Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet tisdag 7 november

Nyhetssvepet tisdag 7 november

Nyhetssvepet fredag 17 maj

Nyhetssvepet tisdag 7 november

7 november, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Intervju: Enorama Pharma om USA-avtalet
» Söndagsintervjun: PHI förändrar synen på cellanalys – publikation för publikation
» Nya rön om e-cigaretter stärker Enoramas case på sikt
» Lönsamt biotechbolag tar in nytt kapital
» Marknadsvärdet av särläkemedel dubblas till år 2022
» Xintela nedpressat trots händelserikt år
» Nya läkemedel, tidigare diagnoser och bättre cellanalyser vapen i kampen mot dödliga cancermetastaser
» Söndagsintervjun: vd Tomas Eriksson om A1M Pharmas viktiga milstolpar
» BrainCools produkt mot biverkan av cancerbehandling utvärderas i Japan
» VD-intervju Saniona: »Prader-Willi-patienter är en extremt svårbehandlad patientgrupp«

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 44 här
A1M Pharma meddelar att läkemedelskandidaten ROSgard visar tydlig benmärgsskyddande effekt vid strålbehandling i bolagets prekliniska studier, utöver redan påvisad skyddseffekt för njurarna. Bolaget har därför inlämnat en patentansökan och kommer att inkludera biomarkörer för benmärgsskydd i bolagets planerade kliniska program för ROSgard. Läs mer.
Den sittande styrelseledamoten David Laskow-Pooley blir ny styrelseordförande i NeuroVive Pharmaceutical efter att Gregory Batcheller avgått efter 17 år på samma position i bolaget. Laskow-Pooley har varit ledamot i NeuroVives styrelse sedan 2016, är utbildad apotekare har tidigare arbetat vid stora läkemedelsföretag som GlaxoSmithKline, Abbot och Amersham. Läs mer.
Nyligen meddelade Enorama Pharma av man tecknat avtal med det globala läkemedelsbolaget Dr. Reddys Laboratories för utveckling och försäljning av bolagets nikotintuggummi på den Nordamerikanska marknaden. BioStock kontaktade bolagets vice vd Annette Agerskov för att få veta mer om det nya samarbetet och vad det innebär för Enorama Pharma. Läs mer.
Idogen meddelar att anpassningen av bolagets produktionslokaler har slutförts och att dessa nu uppfyller myndigheternas krav för renrum. Läs mer.
Sectra utökar sin plattform för att hantera medicinska bilder med möjligheten att integrera verktyg baserade på machine learning oavsett leverantör. Läs mer.
Scandinavian ChemoTech kommer att tidigarelägga sin delårsrapport för 1 juli–30 sept 2017, med nytt publiceringsdatum den 13 nov. Läs mer. Bolaget meddelar också sin medverkan vid Stora Aktiedagen i Stockholm mån den 13 nov och i Göteborg mån den 27 nov. Läs mer.
Brighter kallar på en tredje tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. Läs mer.
Yilmaz Mahshid har rekryterats till positionen som Chief Financial Officer i PledPharma. Han kommer närmast från en position som Investment Manager & Controller på Industrifonden och tillträder sin nya tjänst i dec 2017. Läs mer.
XVIVO Perfusion meddelar att från och med 1 jan 2018 kommer sjukhus i USA att få ersättning för kirurgens och teamets tid relaterat till en EVLP (Ex Vivo Lung Perfusion). Läs mer.
Nuevolution publicerar delårsrapport för perioden juli-sept 2017. Läs mer.
Camurus meddelade att bolaget kommer att ge en presentation vid Jefferies 2017 London Healthcare Conference den 16 nov. Läs mer.
Hansa Medical bjuder in till webbsänd telefonpresentation av bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2017. Läs mer.
Respiratorius publicerar delårsrapport för jan-sept 2017. Läs mer. Bolaget meddelar också att man förbereder fas IIb/III studier för VAL001, tar aktivt ledarskap i utvecklingen av RESP1000 samt genomför företrädesemission. Läs mer. Respiratorius presenterar även preliminära resultat från RESP1000. Läs mer.
Hamlet Pharma har erhållit meddelande från EPO gällande bolagets patentansökan, HAMLET, för att behandla eller förebygga gastrointestinal cancer. Läs mer.
Inbjudan till event idag den 7 nov kl 17.30 i Malmö på temat klimatkrisens hälsoeffekter samt visning av uppföljaren till Al Gores film “En obekväm sanning”. På Investerarbrevets even bjuds förutom förhandsvisning av filmen även på föredrag om spännande affärsidéer som kan förändra världen. Konferencier är Ingmar Rentzhog, initiativtagare till We Don’t Have Time och medlem av Al Gores globala klimatnätverk Climate Reality som en av 12 000 ledare från 135 länder. Läs mer och anmäl dig här.
För första gången är fler än hälften av svenskarna feta eller överviktiga, ett tillstånd som leder till ökad risk för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Samtidigt visar en ny svensk studie, som presenteras i Hjärt-Lungfondens årliga Hjärtrapport, att gastric bypass-operationer kan göra diabetespatienter friskare. Läs mer.
Nyheter inkomna igår e.m:
RaySearch och Neutron Therapeutics, baserat i Danvers i USA, har inlett ett samarbete om dosplanering för borneutroninfångningsterapi (BNCT), en typ av strålbehandling som gör det möjligt att angripa cancern på cellnivå. Läs mer.
Sensori meddelar att den kliniska placebostudien styrker medicinsk evidens för Antinitus – plåster som behandlingsmetod mot tinnitus. Läs mer. NGM meddelar med anledning av detta att handelstoppet i bolaget nu är upphävt. Läs mer.
Ann Zetterberg tillträder som ny CFO i Brighter och tar också plats i bolagets ledningsgrupp. Zetterberg har 20 års erfarenhet som CFO i en rad olika verksamheter. Läs mer.
European Institute of Science företrädesemission tecknades till 16 procent, vilket innebär att bolaget tillförs 1,98 mkr före emissionskostnader. Läs mer.
Carnegie Investment utnyttjar övertilldelningsoptionen i BioArctic. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras utöver den stabiliseringsåtgärd som gjordes första handelsdagen. Läs mer.
Acarix meddelade att vd Søren Rysholt Christiansen har sagt upp sig den 6 nov och lämnar bolaget senast i slutet av feb 2018. Styrelsen har påbörjat sökandet efter ny vd. Läs mer.
Scandinavian Real Heart tillkännagav att bolagets näst största aktieägare Gunnar Nihlén, i samband med den genomförda företrädesemissionen, har minskat sitt aktieinnehav i bolaget. Läs mer. Bolaget meddelar också att sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, HEART BTA, är den 8 nov, 2017. Läs mer.
Genom att analysera stora mängder av DNA har forskare på Chalmers i samarbete med forskare på Göteborgs universitet kartlagt flera hittills okända gener som gör bakterier motståndskraftiga mot den mest kraftfulla antibiotikan. Forskningen öppnar upp för insatser mot spridning av nya former av multiresistenta bakterier. Upptäckten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Microbiome. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: Xvivo Perfusion +11,14%, A1M Pharma +11,07%, NorInvent +10,68%, Spago Nanomedical +9,95%, PledPharma +7,42%, Aptahem +7,04%
Förlorare i lunchhandeln: Scandinavian ChemoTech -8,62%, Respiratorius -5,95%, Dignitana -5,36%, Oncology Venture -5,04%, Prebona -4,87%, Hemcheck Sweden -4,85%
Index: OMXS30 +0,27%, Hälsovård -0,4%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev