isofol presenterar på Stora Aktiedagen i Göteborg den 27 nov. Läs mer.  Bolaget aviserade också om sitt deltagande på Redeye Life Science Seminar fre den 24 nov 2017. Läs mer.

Attanas distributör HVD Lifescience lägger order på Attanas biosensor. Leverans och erhållande av betalning sker under dec 2017 och ordervärdet uppgår till ca 1 mkr. Läs mer.

Alzinova inleder förstudie till den slutliga GLP-toxikologistudien på vaccin ALZ-101, för behandling av Alzheimers sjukdom. Läs mer.

Respiratorius är part i projektansökan som beviljats medel från Vinnova. Projektet ”Förbättrad cancerdiagnostik och läkemedelsutveckling” löper under flera år och godkännandet omfattar en total planerad finansiering om ca 9,5 mkr, som fördelas på de olika projektpartnerna som funktion av parternas bidrag i projektet. Läs mer.

2cureX meddelar att bolaget har uppfyllt kraven för notering på Nasdaq Stockholm First North. Första dag för handel i bolagets aktier beräknas att bli imorgon den 24 nov. Bolaget kartlägger individuella behandlingsmetoder för bl.a. kolorektalcancer. Läs mer.

Dignitana utser William Cronin som ny vd för bolaget. Cronin är i dag CEO för dotterbolaget Dignitana Inc. Han tillträder sin nya roll under första kvartalet 2018. Läs mer.

Bonesupport har utsett valberedning inför årsstämma den 22 maj 2018. Läs mer.

Simen Nyberg-Hansen ny vd för Karo Pharma i Norge. Nyberg-Hansen kommer närmast från rollen som CFO i Weifa ASA som kommer byta namn till Karo Pharma AS. Läs mer.

Spectra Cure: Resultat och strategier i kliniska studier diskuterades med ansvarig läkare. Läs mer.

LifeAssays har presenterat sin nya produkt MagniaReader med test för akutfasprotein (SAA) på utställningar i Danmark, Sverige och i USA under nov, vilket har resulterat i över 150 kvalificerade ”leads” och 20 instrument hos kunder, meddelar bolaget. Läs mer.

Karolinska Universitetssjukhuset inför åtgärder för vård av hjärtinfarktpatienter på grund av nätverkspåverkan på övervakningssystemet. Läs mer.

Blockchain-teknologin förknippas kanske framförallt med BitCoin – den omtvistade kryptovalutan som fullständigt exploderat i värde sista tiden. Oavsett hur BitCoins framtid ser ut, så är tekniken bakom den digitala valutan intressant, inte minst för hälsovården och de bolag som verkar inom Life Science-sektorn. Ökad patientkontroll och -säkerhet, bättre och snabbare analyser kring effektiva behandlingsmetoder samt möjligheter till stora kostnadsbesparingar inom utveckling av nya läkemedel. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: Dignitana +18,5%, QuickCool +7,5%, SpectraCure +6,81%, VibroSense Dynamics +6,35%, Biovica +5,19%, Arcoma +4,17%

Förlorare i lunchhandeln: Cline Scientific -13,71%, Peptonic Medical -8,46%, RhoVac -8%, Xintela -7,88%, Redwood Pharma -5,37%, Pharma Lundensis -5,29%

Index: OMXS30 -0,13%, Hälsovård -0,28%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev