Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock
» Analys Xintela: diversifierad portfölj och stor målmarknad
» Riskkapitalister visar förnyat investeringsintresse inom sepsis
» Intervju: BrainCool tar in upp till 100 MSEK, fokus på USA
» Nordea Markets publicerar analys av A1M Pharma
» Analys från Erik Penser Bank ser tydlig uppsida i A1M Pharma
» Blockchain – en framtida byggsten inom Life Science?
» Biovica presenterar positiva studieresultat inom pankreascancer
» Licensaffärerna haglar på fortsatt het NASH-marknad
» BrainCool siktar på medicinsk kylning inom fler kontaktsporter
» Fortsatt explosiv tillväxt inom Genovis affärsområden

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 47 här

BioStocks analyspartner Monocl Strategy Services har analyserat Xintela som utvecklar behandlingar inom regenerativ medicin och cancer, baserat på den patenterade integrinmarkörtekniken XINMARK. Analysen fokuserar på Xintelas utveckling av mesenkymala stamcellsbaserade produkter för behandling av broskskador och artros, ett tillstånd som drabbar hela 333 miljoner människor enbart i USA, Japan och EU. Läs mer.

Cantargias vd Göran Forsberg konstaterar att det kommande kapitaltillskottet innebär ett gynnsamt utgångsläge för bolaget. Cantargia har nu full finansiering för att kunna ta fram data med syftet att visa att huvudprojektet CAN04 kan ha en klinisk effekt i patienter. Baserat på sådana data avser bolaget kunna skriva avtal med en större aktör som tar projektet vidare mot registrering och kommersialisering. Läs mer.

Redwood Pharma har nu inlett produktionen av RP101, för behandling av måttlig till svår ögontorrhet hos kvinnor efter klimakteriet, som ska användas i den kommande kliniska fas II-prövningen. Läs mer.

Obducats dotterbolag Obducat Europe, har erhållit en order från Changsha Shaoguang Chrome Blank i Kina, för leverans av ett Quickstep QS S 300 SM R coater system. Ordervärdet uppgår till ca 70 000 euro. Läs mer.

ExpreS2ion Biotech meddelar att dotterbolaget ExpreS2ion Biotechnologies kommer att publicera en vetenskaplig artikel som presenterar Proof of concept i djurmodell för bolagets nya vaccinkandidat mot bröstcancer, AV001. Läs mer.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har godkänt registrering av AstraZenecas ansökan om marknadsföring för cancerläkemedlet Tagrisso (osimertinib) som första linjens behandling av så kallad EGFR-muterad icke småcellig lungcancer. Läs mer.

VibroSense: normalmaterial färdigställt för studie på känsel i diabetesfötter. Läs mer.

RLS Global publicerar kommuniké från extra bolagsstämma den 28 nov. Läs mer.

CombiGene publicerar video från bolagets presentation från Stora Aktiedagen i Göteborg den 27 nov. Se presentationen här (YouTube).

Rapporter: RLS Global  Senzime  Micropos Medical

Ett stort europeiskt forskningsprojekt tar sikte på att utveckla bättre diagnostik för att hitta de personer med icke-alkoholrelaterad fettleversjukdom som har störst risk att bli svårt sjuka. Linköpings universitet är ett av de akademiska centra som är med och driver studien. Läs mer.

Nyheter inkomna igår e.m:

Cantargia beslutade vid extra bolagsstämma den 27 nov att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission samt företrädesemission. Den riktade nyemissionen tillför bolaget 101 mkr och företrädesemissionen 131 mkr före emissionskostnader. Företrädesemissionen är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Läs mer.

Storägare utökar innehav i Xspray Pharma och ingår avtal om lock-up. Läs mer.

Cellink har blivit beviljat projektfinansiering från Horizon 2020. Bolagets del i projektet motsvarar ett belopp om 350 000 euro, varav EU står för 100 procent av kostnaden. Läs mer.

SOBI har fått godkännande från Health Canada för en flytande beredningsform av Orfadin, ett läkemedel som är godkänt på ett flertal marknader i Nordamerika och Europa för behandling av ärftlig tyrosinemi typ 1 i kombination med ett begränsat intag av tyrosin och fenylalanin. Läs mer.

QuickCool offentliggör prospekt med anledning av bolagets företrädesemission. Emissionen kommer vid full teckning att tillföra bolaget 12 mkr före emissionskostnader och är via teckningsförbindelser garanterad till 53 procent. Läs mer.

Kontigo Care publicerar förtydligande information kring kommunicerade ramavtal med kommunkunder. Läs mer.

CombiGene har utsett valberedning inför årsstämma 2018. Läs mer.

Recipharm tilldelas företagspriset ”le Prix d’Excellence 2017 – Spécial Sciences de la vie”, för sin verksamhet i Frankrike. Utmärkelsen delas ut under en näringslivsafton organiserad av Svenska Handelskammaren i Frankrike på Petit Palais i Paris. Läs mer.

Real Heart meddelar att ny etisk ansökan i Sverige är beviljad. Läs mer.

Immune Pharmaceuticals offentliggjorde igår information angående bolagets notering på Nasdaq USA. Läs mer.

Alteco Medical publicerar kommuniké från extra bolagsstämma den 27 nov. Läs mer.

Vinnare i lunchhandeln: Redwood Pharma +38,27, Initiator Pharma +13,92%, Xbrane Biopharma +13,43%, Xintela +12,9%, ExpreS2ion Biotech +9,17%, PledPharma +7,53%

Förlorare i lunchhandeln: RLS Global -26,4%, NorInvent -14,81%, A1M Pharma -13,7%, Ellen -6,41%, AcouSort -5,36%, ISR -4,86%

Index: OMXS30 +0,49%, Hälsovård +0,31%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev