Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet tisdag 14 november

Nyhetssvepet tisdag 14 november

Nyhetssvepet tisdag 25 juni

Nyhetssvepet tisdag 14 november

14 november, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
De senaste artiklarna från BioStock
» Fortsatt explosiv tillväxt inom Genovis affärsområden
» Söndagsintervjun: Göran Forsberg, vd Cantargia om jätteemissionen
» Starkt svenskt biotech-startfält till konferenser i London
» Nya FoU-strategier boostar läkemedelsbolagens pipelines
» Novartis jätteaffär bekräftar A1M Pharmas satsning
» Intervju: Enorama Pharma om USA-avtalet
» Söndagsintervjun: PHI förändrar synen på cellanalys – publikation för publikation
» Nya rön om e-cigaretter stärker Enoramas case på sikt 
» Lönsamt biotechbolag tar in nytt kapital
» Marknadsvärdet av särläkemedel dubblas till år 2022
» Xintela nedpressat trots händelserikt år


Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för vecka 45 här
A1M Pharma meddelar att bolagets prekliniska GLP-toxicitetsstudie med ROSgard, primärt för njurskydd vid cancerbehandling, har slutförts med positivt resultat, inklusive en fastställd dos som nu används för beräkning av doserna i bolagets planerade kliniska säkerhetsstudier i människa. Bolaget har därmed färdigställt samtliga prekliniska data som krävs för att ansöka om att inleda kliniska studier med ROSgard. Målsättningen är att på sikt inkludera såväl njur- och benmärgsskydd vid strålbehandling som behandling av havandeskapsförgiftning i bolagets kliniska program. Studiestarten är fortsatt planerad till det första kvartalet 2018. Läs mer.
Idag erhöll ChemoTech en rapport från en onkolog i Indien, som med framgång behandlat en patient med Adenocarcinom i rektum, som återkommit efter kirurgiskt ingrepp och traditionell cellgiftsbehandling. Detta är en cancerform som bolagets IQWave tidigare inte använts för. Läs mer.
Biovica meddelar att ny svensk studie visar att blodtestet DiviTum kan användas vid tidig utvärdering av behandlingseffekt vid bröstcancer. Läs mer.
Bonesupport: potentialen för Cerament G att förebygga och hantera biofilmrelaterade beninfektioner uppmärksammas i en ny vetenskaplig publikation. Läs mer.
Charlotte Fribert, vd för Toleranzia, svarar på ett antal frågor kring valet av läkemedelskandidat samt om bolaget som helhet. Läs mer.
Gabather offentliggör prospekt avseende företrädesemission i bolaget som inbringar 33,1 mkr vid full teckning före emissionskostnader. Läs mer.
Episurf Medical tillkännager att en expertgranskad artikel med kliniska data från 10 patienter med knäimplantatet Episealer med 24 månaders uppföljning nu har accepterats för publikation. Läs mer.
Karessa Pharma meddelar att första patienten är doserad i företagets kliniska studie med K-03 vardenafil buckal film, för behandling av impotens. Läs mer.
Elos Medtech kungör idag att man avser satsa på den globala ortopediska marknaden. Läs mer.
AcouSort och Life Science-partner 3 har ingått ett avtal om en ny fas i det sedan tidigare befintliga samarbetet. Avtalet omfattar en så kallad feasibility-studie som inleds omedelbart och beräknas avslutas och rapporteras under Q1 2018. Läs mer.
Danska Zealand Pharma meddelar att rekrytering för att utvärdera dosering av GLP-2, för behandling av korttarmssyndrom, är genomförd. Läs mer.
Promore Pharma tecknar utlicensieringsavtal för DPK-060, för utveckling av anti-infektiva produkter, med Transdermal Therapeutic Technologies. Läs mer.
Sectra skriver avtal med ett holländskt sjukhus gällande IT-lösning för att granska medicinska bilder, Sectra PACS. Zuyderland är en sammanslagning av två sjukhus som nu har valt att byta ut sina separata IT-system för att granska radiologi- och nuklearmedicinbilder till ett och samma system genom Sectra. Läs mer.
Dignitana flyttar verksamheten till USA. Genom att samla alla resurser på Dignitanas huvudmarknad USA avser man skapa synergieffekter på både kort och lång sikt. Läs mer.
Imint Image Intelligence och Kontigo Care offentliggör att parterna har tecknat ett avtal avseende utveckling, integration och anpassning av Imints befintliga mjukvara för bildbaserad mätteknik, gentemot Kontigo Cares avancerade eHälso-plattform, Previct. Läs mer.
Rapporter: Acarix  Hansa Medical  Cereno Scientific
Patienter med förmaksflimmer som behandlas med det blodförtunnande läkemedlet Pradaxa samtidigt som de genomgår en ablation får färre stora blödningar än om de behandlas med warfarin. EU:s läkemedelskommitté CHMP har rekommenderat att informationen införs i produktresumén för Pradaxa vilket nu har skett i Sverige. Resultaten är publicerade i den vetenskapliga tidskriften NEJM. Läs mer.
Nyheter inkomna igår e.m:
SpectraCure har tillkännagivit PSA-värden från klinisk prostatastudie på bolagets presentation vid Stora Aktiedagen i Stockholm den 13 nov. Läs mer.
Zenicor aviserar om lyckat pilotprojekt med bolagets EKG i Finland. Oulu Sydänkeskus (Oulu Heart Center) väljer att fortsätta och utöka användandet av Zenicor-EKG. Läs mer.
MedicPen meddelar att den tekniska utvecklngen av Medimi Smart, en stationär tablettdispenser, är inne i sitt slutskede och ska levereras till NOPII-kommunerna vid årsskiftet. Läs mer.
Boule Diagnostics publicerar valberedning inför årsstämma 2018. Läs mer.
Styrelsen i Doxa har upprättat ett prospekt avseende nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 13 nov. Läs mer.
Datum för offentliggörande av Eurocine Vaccines årsredovisning och delårsrapport ändras till den 20 nov 2017. Läs mer.
Immune Pharmaceuticals observationsstatus på Nasdaq First North har uppdaterats efter att bolaget publicerat kompletterande information. Handeln återupptogs idag tisdag. Läs mer.
Handeln i Nexstims aktie har återupptagits på First North. Läs mer. Detta efter att bolaget meddelade FDA:s godkännande i USA för kommersialisering av NBT-systemet för behandling av depression. Läs mer.
Blodtrycksmedicin ger ingen hälsovinst för friska personer med blodtryck under 140. Det visar en forskningsanalys vid Umeå universitet som publiceras i tidskriften JAMA Internal Medicine. Resultaten stöder nuvarande riktlinjer, men går på tvärs mot en diskussion om att sänka gränsen för när medicin ska sättas in. Läs mer.
Vinnare i lunchhandeln: Biovica International +16,07%, Ellen +8,28%, A1M Pharma +7,24%, PharmaLundensis +5,71%, AcouSort +5%, Glycorex Transplantation +4,07%
Förlorare i lunchhandeln: Redwood Pharma -7,47%, ExpreS2ion Biotech -7,36%, Nanexa -7,14%, Initiator Pharma -6,01%, Vibrosense Dynamics -5,93%, Moberg Pharma -5,63%
Index: OMXS30 +0,12%, Hälsovård +0,51%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev