Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

De senaste artiklarna från BioStock

» Biovica presenterar positiva studieresultat inom pankreascancer
» Licensaffärerna haglar på fortsatt het NASH-marknad
» BrainCool siktar på medicinsk kylning inom fler kontaktsporter
» Fortsatt explosiv tillväxt inom Genovis affärsområden
» Söndagsintervjun: Göran Forsberg, vd Cantargia om jätteemissionen
» Starkt svenskt biotech-startfält till konferenser i London
» Nya FoU-strategier boostar läkemedelsbolagens pipelines
» Novartis jätteaffär bekräftar A1M Pharmas satsning
» Intervju: Enorama Pharma om USA-avtalet
» Söndagsintervjun: PHI förändrar synen på cellanalys – publikation för publikation

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 46 här

Resultat från en klinisk studie visar att Biovicas teknik DiviTum kan ge en tillförlitlig prognos och även utvärdera effekten av behandling som ges till patienter med pankreascancer. Studien har genomförts i samarbete med Universitetet i Heidelberg i Tyskland och resultaten, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Pancreas, innebär att Biovicas teknik hittills har visat potential i fyra stora cancerindikationer; spridd bröst-, lung- och gastrointestinalcancer samt cancer i bukspottskörteln. Läs mer.

Kancera aviserar att den andra delbetalningen för Fractalkineprojektet förföll enligt avtal med Acturum Real Estate i samband med att läkemedelskandidaten KAND567 har givits till ett bestämt antal försökspersoner i den pågående Fas Ia-studien. Mot denna bakgrund meddelar Kancera att två miljoner av bolagets aktier har nyemitterats till Acturum Real Estate. Läs mer.

Diamyd Medical meddelar att webbplatsen för den europeiska fas II-studien DIAGNODE-2, som vänder sig till patienter som nyligen fått diagnosen typ 1-diabetes, har godkänts av berörda etikprövningsnämnder i Sverige, Tjeckien och Spanien.  Läs mer.

Elekta meddelar att 21st Century Oncology, USA:s största vårdgivare inom strålningsonkologi, ersätter flera av sina befintliga linjäracceleratorer, samt mjukvara för behandlingsplanering och onkologiinformationssystem, med avancerade cancerbehandlingslösningar från Elekta. Läs mer.

Sectra ingår avtal med den franska vårdgivaren Imapôle Lyon-Villeurbanne som beställer IT-lösning för att hantera medicinska bilder, Sectra PACS. Läs mer.

LIDDS har fått patent beviljat i Indien för en av bolaget utvecklad metod för behandling av prostatacancer. Läs mer.

Elos Medtech utvecklar strategiskt viktiga segment och ber om bemyndigande för nyemission. Läs mer. Bolaget kallar med anledning av detta till extra bolagsstämma den 15 dec. Läs mer.

Rapporter: Promore Pharma  NeuroVive Pharmaceutical  Ortivus

Nyheter inkomna igår e.m:

Orexo meddelar att europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) godkänt Zubsolv, som är ett snabbupplösande behandlingsalternativ för användning vid substitutionsbehandling av opioidberoende patienter. Läs mer.

RaySearch och Sumitomo Heavy Industries, Ltd., baserat i Tokyo i Japan, har inlett ett samarbete om dosplanering för borneutroninfångningsterapi, en typ av strålbehandling som angriper cancern på cellnivå. Överenskommelsen utökar det redan existerande samarbetet mellan Sumitomo och RaySearch om protonterapi. Läs mer.

HemCheck meddelar att den digitala avläsare som utgör en del av bolagets produktkoncept Helge, ett patientnära test för detektion av hemolys, kalibrerats med mycket gott resultat. Detta skedde genom studier i egen regi. Läs mer.

Getinge meddelar att bolaget installerar sin tusende hybridoperationssal. Läs mer.

Xspray Pharma bjuder in till presentation den 22 nov i samband med publicering av delårsrapport för tredje kvartalet 2017. Läs mer.

Nuevolution kallar till extra bolagsstämma mån den 11 dec 2017. Läs mer.

Moberg Pharma byter huvudansvarigt CRO för de två pågående fas III-studierna för MOB-015, för behandling av nagelsvamp. Det är ett centralt steg i det omfattande åtgärdsprogram som pågår för att slutföra patientrekryteringen, med målet att leverera starka toplineresultat under 2019 utan ytterligare extern finansiering. Läs mer.

Spago Nanomedical företrädesemission bestående av aktier och teckningsoptioner tecknades till cirka 124 procent, varav cirka 94 procent med företrädesrätt, och bolaget har tillförts cirka 48,7 mkr före avdrag för emissionskostnader. Ytterligare ca 39 mkr kan komma att tillföras vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner i mars 2019. Läs mer.

SciBase har publicerat ett prospekt i samband med den nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare om cirka 85 mkr som offentliggjordes den 26 okt 2017. Läs mer.

Ett vaccin mot ett vanligt förkylningsvirus skyddar möss från att utveckla typ 1-diabetes efter en infektion. Det rapporterar forskare vid Karolinska Institutet och universitetet i Tammerfors, Finland, i en studie som publiceras i tidskriften Diabetologia . Ett amerikanskt och ett finskt företag samarbetar nu för att ta fram och testa ett liknande vaccin i människa. Läs mer.

Under måndagskvällen blev det klart att European Medicines Agency, EMA, kommer att placeras i Amsterdam från och med 2019. Läs mer.

Medicinteknikbolaget Real Hearts styrelseordförande Göran Hellers åtalas för insiderbrott. Om Hellers fälls riskerar han dagsböter på 100 000 kr, frias han riskerar han en sanktionsavgift på 1 mkr. Det skriver Dagens Industri i tisdagens utgåva.

Vinnare i lunchhandeln: Initiator Pharma +11,49%, Prebona +8,11%, PledPharma +7,49%, Biovica +7,03%, Nuevolution +6,21%, Respiratorius +5,52%

Förlorare i lunchhandeln: Follicum -10,11%, Nanexa -7,41%, WnTResearch -6,9%, Advencia -5,58%, Bonesupport -5,41%, Ortoma -5,15%

Index: OMXS30 +0,39%, Hälsovård +0,28%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev